DIECEZJA ŁUCKA

Podobne: Alfabetyczny spis miejscowości według kościelnego podziału administracyjnego    Alfabetyczny spis parafii z datą erygowania  
oraz  Diecezja Łucko-Żytomierska w 1843r.

Rys historyczno-administracyjno-geograficzny według stanu na 1939 rok*

opracował Leonard Urbanowicz, drobne korekty wprowadził Andrzej Mielcarek


Diecezja składała się z następujących dekanatów:

1.Dekanat Łucki z siedzibą w Łucku,
2.Dekanat Włodzimierski z siedzibą we Włodzimierzu Wołyńskim,
3.Dekanat Beresteczko z siedzibą w Beresteczku (pow. Horochów i pow. Dubno),
4.Dekanat Dubno z siedzibą w Dubnie,
5.Dekanat Horochów z siedzibą w Horochowie,
5.Dekanat Lubomelski z siedzibą w Lubomlu,
7.Dekanat Kowelski z siedzibą w Kowlu,
8.Dekanat Kamień Koszyrski z siedzibą w Kamieniu Koszyrskim (siedziba poza terenem woj. wołyńskiego, ale w jego zasięgu była część parafii z pow. Kowel),
9.Dekanat Kołkowski z siedzibą Kołkach (pow. Łuck),
10.Dekanat Korecki z siedzibą w Korcu, (pow. Równe i część wschodnia pow. Kostopol),
11.Dekanat Kostopolski z siedzibą w Bereznem, (pow. Kostopol),
12.Dekanat Rówieński z siedzibą w Równem,
13.Dekanat Sarneński z siedzibą w Sarnach,
14.Dekanat Włodzimierecki z siedzibą we Włodzimiercu (pow. Sarny), (pow. Sarny),
15.Dekanat Ostrogski z siedzibą w Ostrogu, (pow. Zdołbunów),
16.Dekanat Krzemieniecki z siedzibą w Krzemieńcu.

*Pierwotną listę parafii wzbogacono o parafie, które erygowane zostały w ostatnich latach (1938, 1939), a także zaznaczono miejscowości, w których istniały kaplice podległe określonym parafiom. Jeśli odnaleziono dane o ilości wiernych to one zostały uwidocznione. Ponadto usiłowano rozszyfrować przynależność miejscowości w poszczególnych parafiach do gmin i powiatów, na których terenie znajdowały się przed 1939 rokiem. Przy każdym dekanacie, który zasięg był zgodny z powiatem podano, jakie gminy wchodziły w skład tegoż powiatu, a wszystkie miejscowości, które stanowiły siedziby gmin w treści wykazu podkreślono.

Uwagi 

  1. Spis parafii jest kopią zapisów zawartych w Opracowaniu ks. Waldemara Witolda Żurka pt. "Wykaz osób z akt parafialnych Diecezji Łuckiej do 1945 roku" z ewentualną korektą tam gdzie wystąpiły wyraźne przeoczenia. Inne wiadomości w odniesieniu do parafii i dekanatów leżących na terenie diecezji łuckiej pochodzą z opracowań Czesława Piotrowskiego Pt. "Zniszczone i zapomniane Osiedla Polskie oraz Kościoły na Wołyniu" Z tego też źródła pochodzą dane o ilości wiernych w poszczególnych parafiach, a także informacje o zniszczeniach i restauracji poszczególnych parafii i na koniec pokazano te parafie, które powstały w ostatnich dwóch latach 1938 i 1939 a których nie zawierało pierwsze z cytowanych źródeł.

  2. Niniejszy spis stanowi w miarę dokładny spis miejscowości z okresu z przed II wojny światowej. Zawarto w nim kilka miejscowości pominiętych w "Podziale Gmin Wiejskich Województwa Wołyńskiego na Gromady" z Wołyńskiego Dziennika Wojewódzkiego z 1936 roku, ale w wielu przypadkach Dziennik jest bogatszy w ilość miejscowości i to tych naprawdę bardzo małych. Pominięcie niektórych miejscowości może wynikać z faktu, że są to wsie ukraińskie, gdzie ilość osób wyznania rzymsko katolickiego była znikoma, lub żadna.

  3. Można ułożyć spis jeszcze dokładniejszy, na podstawie miejscowych nazw miejsc i miejscowości, a także nazw topograficznych rzek jezior i bagien, a już szczególnie uroczysk i innych fragmentów lasów gajówek i leśniczówek. Dla przykładu podaję Lasy Kostomyckie, ale inni je zwali Lasami Prószyńskiego, Bagno Zalewskie Halo, lub Kisłe Halo lub Kisłe Hało i wiele innych. Mieszkańcy Wołynia nie byli zbyt biegli w onomastyce stąd więc jest wiele miejscowości o takim samym brzmieniu; Józefówki w gminach Ludwipol, Kostopol i innych, Zalesie występujące z dookreśleniami, jak np. Kuty Zalesie, ale bardzo często i bez tych dodatkowych wyróżników. Było też wiele nazw miejscowości bliskobrzmiących: Berezne, Berezina, Bereźniaki lub Bystrze, Bystrzyca, Rzeczki, Zarzeczki, Rzeczyca i inne tego typu nazwy. Jak na tę chwilę mam w rodzinie taki problem: jedna osoba urodziła się w miejscowości Krzywe Rzeczki i niestety żadne dostępne źródło nie podaje gdzie taka nazwa miejscowa mogła się znajdować.

  4. Już zupełnym nazwijmy to "bałaganem" w nazewnictwie jest fakt, który można dostrzec w wielu parafiach Wołynia, a chodzi mi o bardzo często powtarzające się jednako brzmiące nazwy miejscowości. W prawie każdej parafii jest miejscowość Dąbrowa. Jest bardzo wiele powtarzających się nazw odosobowych, takich jak Józefówka, Aleksandrówka, Michałówka, Helenówka i bardzo wiele tego rodzaju.

  5. Zwracam uwagę na nie pokrywanie się granic parafii i dekanatów z ustalonymi granicami administracyjnymi.

  6. Da się zauważyć swoiste ambicjonalne dążenia do tworzenia nowych parafii, rekordy w tym względzie pobiła chyba parafia w Bereznem, z której utworzono najwięcej nowych parafii, a szczególnie dla obszarów położonych za Słuczą. Tak się więc złożyło, iż ta dotąd dość bogata w wiernych parafia stała się parafią o stosunkowo niewielkiej ilości wiernych

  7. Po roku 1920 w diecezji Łuckiej było dużo parafii, jak jest w dniu dzisiejszym widać po zaczernionych na końcu opisu parafii (te które zostały lub się odrodziły). Wiem, że przez całe dziesiątki lat nie było można na Wołyniu przyznać się do tego, że się jest Polakiem, wiem też, iż wielu z tych Polaków, którzy po 1945 roku pozostali, wyrosło całe pokolenie młodsze i już obecnie coraz starsze, które nie czuje związków z Polską i religią katolicką.

  8. Pokazałem obraz dawnego Wołynia i dzisiejszego, być może coś się już zmieniło na lepsze w tym zakresie, to proszę o przysyłanie uzupełnień.

  9. Jest w tym wykazie sporo luk, a może i omyłek i również proszę o ewentualne ich sprostowanie.

(c) 2005 Leonard Urbanowicz

 

Dekanat Łucki

W powiecie Łuck występowały następujące gminy: Czaruków, Kiwerce, Kniahininek, Kołki, Nowy Czartorysk, Ołyka, Poddęce, Połonka, Rożyszcze, Silno, Szczurzyn, Torczyn, Trościaniec.

Parafia Katedralna Świętej Trójcy i Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku. Diecezja i parafia ustanowione w roku 1358. Choć z diecezją jest trochę bardziej skomplikowana sprawa, gdyż nie tak proste były koleje jej powstania. W okresie od 1948 do 1990 katedra była wykorzystywana na magazyn, a po tym na muzeum ateizmu, by w 1990 zostać ponownie zwrócona wiernym.
Parafia Matki Boskiej Królowej Polski w Łucku, kościół garnizonowy do 1939 r. Obecnie cerkiew prawosławna.
Parafia Serca Jezusowego i Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Łucku na Krasnem, kościół seminaryjny. Do parafii należały: Łuck, Aleksandrowa (Cieciszówka), Bajów, Barbarszczyzna, Biwaki, Boguszówka, Boholuby, Bołocha, Bonasówka, Boratyn: Czeski, (Mały) Boratynek, Wielki; Bryszcze, Bukowa, Chwojki, Cieciszówka (Aleksandrowa), Czerńczyce, Dubrowa?, Dworzec, Dymitrówka Nowa, Falków, Górka Olszańska, Górka Połonka; Gregorówka, Hnidawa, Honczarka, Horodyszcze (kaplica cmentarna), Huszcza, Iwanówka, Iwańczyce: Nowe, Stare; Jarowica?, Jeziórko, Józefin, Julienfeld, Karczówka, Kiwerce (wieś), Kleczany, Klepaczów, Kniahininek, Kołyszanka, Kozin, Krasne, Krupa, Kuczkarowiec, Kulczyn, Kulczyńska Kolonia, Lidawka?, Liplany, Lipnik (Boruchowska Kolonia), Lipowiec, Mataszówka, Miłusze, Niebożka, Niemieckie, Nowa Walerianówka, Olszany, Olszańska Górka?, Omelnik: Mały, Wielki; Ozdów, Ozerce, Perełajnica, Podhajce: Małe, Wielkie; Podhajecka Kolonia, Połonka, Popówka, Rokinie: Nowe, Stare; Trościanka, Wsiewołodówka (Zaborolska Kolonia), Wólka, Wygadanka, Wyszków, Zaborol, Zaborolska Kolonia (Wsiewołodówka), Zmieniec, Żydyczyn. Od 1945 roku w kościele były koszary, a od 1994 roku cerkiew prawosławna.. Wszystkie parafie w Łucku liczyły w 1938 r. 15000 wiernych.

Miejscowości niewyróżnione leżały w gminie Rożyszcze, a pogrubione w gminie Kiwerce, miejscowości opisane kursywą pochodzą z gminy Kniahininek, a miejscowości wpisane pogrubioną kursywą w gminie Poddębce, zaś miejscowości wypisane literami Arial znajdowały się w gminie Połonka, a miejscowości pogrubionym Arialem w gminie Silno. Łuck jako miasto wojewódzkie nie było gminą, a miejsca podkreślone i pogrubione stanowiły przedmieścia Łucka. Dwóch miejscowości Dubrowa? i Jarowica? nie udało się zlokalizować.

Parafia Długoszyje, erygowana w 1930 roku. Do parafii należały: Długoszyje, Bogusze, Ewelinów, Falkowszczyzna, Horodyszcze, Józefów?, Knierut, Konstantynówka, Koryta, Krasilno, Malin wieś i osada, Nowy Knierut, Peremiłówka Kolonia, Pietuszków, Pośników, Puławianka, Reczyszcze, Stawiszcze, Tereszów, Ujeźdźce, Wilbicze. Parafia leżała w gminie Malin w powiecie Dubieńskim.. Nie udało się zlokalizować miejscowości Józefów?. W 1938 r. parafia liczyła 1440 wiernych. Zniszczony po 1945 roku.
Parafia Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Jałowiczach, erygowana w 1796 roku. Do parafii należały: Jałowicze, Czekno, Holeszów, Horodnica: Mała, Wielka; Jarosławicze, Kniahininek, Korszowiec, Krupy Granica, Ledóchówka, Łahodówka, Mstyszyn, Nadczyce, Nowostaw, Ostrożec (kaplica), Pianie, Podliśce, Rudeczka, Świszczanów, Werbajów, Worsuń, Wygoda, Załawie, Zamczysko. Parafia leżała w gminach Jarosławicze i Malin pow. Dubieńskiego, oraz w gminach Połonka i Poddębce pow. Łuckiego. Z tym, że w gminie Poddębce leżały tylko wieś Krupy Granica. W 1938 r. parafia liczyła 1170 wiernych. Kościół zniszczony przez Ukraińców w 1943 r.
Parafia w Aleksandrówce, erygowana w 1938 roku, kościół był w budowie, brak danych o ilości wiernych i co najgorsze nie wiadomo, o którą z licznych Aleksandrówek chodziło, a w powiecie Łuckim było ich kilka. Kościół zniszczony przez Ukraińców w 1943 roku.
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Kiwercach, erygowana w 1923 roku. Do parafii należały: Kiwerce miasto, Aleksandria, Aleksandrówka, Berezów Gród, Bodiaczów, Dąbrowa, Didowicze, Hawczyce, Jezioro, Joannów, Komarówka, Mikołajówka, Rafałówka, Sapohów, Sikierzyce, Smolarnia, Szatanówka, Wertepa, Wólka, Żabka, Żeleźnica. Większość miejscowości leżało w gminie Kiwerce, a tylko Aleksandria i Joannów gminie Poddębce. W 1938 r. parafia liczyła 4481 wiernych. Od 1945 roku kościół był zamknięty, a od 1993 roku jest użytkowany przez katolików i prawosławnych pospołu.
Parafia w Ławrowie, erygowana w 1928 r., kościół kaplica murowana z 1816 roku. Do parafii należały: Ławrów, Adamówka, Bakowce, Jeziorany: Czeskie, Polskie; Uroczysko Ławrowskie, Kościuszków, Łysocha, Płoszcza Łomanowska, Perepiłki, Pułhanów, Rykanie Małe, Wola Rykańska. Parafia leżała w gminie Połonka. W 1938 roku liczba wiernych nie była znana. Kaplicę zniszczyli Ukraińcy w październiku 1943 roku..
Parafia Świętego Macieja Apostoła w Nieświczu, erygowana w 1615 roku. Do parafii należały: Nieświcz, Anatolia, Ceperów, Czaruków, Dziadowiec, Gródek, Horodyszcze, Hryhorowicze, Jeziorany Szlacheckie, Korszów, Marianówka, Podberezie, Ratniów, Rudka, Szprach, Ternki, Uhrynów, Wigurzyce, Wiktorzyny, Wydumka, Zagaje. Parafia leżała w gminie Czaruków, z tym, iż miejscowości wyróżnione kursywą leżały w gminie Połonka. W 1938 r. parafia liczyła 3040 wiernych. Kościół spalili Ukraińcy w początku 1944 roku.

Parafia Świętej Trójcy w Ołyce - Kolegiata, erygowana w 1588 roku, obecnie zniszczona i jest w trakcie odbudowy. Do parafii należały: Ołyka, Adamówka, Anielin, Bakorzyn, Baszałyki, Bogusławka, Botyń, Chorłupy, Chromiaków, Cumań, Czemeryn, Derno, Didycze, Dubiszcze, Ferdynandów, Głęboka (Moczulce), Grobelki, Hajsin, Harajamówka, Humienniki (kaplica z 1797 r.), Jurydyka, Kadyszcze, Kalinówka, Karpiłówka, Kopytów, Kotów, Letczany, Lisiczyn, Litwa, Metelno, Miłowica?, Moczulce (Głęboka), Moszczanica, Narutówka, Nosowica, Nowa Ziemia, Nowosiółki, Oderady Palcze, Pelażyn?, Pełża, Peretoki, Podderno Podhorce, Pokaszczów, Radochówka, Rejtanów, Romanów, Romaszkówka, Smolarnia, Stanisławówka, Stawek, Suchowce, Tereszów, Turczyn, Wierzchówka, Wólka Kotowska, Zabłocie, Zalisocze?, Zaścianki, Żorniszcze. Miejscowości były położone w różnych gminach, a mianowicie: Ołyka, Malin pow. Dubno, Poddębce, Silno, pow. Łuck, Diatkowicze i Klewań pow. Równe. Miejscowości Miłowica Pelażyn i Zalisocze nie udało się umiejscowić. Do obu parafii w Ołyce należało w 1938 r. 4820 wiernych. Po 1945 roku kolegiata zniszczona do ruin. Obecnie trwa restauracja obiektu.
Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ołyce, kościół murowany z 1550 roku, obecnie w odbudowie i od 1992 roku służy wiernym. W "Wykazie" przy tej parafii powtórzono wszystkie miejscowości podane wyżej przy kolegiacie, a w innych źródłach wierni są przypisani kolegiacie, a przy tej parafii brak zapisu. Przedstawione miejscowości są dokładnym wyliczeniem miejscowości gminy Ołyka.
Parafia Świętego Augustyna w Cumaniu, erygowana w 1938 r. kościół murowany. Do parafii należały: Cumań i kilka okolicznych miejscowości dotychczas należących do parafii w Ołyce i Kołkach. Po 1945 roku było tam kino, obecnie kościół zwrócony wiernym.
Parafia Poddębce erygowana w 1937 roku. Do parafii należały: Poddębce, Armatniów, Belweder, Boruchów, Botyń, Bronisławówka, Brzezina, Cezaryn, Harażdża, Kopcze: Czeskie, Ruskie; Łyszcze, Marianówka, Romanów, Różanka, Sieniaków, Teremno (kaplica murowana), Tomaszówka, Wiszniów, Worotniów (kaplica murowana), Zacisze, Zwierów. Wszystkie miejscowości leżały w gminie Poddębce. Parafia liczyła w 1938 roku 1200 wiernych. Kościół spalili Ukraińcy we wrześniu 1943 roku.
Parafia w Perespie, erygowana w 1938 roku, kościół był w budowie, brak jest danych o ilości wiernych, a także, jakie miejscowości z gminy Rożyszcze i parafii należały do tej parafii, oczywiście poza Perspą. Kościół zniszczony po 1945 roku.
Parafia Przemienienia Pańskiego w Rożyszczach, erygowana 1921 roku. Do parafii należały: Rożyszcze m-ko, Adamówka, Aleksandrówka: Nowa, Stara; Baszowa, Bejnarówka, Cecylówka, Czebanie Nowe, Doliny, Dubiszcze Nowe, Dymitrówka, Francuzy, Frydrychówka, Gliniszcze, Glincze, Jurydyka, Karolinówka, Katerynówka, Kiryłucha, Kopaczowski Posiołek, Kopaczówka: Nowa, Stara; Kozin, Krzemieniec: Nowy, Stary; Lubcze, Magazyn, Maniowo, Marianówka, Michalin, Michałówka, Olganówka: Nowa, Stara; Ostrów, Perespa, Podliski, Pożarski Dwór, Rudka Kozińska, Rudnia, Rudnia Nowa, Sitarówka, Szpanów, Topólno, Użowa, Wasylówka, Wełnianka, Zaliśce, Żołobowo, Żubrowszczyzna. Większość miejscowości leżała w gminie Rożyszcze, a te zaznaczone kursywą leżały w gminie Szczurzyn. W 1938 r. parafia liczyła 3571 wiernych. Po 1945 roku kościół zmieniono na magazyn. Obecnie od 1992 roku oddany wiernym.
Parafia Sienkiewiczówka, erygowana w 1933 roku. Do parafii należały: Sienkiewiczówka, Dąbrowa, Hajenka, Hubin, Hubińskie Budki, Kowbań, Krasów, Leonówka, Mercałów Myśliny, Niwy Hubińskie, Nowosiółki: Czeskie, Ruskie; Olgin, Ostrów, Siergiejówka, Szklin wieś, Szklin kolonia, Wilhelmówka Większość miejscowości należała do gminy Czaruków pow. Łucki, zaznaczone kursywą do gminy Skobełka w pow. Horochów. W 1938 r. parafia liczyła 1826 wiernych. Kaplicę zniszczyli Ukraińcy w 1943 roku.
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Skurczach, erygowana w 1609 roku. Do parafii należały: Skurcze, Andrzejówka, Białystok, Biskupicze, Błudów, Bubnów, Czarny-Las, Dębinka, Dziesięcina, Ferma Sadowska (Puchaczówka), Hat', Horzwin, Kalinowiec, Kozakowa Dolina, Krasny Sad, Król-podolce, Marusia, Motyszów, Mychlin, Pomorzanka, Puchaczówka (Ferma Sadowska), Pustomyty, Sielisko, Tuliczów, Umańce, Watyń, Watyniec, Wojutyn, Wojutyńska Kolonia, Zabary, Żukowiec. Miejscowości leżały w gminach Czaruków, Torczyn pow. Łucki i Świniuchy pow. Horochowski. W 1938 r. parafia liczyła 1736 wiernych. Kościół spalili Ukraińcy dnia 15 I 1944 roku.
Parafia w Szepelu, erygowana w 1938 roku, brak jest wiadomości, które z miejscowości poza Szepelem należały do parafii. Nieznana ilość wiernych. Parafia leżała na terenie gminy Torczyn. Kościół zniszczony po 1945 roku.
Parafia Świętej Trójcy i Świętego Jana Chrzciciela w Torczynie, erygowana w 1548 roku. Do parafii należały: Torczyn, Aleksandrów, Aleksandrówka, Antonówka, Berezie, Bogumiłów, Boratyn, Bujanie, Bystrzyca (Łaskarzew), Chorochoryn, Czarne Łozy, Czechowszczyzna, Dąbrowa, Dudy, Florianów, Francuzówka, Grabowiec, Gregorówka, Horodynie, Horodyńskie Budki, Idalia, Jamki, Janówka, Julianów, Karolinówka?, Konstantynówka, Kost' Myszyn, Koszów, Kurhany, Kwasowica, Libenstat, Lipniak, Litwa, Ludwików, Ludwiszyn, Łaskarzew (Bystrzyca), Majówka, Mak-Melerszczyzna, Matyldów, Mieczysławów, Oderady, Odnówka, Okorsk: Mały, Wielki (kaplica); Olszamów, Ozdeniż, Pożarnica, Progonów, Przysiołek?, Rakowszczyzna: Nowa, Stara; Romanów, Sadów, Siedmiarki, Smoligów, Szepel (do 1938 r.), Ulaniki, Usicka Rudnia, Usickie Budki, Usicze, Werchy: Nowe, Stare; Zamohile, Zapust, Żaszków?. Parafia leżała na terenie gmin Torczyn i Czaruków, Szczurzyn i Kniahininek w pow. Łuckim.. Nie udało się zlokalizować miejscowości Przysiółek i Żaszków, a Korolówkę uznano za Karolinówkę, gdyż taka miejscowość występuje w gminie Torczyn. Parafia w 1938 r. liczyła 3500 wiernych. Kościół spalili Ukraińcy przy końcu stycznia 1944 roku.

 

Dekanat Włodzimierski

W powiecie Włodzimierz Wołyński występowały następujące gminy: Chotiaczów, Grzybowica, Korytnica, Mikulicze, Olesk, Poryck, Werba, oraz miasta Uściług i Włodzimierz.

Parafia w Chrynowie, erygowana w 1937 roku, Do parafii należały: Chrynów, [Biskupiczki, Bolesławówka, Budziatycze, Chrynopol?, Czerniaków, Drohiniczki, Franopol, Kałusów, Kropiwszczyzna, Leżnica, Męczyce, Michale, Młyniska, Morozowicze, Niskiernicze, Oktawin, Radowicze, Rusowicze, Smolawa?, Suchodoły, Tarasówka, Tyszkiewicze, Wierzchnów, Winniki, Wolica Morozowicka. Miejscowości leżała w gminach Grzybowica, Mikulicze, Chotiaczów i Werba z pow. Włodzimierz Wołyński. Natomiast miejscowości Chrynopol i Smolawa nie odnaleziono w źródłach. W 1938 roku parafia liczyła 1800 wiernych. W dniu 11 VII 1943 roku w czasie nabożeństwa Ukraińcy zamordowali 200 osób, a kościół spalili.
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Kalinówce, erygowana w 1930 roku. Do parafii należały: Kalinówka, Antonówka, Błażenik, Grabina, Kapitulszczyzna, Marianówka Werbska, Ochnówka, Orlechówka, Podrudzie, Puzów, Ruda, Sierakówka, Stasin, Werba, Werba Nowa, Wiktorówka, Zamosty Miejscowości leżały w gminach Werba i Korytnica pow. Włodzimierz Wołyński. W 1938 roku parafia liczyła 1550 wiernych. Kościół zniszczony po 1945 roku.
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego w Korytnicy, erygowana w 1605 roku. Do parafii należały: Korytnica, Czerniawka, Dobry Kraj, Holendry Siemianówka, Hrady, Iszów, Kładniów, Paryduby, Sołtysy, Zabrody. Wszystkie miejscowości leżały w gminie Korytnica pow. Włodzimierz Wołyński. W 1938 roku parafia liczyła 875 wiernych. Zniszczony przez Ukraińców w 1943 roku.
Parafia Świętego Michała Archanioła w Litowiżu, erygowana w 1614 roku. Do parafii należały: Litowiż, Antypowce (Litowiż-Antypowicze), Grzybowica, Krzeczów, Lisznia: Nowa, Stara; Molników, Ośmiłowicze, Wołczak. Miejscowości leżały w gminach Grzybowica i Werba pow. Włodzimierz Wołyński. W 1938 roku parafia liczyła 300 wiernych. Kościół zniszczony przez Ukraińców w 1943 roku, ostatecznie rozebrany po 1945 roku.
Parafia Świętej Trójcy w Sielcu, erygowana w r?. W 1938 roku parafia liczyła 300 wiernych w 1660 roku. Do parafii należały: Sielec, Biskupicze: Górne (kaplica), (Ruskie), Szlacheckie; Bubnów, Chmielów (Ułanówka) , Chmielówka, Czerczyce (Wandówka), Czestny Chrest, Dąbrowa, Dołęgów, Dziegciów, Koszmanka, Krasna Góra, Marii Wola, Markostaw, Mikulicze, Nawratyn, Podhajce, Rusnów, Ułanówka (Chmielów), Wandówka (Czerczyce), Wólka Falemicka, Zofiówka, Żytanie. Miejscowości leżały w gminach Mikulicze, Grzybowica i Chotiaczów, pow. Włodzimierz Wołyński. W 1938 roku parafia liczyła 1872 wiernych. Kościół przetrwał do 1970 roku, po tym został zniszczony i rozebrany.
Parafia w Stęzarzycach, erygowana w 1931 roku. Do parafii należały: Stęzarzyce, Huta Samotisz, Kolonia Strzelecka, Nikitycze, Połomiane, Turówka, Zabłocie. Wszystkie miejscowości leżały w gminie Korytnica pow. Włodzimierz Wołyński. W 1938 roku parafia liczyła 1964 wiernych. Kościół spalony przez Ukraińców w lipcu 1943 roku.
Parafia Narodzenia najświętszej Marii Panny w Swojczowie, erygowana w 1607 roku. Do parafii należały: Swojczów, Antonówka, Augustów, Barbarów, Beheta, Boża Wola, Budki Ossowskie, Czosnówka, Dominopol, Dujewo, Elizabetpol, Ewin, Fedorpol, Gnojno, Helenówka, Hubin, Huta Swojczewska, Jadwigów, Jasienówka, Jaworówka, Kamelówka, Kisielówka, Kociór, Kohylno, Kowalówka?, Leduchów, Ludmirpol, Marianpol, Mikołajówka, Mikołajpol, Mogilno, Oseredek: Nowy, Stary; Ossa, Piński Most, Poluchno, Popówka, Przygołówek, Rewuszki, Siedliszcze, Swojczówka, Szczęsnówka, Tumin, Turia, Wandowola, Władysławówka, Wołczak, Wólka, Zahatka, Zapust Nowy, Zarudle, Zosin, Zwierzyniec. Miejscowości leżały w gminach Werba, Mikulicze i Olesk w pow. Włodzimierz Wołyński i w gminach Kisielin i Podberezie z pow. Horochów, oraz Turzysk pow. Kowel, zaś Zwierzyniec stanowił przedmieście Włodzimierza. W 1938 roku parafia liczyła 4300 wiernych. Kościół wysadzili Ukraińcy w sierpniu 1943 roku.
Parafia Najświętszego Imienia Jezusa w Uściłogu, erygowana w 1757 roku, konfiskata w 1832 roku i odzyskana ponownie w 1920 roku. Do parafii należały: Uściług (Rosiampol), Ambuków, Biskupie Górki, Bortnów, Brzezina, Bużanka, Chotiaczów, Cucniów, Czerników, Edwardopol, Funduma, Izów, Janów, Józefin, Karczunek, Karolówka, Kłoda?, Łudzin, Mikulicze, Piatydnie, Piwnik, Popadiówka Wiktorów, Pomorów, Przydatki, Rohożany, Rokitnica, Rusów Sielski, Trościanka, Wiktorów (Popadiówka), Wilczobrody, Worczyn Nowy, Woszczatyn, Wólka, Wydranka, Wygadanka, Załuże, Żelniów. Miejscowości parafii leżały w gminach Chotiaczów i Korytnica pow. Włodzimierz Wołyński, a Uściług był gminą miejską.  W 1938 roku parafia liczyła 4200 wiernych. Kościół po 1945 roku zamknięto, a po tym rozebrano. W 1993 roku udało się odzyskać kaplicę cmentarną. Kościół jest położony przy obecnej granicy z Polską.
Parafia Świętych Joachima i Anny we Włodzimierzu Wołyńskim (fara), erygowany w 1554 roku. Do parafii należały; Włodzimierz, Aleksandrówka, Andresówka, Antonówka-Borek, Anusin, Białobrzegi, Białozowszczyzna, Bielin, Dębniki (Dubniki), Helenówka (Werbska), Józefin, Klin, Kolendowo, Komarówka, Łasków, Marianówka: I, II; Moczyska, Nowosiółki, Oranie, Owadno, Sewerynówka, Smolarze, Spaszczyzna, Stefanówka, Strywiagi, Wodzinek, Wodzinów, Załuże, Zarzecze, Zastawek. Miejscowości podczernione np. Moczyska stanowiły przedmieścia Włodzimierza, a pozostałe leżały w gminach Werba i Chotiaczów i Korytnica pow. Włodzimierz Wołyński. W 1938 roku parafia liczyła 5054 wiernych. Kościół po 1945 roku został zamknięty. Obecnie od 1992 roku został zwrócony wiernym i jest czynny.
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego we Włodzimierzu Wołyńskim (pojezuicki), nowa parafia erygowana w 1775 roku, od 1840 roku cerkiew, a w 1920 roku ponownie parafia katolicka. Do parafii należały: Włodzimierz, Barbarówka, Cegielnia?: I, II; Chobułtów, Długie Łozy (Głęboka Dolina), Falemiczne, Gandżaba, Horyczów, Iwanówka, Kocior-Strzelnica, Królewszczyzna?, Marcelówka, Nowojanka, Onufrowszczyzna?, Ostrówek, Pomiarki, Poniczów, Ryłowice, Siedmiarki, Strzelnica-Kocior, Szystków, Włodzimierzówka, Zimno, Zofiówka Stara, Zygmuntówka. Parafia leżała gminach Werba, Mikulicze i Chotiaczów pow. Włodzimierz Wołyński. Poczerniono i podkreślono przedmieścia Włodzimierza. W 1938 roku parafia liczyła 3500 wiernych. Kościół po 1945 roku zamknięto. Obecnie jest w nim cerkiew prawosławna.
Parafia Świętej Trójcy w Zabłoćcach, erygowana w 1774 roku. Do parafii należały: Zabłoćce, Bilcze, Bogudzięka, Dołęga?, Drewinie, Gucin, Gurów, Iwonicze: Nowe, Stare; Myszów, Nowiny, Romanówka, Szczeniutyn Wielki, Witoldów, Witoldówka, Zygmuntówka, Żdżarki, Żdżary. Miejscowości tej parafii leżały w gminach Grzybowica i Poryck w pow. Włodzimierz Wołyński. Tylko Dołęga nie została zlokalizowana, Stwierdzono, że w gminie Mikulicze występuję miejscowość Dołęgów. W 1938 roku parafia liczyła 1783 wiernych. 11 VII 1943 r. Ukraińcy w czasie nabożeństwa zamordowali 70 osób i kościół zniszczyli.

 

Dekanat Beresteczko (pow. Horochów)
Parafia Świętej Trójcy w Beresteczku, erygowany w połowie XVI wieku i ponownie w 1886 roku, dawny klasztor Ojców Trynitarzy, Do parafii należały: Beresteczko, Antonówka (Suczków), Biały Ług, Humniszcze, Kołmaczówka, Kutrów, Lipa, Merwa, Mytnica, Nareczyn, Ostrów, Peremyle (kaplica), Piaski (przedmieście Beresteczka za Styrem), Płaszowa, Rejmontowicze, Rydków, Smolawa, Sołoniów, Suczków (Antonówka), Werbeń (kaplica), Zielona, Zamościska. Miejscowości leżały na terenie gminy Beresteczko pow. Horochów, oraz gmin Tesłuchów i Boremel z pow. Dubno. W 1938 roku parafia liczyła 1610 wiernych. W 1943 roku Beresteczko stanowiło ośrodek samoobrony, a kościół stanowił miejsce schronienia dla parafian, do momentu opuszczenia miasteczka przez Niemców w dniu 15 I 1944 roku. Obecnie kościół w ruinie.
Parafia Świętej Trójcy w Boremlu, erygowana w 1920 roku. Do parafii należały: Boremel, Aleksandrówka, Dębowa Karczma, Jadwigin, Kołodeskie Budki, Kołodeże (kaplica murowana), Lipszczyzna, Michałówka, Natalin, Nowosiółki, Smyków, Szybenna, Wyczółki, Żabcze, Żabecznik. Miejscowości leżały w gminie Czaruków, pow. Łucki i w gminach Beresteczko pow. Horochów i Boremel pow. Dubno. W 1938 roku parafia liczyła 900 wiernych. Kościół zniszczony po 1945 roku.
Parafia w Łobaczówce, erygowana w 1935 roku. Do parafii należały: Łobaczówka, Batorówka, Dzikowiny, Holatyn, Janówka, Jeziórki, Kołmów, Stawiska, Wolica, Zboryszów. Parafia leżała na terenie gmin Beresteczko i Brany pow. Horochów. W 1938 roku liczyła 1100 wiernych. Kościół zniszczyli Ukraińcy w 1943 roku.
Parafia Przemienienia Pańskiego w Łysinie, erygowana w 1777 roku. Do parafii należały: Łysin, Chryniki, Czarna Łoza (Rudecka), Dąbrowa, Demidówka (Łęczno), Dublany, Głęboka Dolina, Grabowiec, Ilpiboki (kaplica), Karolinka, Kisilin, Kniahinin, Krzaki Wołkowyjskie, Lisznia, Łęczno (Demidówka), Łopawsze, Marianka, Mioduszów, Nowina, Ochmatków, Pasieka, Perekale, Podwysokie, Polanówka, Rohoźno, Rudka, Silanowica, Szósty Kwartał?, Swiszczów, Tołpżyn, Wołkowyje. Parafia leżała na terenie trzech gmin Boremel, Kniahinin, Tesłuchów pow. Dubno. W 1938 roku liczyła 950 wiernych. Zniszczony przez Ukraińców w lipcu 1943 roku.
Parafia Matki Bożej Różańcowej w Targowicy, erygowana w 1675 roku, dawny klasztor Ojców Dominikanów. Do parafii należały: Targowica, Babołoki, Borzemiec, Choroszcza (Sołtanówka), Krasne, Lichaczówka, Malowana, Ostryjów, Perekładowicze, Podhajce, Podłożce, Rudlów, Rykanie Wielkie, Sołtanówka (Choroszcza), Stawrów, Szaława, Topule, Ułańska Dola, Wełnicze, Wilmazów, Wojnica, Zady, Zawale. Parafia leżała na terenie gmin Jarosławicze, Kniahinin, Młynów pow. Dubno. W 1938 roku parafia liczyła 950 wiernych. Kościół zniszczony przez Ukraińców w 1943 roku, a po 1945 roku całkowicie rozebrany.
Parafia Matki Bożej z Lourdes w Tesłuchowie, erygowana w 1928 roku. Do parafii należały: Tesłuchów, Balarka, Berezyna, Bilawszczyzna, Boratyn, Chotyń (wieś i osada), Dobrowódka, Dąbrowa, Helenin, Honoratka, Hredeńszczyzna, Hrymiacze, Hucmany, Klin, Korytno, Krasnopol, Krylewo, Kursyki, Oseredek, Pasieka, Perekałek, Plaszówka, Połunoczna, Semeniuki, Stamisławy, Sitenka; Zasłyhów?, Żabokrzyki: Małe, Wielkie. Wszystkie miejscowości leżały w gminie Tesłuchów pow. Dubno. Niestety nie znamy ilości wiernych. Kościół zniszczony przez Ukraińców w 1943 roku.
Parafia Wniebowzięcia Matki Boskiej w Złoczówce, erygowana w 1609 roku. Do parafii należały: Złoczówka, Bilcze (kaplica), Kalniatycze, Kundziwola, Maczki Wołyńskie (Ferma Radomyślińska), Malów, Niwy Złoczowieckie, Nowy Tok, Radomyśl, Rusinowe Beresteczko, Suchowola. Parafia leżała w gminach Boremel i Jarosławicze pow. Dubno, oraz w gminie Połonka pow. Łuck. W 1938 roku parafia liczyła 660 wiernych. Kościół zniszczony przez Ukraińców w 1943 roku.

 

Dekanat Dubno

W powiecie Dubno występowały następujące gminy: Boremel, Dubno, Jarosławicze, Kniahinin, Krupiec, Malin, Młynów, Radziwiłłów, Sudobicze, Tesłuchów, Warkowicze, Werba.

Parafia w Drańczy Polskiej, erygowana 1925 roku.. Do parafii należały: Drańcza Polska, Bojków, Drańcza Ruska, Dubowa, Lisowniki II, Stupaki. Wszystkie miejscowości parafii leżały w gminie Radziwiłłów pow. Dubno. W 1938 roku parafia liczyła 350 wiernych. Kościół zniszczony przez Ukraińców w 1943 roku.
Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Dubnie, erygowana w 1620 roku, kościół pobernardyński. W latach 1855- 1921 cerkiew prawosławna. Odzyskana w 1921 r. i przeznaczona w okresie do 1939 r. na seminarium duchowne. Obecnie znów cerkiew prawosławna.
Parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Dubnie, erygowana w 1630 roku, kościół pokarmelicki. Od 1890 r. cerkiew prawosławna. W 1922 r. odzyskany dla Sióstr Opatrzności Bożej na sierociniec. Obecnie jest tam szpital.
Parafia Świętego Jana Kantego w Dubnie, kościół garnizonowy, obecnie zniszczony.
Parafia Świętego Jana Nepomucena w Dubnie, erygowany w 1612 roku. Do parafii należały: Dubno, Aleksandrówka, Birki, Bondary, Bortnica, Chiczawka, Detynicze, Długie Pole, Górniki, Hołowczyce, Hradki, Iwanie, Iwanicze, Iwański Las, Jasionówka, Kiryłówka (kaplica), Kleszczycha, Komaszówka, Kraśnice, Krzywucha, Lubomirka, Ludgardówka, Miatyn, Michałówka, Raczyn, Semiduby, Smolary, Strakłów, Sudobicze, Surmicze, Szczurowszczyna (Wielkopolanka), Tarakanów, Tartak, Trościaniec, Wielkopolanka, Witosówka, Wolica, Wygnanka, Zabramie, Zahorce Wielkie, Załuże, Zawale, Zbytyń. Miejscowości leżały w gminie Dubno, a kilka miejscowości leżało w gminnie Sudobicze pow. Dubno. We wszystkich parafiach Dubna w 1938 roku liczono 5010 wiernych. Kościół zamknięty po 1945 roku. W 1993 r. został zwrócony wiernym i był w remoncie
Parafia w Kozinie, erygowana w 1937 roku, początkowo kościół murowany z 1738 r. był filią parafii w Ptyczy. Od 1832 roku był zabrany na cerkiew prawosławną i odzyskany dopiero w 1937 roku. Do parafii na pewno należało miasteczko Kozin. Brak danych o ilości wiernych. Kościół zniszczony przez Ukraińców w 1943 roku.
Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Krupcu, erygowana w 1724 roku, najpierw był kościół drewniany, a od 1822 kościół murowany, ale od 1886 był cerkwią prawosławną, zaś w 1927 roku erygowana ponownie. Do parafii należały: Krupiec, Barania: Nowa, Stara; Bezodnia, Biała Krynica, Karpiłówka, Michałówka, Poniatówka, Sitno, Sitno Małe, Siteńskie Gaiki, Staryki, Staryki Krupieckie, Tabaczuki, Zygmuntówka. Wszystkie miejscowości leżały w gminie Krupiec pow. Dubno. W 1938 roku parafia liczyła 840 wiernych. Kościół zniszczony przez Ukraińców w 1943 roku.
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Młynowie, erygowana w 1786 roku. Do parafii należały: Młynów, Adamówka, Aryszczyn, Berehy, Bereszczyzna, Bojarka: Mała, Wielka; Bokujma, Bryszcze, Chorupań, Czerec, Dobratyn, Dobratyńskie Nowiny, Dorohostaje: Czeskie, Małe, Wielkie; Hołowczyce, Karolinka, Klin, Koblin, Kolino Krasna Góra, Krużki, Kuca futor, Lechów, Libanówka, Ludwikowka, Łukarówka, Maruszyn (Szczęśliwa), Maślanka, Mieczysławówka, Mikołajówka, Moskowszczyzna, Murawica, Nowiny: Czeskie, Dobratyńskie; Ozlijów, Pańska Dolina, Pękałów, Pereweredów, Podhajce: Czeskie, Ruskie; Pugaczówka, Rudka, Smordowa (kaplica), Stomorgi, Szczęśliwa (Maruszyn), Szubienice, Turecka Góra, Użyniec, Wacławin, Wirły?, Wydumki, Zapust, Zofiówka. Większość miejscowości leżały w gminach Młynów, Kniahinin i Malin, pow. Dubno. Tylko miejscowości Wirły nie udało się zlokalizować. W 1938 roku parafia liczyła 3920 wiernych Po 1945 roku w budynku kościoła był klub, a po 1960 roku został rozebrany całkowicie.
Parafia Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Pełczy, erygowana w 1934 roku. Do parafii należały: Pełcza, Adamówka, Brzezina, Buderaż, Budy, Cerkwiska, Dłużek, Edwardówka, Kalinowiec, Kamieniarnia, Kaseń, Klin Bukojemski, Kochanówka, Lipnik, Lisica, Milcza: Mała, Wielka; Perczyn, Sady: Małe, Wielkie; Witosówka. Miejscowości leżały w gminach: Werba, Kniahinin i Dubno, pow. Dubno. W 1938 roku parafia liczyła 2330 wiernych. Kościół zniszczony przez Ukraińców w 1943 roku.
Parafia Świętej Trójcy w Ptyczy, erygowana w 1632 roku. Do parafii należały: Ptycza, Adamówka, Białogródka, Dąbrowa, Dębiny, Głęboka Dolina, Janówka, Kamienica, Kamienna Werba, Kozin, Lipkowiec, Mikitycze, Nowa Nosowica, Onyszkowce (kaplica), Płaszowa, Podłuże, Pustoiwanie, Redkoduby, Smolarnia, Stołbiec, Turkowicze, Wapienka (Zofiówka), Werba, Zofiówka: I, II; Zofiówka (Wapienka) Parafia leżała w gminach: Werba, Krupiec Sudobicze pow. Dubno. W 1938 roku parafia liczyła 1970 wiernych. Kościół zniszczony przez Ukraińców w 1943 roku.
Parafia Świętego Ignacego Loyoli w Radowie, erygowana w 1925 roku. Do parafii należały: Radów, Aleksandrówka, Bortnica, Bożkiewicze, Diatkiewicze, Honczarycha, Jankowce, Janówka, Julianówka, Korabliszcze, Kosarzewo, Łukarówka, Michałówka Moszków, Olibów, Panasycha, Peremiłówka wieś, Placówka, Pyłypycha, Satyjów, Slepetycze, Stołpyszcze, Tuszebin, Władysławówka, Zarzyck?, Ziemblica. Większość miejscowości leżało w gmninach: Młynów, Malin Warkowicze pow. Dubno. W 1938 roku parafia liczyła 1130 wiernych. Kościół zniszczony przez Ukraińców w 1944 roku.
Parafia Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Radziwiłłowie, erygowana w 1731 roku. Do parafii należały: Radziwiłłów, Bałki, Batków, Baszarówka, Bugajówka, Gaje Lewiatyńskie, Kopanie, Kryże, Lewiatyn, Oparysy, Pereniatyn, Podzamcze, Sarnowa, Siestratyn, Slepetyszcze, Srebno, Stojanówka, Suchodoły, Wola Piłsudskiego. Większość miejscowości leżało w gminie Radziwiłłów, a tylko dwie miejscowości w gminie Krupiec, i jedna w gminie Młynów wszystkie w pow. Dubno. W 1938 roku parafia liczyła 2100 wiernych. Po 1945 roku była tam szkoła sportowa.
Parafia w Smydze, erygowana w 1938 roku. Był tu kościół drewniany wykorzystywany w latach 1930 -1938 jako kaplica parafii w Krzemieńcu. Trudno powiedzieć, jakie miejscowości z gminy Sudobicze pow. Dubno należały do tej parafii. Nieznany jest patron i ilość wiernych. Kościół zniszczony po 1945 roku.
Parafia Świętego Franciszka z Asyżu w Warkowiczach, erygowana 1923 roku, ale kościół murowany pobernardyński zbudowano w 1729 r. w okresie 1832- 1923 była tam cerkiew prawosławna. Do parafii należały: Warkowicze, Białobrzeże, Bocianówka, Chomąt, Jeziorany, Kniahinin, Koniuszki, Kościaniec, Krasna Góra (Zinówka), Kryłów, Ksawerówka?, Kurdyban: Warkowicki, Żornowski; Listwin, Młodawa: Czeska, Włościańska; Mokre, Ostrów, Ostry-Garb (Kurhan Żarnowski), Rapatów, Ulbarów: Czeski, Włościański (kaplica 1929 r.) Zalesie, Zarudzie, Zinówka (Krasna Góra), Żornów Większość miejscowości leżało w gminie Warkowicze, z wyjątkiem Kniahinin, który był wsią gminną. Obydwie Gminy leżały w pow. Dubno. Niestety Ksawerówki nie udało się umiejscowić. W 1938 roku parafia liczyła 990 wiernych. Kościół zniszczony po 1945 roku, ale obecnie jest odbudowywany i przebudowywany ponownie na cerkiew prawosławną.

 

Dekanat Horochów

W powiecie Horochów występowały następujące gminy: Beresteczko, Brany, Chorów, Kisielin, Podberezie, Skobelka, Świniuchy.

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Drużkopolu, pierwsza parafia i klasztor ojców Franciszkanów w 1692 roku, w końcu XVIII wieku powstał kościół murowany pod wezwaniem, ale został w 1832 roku skasowany, Nowy kościół wybudowano około 1900 roku. Do parafii należały: Drużkopol, Bodiaczów, Boryskowicze, Brany, Bużany (kaplica), Dołhe, Fusów, Katarzynówka, Kniaże, Krzyżowce, Kwasów, Laszki, Matów, Ochłapów, Rzyszczów, Sielec, Skabarowszczyzna, Skryhołów, Smyków, Szpikłosy, Uhów, Wolica, Zabrawski?, Zagaje (kaplica murowana z 1910r.), Zastawie. Wszystkie miejscowości leżały w gminach Brany i Podberezie pow. Horochów. Tylko miejscowości o nazwie Zabrawski nie udało się zlokalizować. Parafia liczyła w 1938 roku 1200 wiernych. Kościół zniszczony przez Ukraińców w nocy z 6/7 stycznia 1944 roku, pozostał w ruinie.
Parafia Przemienienia Pańskiego w Horochowie erygowany w 1619 roku. Do parafii należały: Horochów, Bożów, Cehów Chołoniów (kaplica murowana z XVIII w.), Dąbrowa, Jadwinówka, Janina, Jezierce, Kołmanowiska, Koziatyn, Lemieszów, Markowicze, Mirków, Musin, Myśliny, Olizarów, Oszczów, Pieczychwosty, Podberezie, Poluchno, Porwańcze, Raczyn: Nowy, Stary; Sienkiewicze, Skobełka (Stary Horochów), Starostaw, Strzelcze, Tarnawka, Teklówka, Tereszkowce, Ulhówka?, Wielówka?, Wierzchostaw, Zofiówka, Zwiniacze, Zygmuntów. Miejscowości leżały w gminach: Beresteczko, Brany, Podberezie, Skobełka i Świniuchy w pow. Horochów. Nie udało się ustalić położenia miejscowości Ulhówka i Wielówka. W 1938 roku parafia liczyła 2290 wiernych., Budynek kościoła przetrwał, ale obecnie wykorzystują go do swych celów władze miejskie.
Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Kisielinie, erygowana w 1726 roku. Kisielin, Aleksandrówka, Antonówka, Budki, Dmitrówka, Dunaj, Gryland (Kurant), Helenów, Jachimówka, Janowiec, Janów (Warszawka), Jasiniec, Jasinówka Walewskich, Julianówka, Klementów, Kuczmana Góra?, Kurant (Gryland), Leżachów, Łuków, Mokowicze, Marynków, Michałówka, Mirosławówka, Moczułki Osieka?, Osiekrów, Ośmigowicze, Oździutycze, Polanki, Popielówka, Rudnia, Sieniawka, Stanisławówka, Trystak, Twerdynie (kaplica), Warszawka (Janów), Wysoka, Zabara, Zaleśce?, Zapust, Zastawa, Żurawiec. Miejscowości leżały w gminach: Młynów pow. Dubno, Kisielin pow. Horochów, Kupiczów pow. Kowel, oraz Szczurzyn pow. Łuck. Nie udało się jednoznacznie ustalić położenia miejscowości: Kuczmana Góry, Osieka i Zaleśce. W 1938 roku parafia liczyła 2792 wiernych. Napad Ukraińców w dniu 11 VII 1943 roku, którzy dokonali w kościele mordu 86 osób, a kościół spalili.
Parafia Świętego Wacława w Kupiczowie, erygowana w 1928 roku. Do parafii należały: Kupiczów, Aleksandrówka, Berestowo, Budy Jeziorańskie, Czernijów, Daźwa, Hirki, Janów, Jezierzany, Karolinka, Lityn, Miedzików, Nowy Dwór, Nyry, Osiecznik, Ostrów, Ostrów Ośmigowicki, Peresieka, Peresieka Jeziorańska, Serkizów, Suszybaba, Świniarzyn, Tuliczów, Wierzbiczno, Wiktorówka, Witoniż, Wołosówka, Wólka Wierzbiczna. Miejscowości leżały w gminach Kupiczów i Turzysk pow. Kowel, a tylko Witoniż w gminie Szczurzyn w pow. Łuck. W 1938 roku parafia liczyła 2140 wiernych. Po 1945 roku w kościele urządzono młyn, obecnie w ruinie.
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Koniuchach, erygowana w 1667 roku. Do parafii należały: Koniuchy, Białypol, Jarmolik? Kołpytów, Korytnica, Kuty, Marianówka, Świniuchy, Sutkowszczyzna, Zofiówka. Wszystkie miejscowości leżały w gminie Świniuchy pow. Horochów i tylko Jarmolika nie udało się zlokalizować. W 1938 roku parafia liczyła 790 wiernych. Kościół spalony przez Ukraińców w styczniu 1944 roku.
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego w Łokaczach, erygowana w 1726 roku, a kościół murowany z roku 1771. Do parafii należały: Łokacze, Adamówka, Aleksandrówka, Huta Aleksandrówka Markowicza, Bakonówka, Berezowicze, Bermeszów, Bobicze, Buniawa, Cewelicze, Chrostów? Dąbrowa, Pasieka, Drohinicze, Hajczyna, Halczun, Hubin, Jakowicze, Janin, Jaworówka Kozłów, Kruhenicze, Łukowicze, Markowicze, Michałówka: Markowicka, Pawłowicza; Mikulicze, Pawłowicze, Piatykory, Pliskwa, Orlęta, Ostrów, Rogowicze, Rogoźno, Tworynicze, Ujma, Wujkowicze, Wojnica, Wólka Markowicka, Zajęczyce, Zamilcze. Miejscowości leżały w gminach: Chorów i Kisielin pow. Horochów, oraz w Mikulicze pow. Włodzimierz Wołyński. Niestety nie udało się ustalić położenia Chrostowa. W 1938 roku parafia liczyła 2065 wiernych. Kościół zniszczony po 1945 roku, obecnie w ruinie.
Parafia w Nowym Gnieźnie, erygowana w 1936 roku (?). Do parafii należały: Nowe Gniezno, Boroczyce, Czerwona, Haliczany, Kupowalce, Lulówka, Półhany, Szeroka, Zawale. Wszystkie miejscowości leżały w gminie Brany pow. Horochów. Brak danych o liczbie wiernych. Kościół i osada zniszczone przez Ukraińców w 1943 roku.
Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Nowym Zahorowie, erygowana w 1576 roku, od 1839 roku cerkiew prawosławna, ponownie w 1921 roku. Do parafii należały: Nowy Zahorów, Bołożówka (Pelagin), Chorów, Debreczyn?, Horochówka, Koronna?, Kremesz, Pelagin (Bołożówka), Stary Zahorów, Tropieliszcze?, Wiktorówka, Zahajce, Zaszczytów wieś Miejscowości leżały w gminach: Chorów i Świniuchy pow. Horochów i Poryck pow. Włodzimierz Wołyński. Nie udało się ustalić położenia Debreczyna, Koronny i Tropieliszczów. Być może są to miejscowości z gminy Poryck? W 1938 roku parafia liczyła 450 wiernych. Kościół zniszczony przez Ukraińców w 1943 roku., Obecnie ruiny mają być odbudowane na cerkiew prawosławną.
Parafia świętej Trójcy i Świętego Michała Archanioła w Porycku, erygowana w 1774 roku. Do parafii należały: Poryck, Bużkowicze, Gruszów, Holendernia, Janiewicze, Jeżyn, Kłopoczyn, Kuczków, Lachów, Łysa Góra, Marysin, Milatyn, Nowo-Lachów, Oryszcze, Orzeszyn, Pawłówka, Poryck Stary, Przesławicze, Radowicze, Rykowicze wieś i folwark, Samowola, Szczeniatyn: Mały, Wielki; Trubki, Wolica, Zielona, Żaszkiewicze: Nowe, Stare. Miejscowości leżały na terenie gmin Poryck i Grzybowica pow. Włodzimierz Wołyński, oraz Chorów z pow. Horochów. Wątpliwości budzi zapis Buszkowicze, w zamian przyjęto Bużkowicze. W 1938 r. liczyła 1950 wiernych. W dniu 11 VII 1943 roku Ukraińcy zamordowali w kościele około 500 osób i kościół spalili. Obecnie ani kościół, ani miasteczko nie istnieją, a to, co pozostało przyłączono do Pawłówka i nazwano Pawliwka.
Parafia Świętego Michała Archanioła w Szelwowie erygowana w 1925 roku, kościół murowany istniał od 1765 r. jako filia Parafii w Koniuchach. Do parafii należały: Szelwów, Bakonówka, Granatów, Krzemieniec, Liniów, Listopadówka, Piłsudszczyzna, Wojnin, Wólka Szelwowska, Zapust. Miejscowości leżały w gminach Chorów i Świniuchy pow. Horochów. W 1938 roku parafia liczyła 1100 wiernych. Kościół zniszczony po 1945 roku.
Parafia w Woronczynie, erygowana w 1936, kościół (kaplica) murowany istniał od 1820 roku, ale nie było parafii. Do parafii należały: Woronczyn Adamówka, Babia Góra, Babie, Beresk, Berezołupy: Małe, Wielkie; Cecylówka, Chmielnik, Dąbrowa, Dębówka, Dorosinie Nowe, Fiszno, Frydrychówka, Glincze, Hromusz, Jamno, Jasionówka dwór, Józefiny, Kijaż, Krowatka, Kurhan, Kuty-Uhły Leonówka, Ludmiłówka, Marianówka, Niemir, Nowiny, Ostaszyn, Ostrów, Ożdżary, Pieńki, Romanówka, Ruda, Stawki, Stracholin, Studnie, Szczurzyn, Trysteń, Uciekajka, Wąsowicze, Wiczynie, Wincentów, Włodzimierzówka, Wołosówka, Zaostrów.. Miejscowości leżały w gminach: Kisielin pow. Horochów, Szczurzyn i Rożyszcze pow. Łuck, oraz. Kupiczów pow. Kowel. Brak danych o ilości wiernych. Zastanawia duża ilość przynależnych miejscowości do tak młodej parafii. W dniu 25 VI 1943 roku był napad na Kolonię i mord w kościele 40 osób przez Ukraińców, którzy potem spalili kościół.
Parafia Świętej Trójcy i Marii Magdaleny w Zaturcach, erygowana w 1620 roku, kościół murowany z 1642 roku. Do parafii należały Zaturce, Chłopecze, Dymitrówka, Hałły, Jachimówka, Jasionówka, Jungówka, Krąglak, Lipnik, Mańków, Semerynki, Serniczki, Wołowa, Wólka Sadowska, Zubilno, Żarki. Miejscowości leżały w gminach Kisielin pow. Horochów i Szczurzyn pow. Łuck. W 1938 roku parafia liczyła 1775 wiernych. Po 1945 roku w kościele był magazyn. W 1990 roku został zwrócony wiernym i jest czynny.

 

Dekanat Lubomelski

W powiecie Luboml występowały następujące gminy: Bereźce, Hołowno, Huszcza, Luboml, Pulemiec, Szack, Zagorany.

Parafia Świętego Mikołaja w Bindudze, erygowana w 1921 roku, kościół istniał jako filia Kościoła w Lubomlu od 1774 roku. Do parafii należały: Binduga, Bołtuny, Bystraki, Jeżówka, Murawa, Pohulanka, Rakowiec, Terechy, Wydżgów, Wysock, Zamłynie, Ziemlica. Miejscowości leżały w gminach Bereźce pow. Luboml i Korytnica i Olesk pow. Włodzimierz Wołyński. Nie udało się ustalić położenia Pohulanki. W 1938 roku parafia liczyła 1745 wiernych. Kościół zniszczony po 1945 roku.
Parafia Świętej Trójcy w Lubomlu, erygowana w 1412 roku. Do parafii należały: Luboml, Borki, Chomycze, Czeremoszno, Czmykos (Królewska Kolonia), Halinowola, Hołowno, Horodno (kaplica drewniana), Humieńce, Jawornik, Kocury, Krasnowola, Kropiwniki, Kruszyniec, Krymno, Kuśniszcze, Kuty, Leśniaki, Leszczyniec, Lubochiny, Łobarze (Wilica), Maszów (kaplica drewniana) Mielniki -Zabłocie, Mszaniec, Nowosiółki, Nudysze, Pechy, Pereszpa, Pędziuchy, Płoskie?, Połapy, Położewo, Radziechów, Samojłocze, Sawosze, Silno, Skiby, Skrypica, Smolary, Sukacze, Szack, Sztuń, Świteź, Ułasiuki, Wilica (Łobarze), Wiszniów, Zapole, Zastawie, Zagorany. Miejscowości leżały w gminach: Bereźce, Hołowno, Luboml, Szack, Zagorany pow. Luboml i Krymno pow. Kowel. W 1938 roku parafia liczyła 2080 wiernych. Po 1945 roku w kościele był magazyn. W 1992 roku zwrócony wiernym
Parafia Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika i Świętej Anny w Maciejowie erygowana w I połowie XVI wieku. Do parafii należały: Maciejów, Adamówka, Bielicze, Chworostów, Czarnoplesy, Długi Las, Horowicze, Karasice, Kizie, Komarów, Koszary Stare, Krasnoduby, Kukuryki, Leśniaki, Milanowicze, Nowosiółki, Okunin, Olszanka, Omaków, Paryduby, Peluga, Perewisy, Poczapy, Podhorodna, Ruda, Rudnia, Siomaki, Smidyń, Somin, Stachór, Stara Huta, Staruchy, Targowiszcze (Widiut), Wolańszczyzna, Wygnanka, Wyżówka (Topólki), Zaczernecze, Zugłobin (Widiut), Zaliśce. Parafia w całości leżała w dwóch gminach Stare Koszary i Maciejów w pow. Kowel. W 1938 roku parafia liczyła 1320 wiernych. Kościół został zniszczony po 1945 roku, obecnie jest ruiną. Maciejów nosi nazwę Łukow.
Świętego Antoniego w Opalinie erygowana w 1920 roku. Do parafii należały: Opalin, Budniki, Galędzin?, Holendry Zabużskie, Horochowisko, Hupały, Huszcza, Koszary?, Mielniki II?, Rozstań, Smolary: Rogowe, Stoleńskie, Świteskie; Wólka Uhruska, Zabuże. Miejscowości leżały w gminach Huszcza, Pulemiec i Zagorany pow. Luboml. W 1938 r. parafia liczyła 630 wiernych Kościół zniszczony przez Ukraińców w 1943 roku.
Parafia w Szacku, erygowana w 1938 roku i liczyła ona około 600 wiernych. Do parafii należały Szack, Świteź i kilka okolicznych miejscowości z wymienionych tutaj z parafii Opalin i Luboml. Kościół zniszczony przez Ukraińców w 1943 roku.
Parafia Świętego Andrzeja Apostoła w Ostrówkach, erygowana w 1765 roku. Do parafii należały: Ostrówki, Holendry Świerzeńskie, Kaznopol, Miłowanie?, Mokrzyk?, Piotrówka, Piskorów, Przekurka, Równo, Sokół, Wilczy Przewóz, Wola Ostrowiecka, Zamostecze. Miejscowości leżały w gminach Huszcza i Zagorany pow. Luboml. Nie udało się ustalić położenia Miłowanie i Mokrzysk. W 1938 roku parafia liczyła 1939 wiernych. Kościół spalony przez Ukraińców dnia 8 IX 1943 roku
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przewałach, erygowana w 1464 roku. Do parafii należały: Przewały, Dolsk, Głęboczyca, Grabina, Hajki, Jagodno, Janówka, Józefówka?, Julianówka?, Łany, Nikodemówka? Ochotniki, Osereby, Podlisica, Soroczyn, Sosnówka, Stanisławówka, Syczycha, Święte Jezioro, Turyczany, Zaglinki. Miejscowości leżały w gminach Luboml pow. Luboml i Olesk, Werba pow. Włodzimierz Wołyński, oraz Turzysk i Lubitów pow. Kowel. W 1938 r. parafia liczyła 3060 wiernych. Atak Ukraińców na wiernych zgromadzonych w kościele w sierpniu 1943 roku i mord 80 osób w czasie nabożeństwa, a nastepnie spalenie kościoła.
Parafia w Pulemcu erygowana w 1937 roku. Do parafii należały: Pulemiec, Adamczuki, Chrypsk, Czerwony Bór, Grabowo, Kamionka, Olszanka, Ostrowie, Perespa, Piszcz (była tu kaplica drewniana), Podgórze, Pulmo, Wólka Chrypska. Zacisze, Zalesie. Wszystkie miejscowości leżały w gminie Pulemiec pow. Luboml. W 1938 roku parafia liczyła 867 wiernych wszystko zostało zniszczone po 1945 roku.
Parafia Świętego Izydora Oracza w Rymaczach, erygowana w 1925 roku. Do parafii należały: Rymacze, Bereżce, Jagodzin, Jankowce (kościół filialny pw. Św. Marii Magdaleny), Nowiny, Terebejki. Miejscowości leżały w gminie Bereźce, być może Nowiny należały do gminy Hoszcza pow. Luboml. Według danych źródłowych parafia liczyła 3318 wiernych i była najliczniejsza w wiernych w całym dekanacie. Zastanawia tylko niewielka ilość miejscowości? Po 1945 roku w kościele był klub, później magazyn, a obecnie od 1997 roku zwrócony wiernym.
Parafia w Stawkach erygowana w 1927 roku. Do parafii należały: Stawki, Hajki (Gajki), Janinbór, Jasionówka, Krat', Mosur, Olesk, Owłoczyn, Piotrówka, Pustynka, Sokołówka, Stanisławów, Staweczki, Świąteczno, Władynopol. Parafia leżała w gminie Olesk, pow. Włodzimierz, obok parafii w Przewałach. W 1938 r. liczyła 1270 wiernych. Kościół spalony przez Ukraińców w sierpniu 1943 roku.

 

Dekanat Kowelski

W powiecie Kowel występowały następujące gminy: Datyń, Górniki, Hołoby, Krymno, Kupiczów, Lubitów, Maciejów, Maniewicze, Niesuchoiże, Powursk, Siedliszcze, Stare Koszary, Turzysk, Wielick Zabłoćce o raz miasta Kowel i Ratno.

Parafia w Czersku, erygowana w 1937 roku, kościół był kaplicą pochodzącą z 1875 roku. Do parafii należały: Czersk, Berecz, Bereźnicka, Czerniawka, Majdan Hulewicki, Oczeretianka, Podtrojanówka, Trojanówka (kaplica z 1916 r.). W gminie Maniewicze leżały miejscowości Berecz, Trojanówka i być może Podtrojanówka, a pozostałe miejscowości leżały w gminie Powursk. Ilość wiernych była nieznana. Zniszczony po 1945 roku.
Parafia Świętego Michała Archanioła w Hołobach, erygowana w 1718 r. Do parafii należały: Hołoby, Boguszówka, Bożydarka, Brzuchowicze, Byteń, Chobut, Dąbrowa: Nowa, Stara; Demetianówka, Drozdenie, Emilin: Nowy, Stary (kaplica); Figura, Gończy Bród, Kalinownik, Koniaków, Winiówka, Majdan, Makowiszcze, Mały Porsk, Marianówka, Mirosławka, Morzysko, Mosor: Nowy, Stary; Niewólne, Nowa Dąbrowa, Nużel, Pasieka, Peresieka Gończybrodzka, Puginki, Porsk Mały, Radoszyn, Rajmiasto, Romanówka, Sołotwin, Stachów, Stara Dąbrowa, Stary Emilin, Stary Mosor, Starzyzna, Świdniki, Trylisice, Tychotyn, Ugły, Władzin, Wołczek, Wólka: Lubitowska, Porska;. Większość miejscowości leżało na terenie gminy Hołoby i w gminie Lubitów. Pow. Kowel, natomiast pozostałe w gminie Szczurzyn pow. Łucki. W 1938 roku parafia liczyła 4267 wiernych. Po 1945 roku w kościele był magazyn soli. W 1995 roku zwrócony wiernym
Parafia Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Kowlu, erygowana w 1931 roku, był to największy kościół w całej diecezji łuckiej. W czasie wojny był uszkodzony i ostatecznie rozebrany w 1945 r.
Parafia Świętego Wojciecha w Kowlu, erygowany w 1936 roku, jako kościół garnizonowy, zniszczony po 1945 roku

Od 1996 roku w Kowlu istnieje nowy kościół drewniany, przeniesiony i odrestaurowany z Wiszenek.

Parafia Świętej Anny w Kowlu, erygowana w 1591 r. Do parafii należały: Kowel, Bachowo, Bielin, Budyszcze, Czerkasy, Dołhonosy, Dorotyszcze, Dubowa, Horodelec, Horodyszcze, Huszyn, Kalinówka, Klewieck, Kołodeżno, Kłodnica, Koszary Nowe, Krasnowola, Kruhel, Lubitów, Lubliniec, Moszczona, Myślina, Nowe Koszary, Obłapy, Rudniki, Skulin, Steble, Szajno, Truskoty, Werbka, Wołoszki, Wólka Kowelska, Zielona. Wyróżniono miejscowości położone w gminach Lubitów, Stare Koszary i Niesuchoiże. W 1938 roku parafia liczyła 14782 wiernych. Kościół zniszczony po 1945 roku.
Parafia Przemienienia Pańskiego w Maniewiczach, erygowana w 1923 r. Do parafii należały: Maniewicze, Birarówka?, Cegielnia?, Czerewacha, Głębokie, Gródek, Hołuzja, Gradysk, Hrywa?, Jabłonka, Jezierce, Karasin, Konińsk, Kukle, Lisowo, Liszniówka, Łosze: Holendry, Polskie; Nowa, Nowa Ruda, Ogół, Okońsk, Optowa, Rudka, Serchów, Sewerynówka, Smolarnia?, Smołodówka, Sobiatyn, Trojanówka, Wołczyca, Wólka Hołuzyjska, Zamoście, Zofianówka. Miejscowości leżały w gminach: Bielska Wola pow. Sarny, Maniewicze i Wielick pow. Kowel. Niestety wsi Birarówka Cegielnia i Hrywa, Smolarnia nie udało się zlokalizować. W 1938 roku parafia liczyła 2973 wiernych Kościół zniszczony po 1945 roku. Ostatecznie przekazany w 1992 roku wiernym. Został odnowiony i jest czynny
Parafia w Karasinie, erygowana w 1938 roku, nieznana jest przynależność miejscowości poza Karasinem, parafia liczyła 600 wiernych. Zniszczony przez Ukraińców w lipcu 1943 roku.
Parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Mielnicy, erygowana w 1927 roku, kościół pochodził z 1705 roku, ale od 1873 do 1920 był cerkwią prawosławną.. Do parafii należały: Mielnica, Krzywin, Miryn, Paulinówka, Podryże, Porsk Wielki, Rudka Miryńska, Sielce, Sieniawka, Szkurat, Wielick, Wólka Ratoszyńska, Żmudcza. Miejscowości leżały w gminach: Hołoby, Powursk, i Wielick pow. Kowel. W 1938 roku parafia liczyła 1200 wiernych. Po 1945 roku był magazynem zboża. W 1992 roku został zwrócony wiernym i jest czynny
Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Powursku, erygowana w 1927 r. Do parafii należały: Powursk, Cegielnia, Cerkówka Czeremoszno, Dubnik, Górno (Konstantynopol), Gruszewno, Horby?, Hrywiatki, Hulewiczów, Iwanówka, Jeziorno, Kajetanówka, Konstantynopol (Górno), Koźlenicze, Krzeczowicze, Kuleszów, Kulno, Laszki?, Lubarka, Łomaczanka, Łukówka, Marianówka, Piaseczno, Podiwanówka, Polany, Radoszynka, Rudka Sitowicka, Sitowicze, Smolary, Stobychówka, Stobychwa, Uchowieck, Zabrody, Zajączkówka, Zarzecze, Zmiana. Miejscowości leżały w gminach Powursk, Lubitów, i Wielick pow. Kowel. Brak pewności gdzie leżały np. Horby, czy Laszki. W 1938 roku parafia liczyła 2660 wiernych. Po 1945 roku kościół przerobiono na kino i kawiarnię.
Parafia Świętego Franciszka Salezego w Turzysku, erygowany w 1700 r. Do parafii należały: Turzysk, Abramowiec, Bobły, Cecylówka, Czarny Las, Dąbrowa, Dobrzyńsk, Duliby, Emilówka, Grobelki, Harusza, Hilarów, Joachimówka, Kleczkowicze, Klusk, Kulczyn, Kustycze, Łuczyce, Mirowicze, Mokrzec Niebrzydów, Obeniże, Pieszczanka, Poczekajka, Radowicze, Rastów, Rudno, Sielec, Sołowicze, Stawek, Turopin, Wielkie, Wólka Dulibska, Wólka Kluska; Zadyby, Zapust?. Miejscowości leżały w gminach Turzysk i Stare Koszary pow. Kowel, oraz Werba i Olesk pow. Włodzimierz Wołyński. Brak jednoznacznej informacji o położeniu miejscowości Zapust. W 1938 roku parafia liczyła 2965 wiernych. Kościół zniszczony po 1945 roku.
Parafia Matki Boskiej Szkaplerznej i Świętego Andrzeja Boboli w Zasmykach, erygowana w 1927 r. Do parafii należały: Zasmyki, Batyń, Białoszów, Gruszówka, Jagodno, Janówka (Skobajewo), Lublatyn, Peresieki dwór, Piórkowicze, Radomle, Rokitnica, Stanisławówka, Stefanówka, Tahaczyn, Woronna. Parafia leżała na terenie gminy Lubitów i tylko Lublatyn i Tahaczyn leżały w gminie Turzysk. W 1938 roku parafia liczyła 1410 wiernych. Kościół nie był do 1939 roku wykończony, ostatecznie jego mury zburzono w 1956 roku.

 

Dekanat Kamień Koszyrski
Parafia Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Buceniu, erygowana w 1726 roku. Do parafii należały: Buceń, Bakszynka, Borzowa, Boża Wola, Brudki, Brunetówka, Chociwl, Choromce, Czeremszanka, Grabowo, Hrydki, Komarowa, Łapni, Mielce, Mielniki, Myzowo, Niecy, Niesuchojże, Piaseczno, Podsynówka, Potyszcze, Rudka, Sekuń, Serechowicze, Siedliszcze, Skroby, Sokoliszcze, Sołowiewo, Szuszki, Synowo, Teresówka, Wola Wyżwowska, Wyżwa: Nowa, Stara; Zarzecze. Parafia należała na terenie dwóch gmin Niesuchoiże i Siedliszcze w pow. Kowel. Nie wiem gdzie leżały miejscowości, których przynależności nie określono, są one zapisane bez wyróżnika. W 1938 roku parafia liczyła 740 wiernych. Kościół zniszczony po 1944 roku.
Parafia w Niesuchoiżach, erygowana w 1939 roku kościół w budowie, brak innych danych o tej parafii, obecna nazwa Łapki. Kościół zniszczony prze Ukraińców w 1943 r.
Parafia Świętego Michała Archanioła w Kamieniu Koszyrskim. Do parafii należały: Kamień Koszyrski, Aleksandria, Aleksiejówka, Buzaki, Czorncze, Dąbrowa, Dubieck, Helenin, Huta Kamieńska, Janomyśl, Jeziorko, Kaczyn (Kaczyńska Wólka), Karasin, Karpiłówka, Kirczeno, Łuka, Majdan, Mielniki, Młynek, Mostyszcze, Nujno, (Obzyr Wielki), Olble: Lackie, Ruskie; Ostrówek, Perebrody, Podcyrie, Podrzecze, Rakowy Las, Soczyszno, Stanisławka -Kircze, Werchy, Wielki Obzyr, Wojehoszcze, Worokomle, Wólka Kaczyńska (Kaczyn), Wyderka, Zalesie, Załazie, Zaprudzie. Parafia leżała poza obszarem woj. Wołyńskiego, w tej sytuacji brak jest danych.
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego w Małych Hołobach. Do parafii należały: Małe Hołoby, Borowno, Huta Borowińska, Jajno, Kraśnica, Mały Obzyr, Nabrzuska, Police, Skomorucha. Parafia leżała poza obszarem woj. Wołyńskiego, w tej sytuacji brak jest danych.
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Ratnie, erygowany na początku XVI wieku. Do parafii należały: Ratno, Borki, Borowucha, Brodziatyn, Chocieszów, Charki, Czewel, Datyń, Doszno (kaplica), Dubeczno, Głuchy, Górniki, Huta Rateńska, Jakusze, Jarewiszcze, Komarów, Koniszcze, Konobel -Kotusz, Kozowata, Kraska, Krasnylówka, Krymno (kaplica) Krzywa Niwka, Krzyże, Księża Góra (Plebania), Kortelisy, Kuty, Lutka, Łuczyce, Michnówka, Mielniki Rzeczyckie, Mieżysiete, Okoczew, Orzechowo, Ostrowo, Piaski Rzeczyckie, Podrzecze, Postupel, Prochod, Rokita, Rzeczyca, Samary, Seńki, Sircze, Smolna, Sarościn, Sytenie, Szczodrohoszcza, Szmeńki, Świniary, Tekla, Teklin, Terybowicze, Toczyszcze, Tur, Wielimcze, Wydranica, Wydrycze, Wysokie, Wyżyczyno, Zabłocie, Zabrodzie, Zalisy, Zalutie, Zamszany, Zarzecze, Zdomyśl, Żyrycze. Parafia ta obejmowała cztery gminy wiejskie Zabłocie, Górniki, Datyń, Krymno licząc od północnego zachodu do południowego wschodu i miasto Ratno. Oznaczenia takie jak na wyliczeniu miejscowości. Wieś Zarzecze należała do gminy Niesuchoiże i jest wiele miejscowości, których przynależność do gmin nie udało się określić, możliwe, iż należały one do powiatu Kamień Koszyrski. W 1938 roku parafia liczyła 1150 wiernych Obecnie w przerobionym budynku kościelnym funkcjonuje sklep spożywczy.
Parafia w Zabłociu, erygowana w 1939 roku, kościół drewniany istniał od 1930 roku. Niestety wiele więcej o tej parafii się nie da powiedzieć. Obecnie w przerobionym budynku kościelnym funkcjonuje apteka.
Parafia w Wielkiej Głuszy. Do parafii należały: Wielka Głusza, Biała Woda, Borki, Borki: Nowe, Stare; Dąbrowica, Horowica, Jamiszcze, Jaźwina, Kalewica, Kądzielicha, Kletyszcze, Krzywki (Krzywula), Lelików, Liski, Mała Głusza, Niewir, Poczapy, Podborocze, Pohulanka, Powicie, Radostów, Swaryń, Szczytyń, Tołotyca, Trawy, Wieły, Wółka Szczytyńska, Zabujewo, Zahłuszcze, Zalesiszcze, Załuchów, Zamoście, Zaprypecie, Zaskorba, Zaświacie. Parafia leżała poza terenem województwa wołyńskiego z zasięgu z 1939 roku.

 

Dekanat Kołkowski (pow. Łucki)
Parafia w Chłoniewiczach, erygowana w 1924 r. kaplica pochodziła z 1754 r. Do parafii należały: Chłoniewicze (Chołoniewicze), Bereściany, Borczyjów, Borowa, Borszczowa, Brzezina, Chwoszczyk, Dąbrowa, Dębowy Ostrów, Głęboczek, Górki, Halinówka, Harajmówka Kątek, Kozioł, Koźle, Krasny Dębek?, Lipno (kaplica z 1800 r.), Ładesy, Łamane, Majdan Lipieński, Mielnikowe, Młynek, Mosty, Nierucze, Olszyszcze, Osowa, Osówka, Siedliszcze, Wilcze, Zacisze, Zalesie, Zauholce, Zaułek, Znamierówka. Miejscowości leżały w gminie Silno pow. Łuck i w gminie Stydyń pow. Kostopol. Nie ustalono położenia miejscowości Krasny Dębek. W 1938 roku parafia liczyła 1634 wiernych. Kościół zniszczony po 1945 roku.
Parafia w Czartorysku, erygowana ponownie w 1920 roku, kościół i klasztor podominikański z 1639 roku, w okresie 1831- 1920 był cerkwią prawosławną.. Do parafii należały: Czartorysk, Bielgów, Budki, Chrask, Ćminy, Huta Lisowska, Kamieniucha, Kołodia, Kościuchnówka (kaplica na cmentarzu Legionistów z 1915 r.), Koźlinicze, Majunicze, Miedwieże: Małe, Wielkie; Nowy Czartorysk, Nowosiółki Ośnica: Mała, Wielka; Podczerewicze: Nowe, Stare; Podhacie, Różanie?, Zadąbrowie, Zarzecze. Miejscowości leżały na terenie gmin: Nowy Czartorysk i Kołki w pow. Łuck, oraz w gminie Rafałówka w pow. Sarny. Nie ustalono położenia miejscowości Różanie. W 1938 roku parafia liczyła 250 wiernych (?). Ilość wiernych budzi pewne zastrzeżenia, ale taka jest napisane w materiale źródłowym. Kościół zniszczony po 1945 roku. Obecnie ruiny.
Parafia Najświętszej Marii Panny Różańcowej w Jeziorze, erygowana 1937 r. Do parafii należały: Jezioro, Chołopiny, Czołnica: Nowa, Stara; Jaźwiny, Mosty, Przebraże, Wincentówka, Wydranka, Zaszcze. Parafia leżała na terenie gmin Kiwerce i Trościeniec pow. Łuck. W 1938 roku parafia liczyła 2000 wiernych. Kościół zniszczony po 1945 roku.
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kołkach, erygowana w 1664 roku. Do parafii należały: Kołki, Antonówka, Budy, Buhaje (Byki), Czernyż, Czetwertnia, Czetyń, Dąbrowa, Dołżyca, Dworzec, Gruszwica, Hodomicze, Hołodnica, Hrada, Hradie, Janówka, Komarów, Kopyle, Koszyszcze (kaplica z 1915 r.), Krasnowola, Kresówka, Kulikowicze, Lisiszcze, Łyszcze, Maciejki, Majdan Komarowski, Marianówka (Silce), Milaszów, Niesześć, Niczegówka, Niewicko, Obórki, Omelno, Pohulanka, Rudnia, Rudniki, Semki, Silce (Marianówka), Sytnica, Taraż, Telcze, Wojciechówka?, Zahorówka, Zalesie, Zarzecze, Żeleźnica. Miejscowości leżały w gminach Kołki, Silno i Trościaniec pow. Łuck. Nie udało się ustalić położenia miejscowości Wojciechówka. W 1938 roku parafia liczyła 3220 wiernych. Kościół spalony w dniu 13.06.1943 r. razem z około 40 wiernymi.
Parafia Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Sokólu, erygowana w 1616 roku. Do parafii należały: Sokól, Arsenowicze, Borowicze, Czebenie, Duchcze, Dumka, Gaj, Hruziatyn, Helenówka: Nowa, Stara; Ignatówka, Janówka, Karolówka, Kaszówka, Kopcze, Korsynie, Kudryń, Litochoszcze, Mylsk, Nawóz, Nowa Liniówka, Nowy Gaj, Nowy Mylsk, Olganówka, Padałówka, Podlisy, Pożarki wieś, Rakowa Góra, Siółki?, Skalenica, Słobodarka, Sołowin, Sucha Łoza, Uhły, Zabara. Miejscowości leżały do gminach: Rożyszcze i Trościaniec pow. Łuck, zaś pozostałe miejscowości w gminie Wielick, pow. Kowel. W 1938 roku parafia liczyła 1960 wiernych. Kościół zniszczony w 1943 roku i pozostawał w ruinie. W 1994 roku rozpoczęto odbudowę.
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wiszenkach, erygowana w 1639 roku. Do parafii należały: Wiszenki, Antonówka, Chopniów, Dubiszcze, Dubiszcze Stare, Elżbiecin, Franówka, Klementówka, Koszelówka, Łuków, Łysucha, Mikołajówka, Nasaczewicza, Niezwir, Oleszkowicze, Perczucha, Plaszowa, Retówka, Rostowice, Retowo Kolonia, Sławatycze, Smerdyń, Sołtysy, Stanisławka, Susk, Swóz, Tarnowola, Tworymir, Wachówka, Włodzimierzówka, Wołodkowszczyzna, Zapust, Zielone Bagno. Miejscowości leżały z gminach: Trościaniec,. Rożyszcze i. Kiwerce pow. Łuck. W 1938 roku parafia liczyła 1830 wiernych. W 1945 roku urządzono w kościele magazyn. W 1996 roku ocalą część kościoła przeniesiono do Kowla, gdzie po restauracji funkcjonuje do dziś.
Parafia Świętej Zofii i Matki Boskiej Dobrej Rady w Zofiówce, erygowana w 1921 r. Do parafii należały: Zofiówka, Bagna, Berezyna, Cegielnia, Chmielówka, Cukry, Czuczapy, Dermanka, Dobra, Domaszów, Dużylas, Dworzyszcze, Glinne, Gnilak, Grabinka, Hermanówka, Hynin, Horodyczyn, Horodyszcze, Huta Zofiówka, Ignatówka Silneńska., Ignatówka Trościańska., Jamskie, Jaromel, Jaromelskie Budki, Jeziorski Majdan, Józefin, Kłobuczyn, Koleso, Łąka, Łopateń, Łyczki, Lysa Góra, Majdan Marianówka, Myków, Nowa Ziemia, Ogniszcze, Ostrów, Paniów, Pasieka, Popowiny, Puszny Bór, Silno, Smolarnia, Trościaniec, Zaburie, Zacisze, Zagajnik, Żurawicze. Miejscowości leżały w gminach Trościaniec i Silno pow. Łuck. W 1938 roku parafia liczyła 3890 wiernych. Kościół spalili Ukraińcy w dniu 1 VII 1943 r.

 

Dekanat Korecki (pow. Równe i pow. Kostopol)
Parafia Świętego Izydora Oracza w Dermance, erygowana w 1932 r. Do parafii należały: Dermanka, Budki Ujściańskie, Frankopol, Hranne, Klecka Duża, Klin, Lubomirka, Marenin, Słobódka?, Storożów, Wierzyca, Ujście. Miejscowości leżały w gminach: Ludwipol, pow. Kostopol i Międzyrzec Korecki, oraz Korzec w pow. Równe. Nie ustalono położenia Słobódki. W 1938 roku parafia liczyła 1610 wiernych. Kościół zniszczony przez Ukraińców w czerwcu 1943 roku.
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Korcu, Do parafii należały: Korzec (kaplica cmentarna z 1534 r.) Babin, Bogdanówka, Bryków, Czerteż, Futor Gajewskich, Gwozdów, Hołownica, Kobylja, Kopytów, Koreckie Futory (Staro-Korzeckie), Korzyść, Kozak, Krąglik, Kryłów, Mikołajówka, Morozówka, Hołyczówka, Rzeczki, Rzeczeczyna, Szytnia, Topcza, Wodnik, Zabara, Zawodnia Parafia leżała w gminach Korzec i Międzyrzec pow. Równe. W 1938 roku parafia liczyła 2300 wiernych. Kościół był po 1945 roku magazynem chemicznych produktów. Po 1992 roku zwrócony wiernym.
Parafia w Topczy, erygowana w 1939 roku, kościół w budowie, brak innych informacji o parafii. Wszystko zniszczone w 1943 roku.
Parafia Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Lewaczach, erygowana w 1928 r. Do parafii należały: Lewacze, Chilki, Huta Nowa, Jakubówka, Koziarnik: Chołopski, Chotyński; Markowa Niwa, Mokre, Pomiary, Pypło, Rudnia Stryj, Siwki, Woronówka. Parafia leżała na terenie gminy Ludwipol w pow. Kostopol. Parafia w 1938 roku liczyła 2600 wiernych. Kościół został zniszczony po 1945 roku.
Parafia w Bystrzycach, erygowana w 1938 roku, kościół stanowiła kaplica murowana z 1849 roku. Brak jest innych danych o tej parafii. Kaplica zniszczona przez Ukraińców w 1943 roku.
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Ludwipolu, erygowana w 1921 r. Do parafii należały: Ludwipol, Wielkie Siedliszcze, Adamówka, Biały Brzeg, Bystrzyce, Chmielówka, Gliniszcze, Górna, Hłuboczanka, Hłuboczek, Hubków, Janówka, Józefówka, Kamienna Góra, Katarawa, Klecka Mała, Kornielin, Majdan Maryniński, Morozówka, Nowiny, Papiernia, Pasieki, Perkopy, Prom, Słomiak, Sołpa Wielka, Wilja. Parafia leżała na terenie gminy Ludwipol pow. Kostopol, z wyjątkiem Kamiennej Góry z gminy Międzyrzec Korecki pow. Równe. Parafia w 1938 roku liczyła 2540 wiernych. Kościół został spalony w kwietniu 1943 roku przez Ukraińców (po wyparciu Niemców przez partyzantów sowieckich).
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego w Międzyrzecu Koreckim (dawny kościół Ojców Pijarów z XVI w.). Do parafii należały: Międzyrzec Korecki, Andrusijów, Błudów, Bokszyn, Braniów, Charaług, Charucza: Mała, Wielka; Czudnica (kaplica mur.) Daniczów, Długa Niwa, Dyweń, Horodyszcze, Hoszcza, Janówka, Kołodziejówka, Kołowerta, Krasnosiele, Legionowo, Niwka,, Nowiny, Podlaski, Puzyrewo, Samostrzały, Sapożyn, Siniów, Stołpin, Sychy Róg, Szczekiczyn (kaplica), Tartak?, Terentijów, Tołkacze, Tudorów, Wacławka, Witków, Worobiówka, Woronucha, Zastawie, Żelazne Pole?, Żeleźnica. Miejscowości leżały w Gminach Hoszcza i Międzyrzec Korecki w pow. Równe. W 1938 roku parafia liczyła 2125 wiernych. Obecnie budynki w ruinie.
Parafia w Hoszczy, erygowana w 1939 roku. Brak więcej danych. Kościół był w budowie. Obecnie mury kościoła są w całkowitej ruinie.
Parafia Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel w Myszakówce, erygowana w 1924 r. Do parafii należały: Myszakówka (Myszakowa), Astrachanka (Ostrómce), Berezówka, Bielczaki, Bielczakowska Kolonia, Hłuśkowo, Huta Korecka, Kaczany, Kołyczew, Kospy?, Nakazów, Spalony Młynek, Ostrómce (Astrachania). Parafia leżała na terenie gminy Ludwipol pow. Kostopol. Nie udało się umiejscowić Kospy. Liczba wiernych w 1938 roku. 1521 wiernych. Kościół zniszczony przez Ukraińców w kwietniu 1943 roku, po pacyfikacji wsi przez Niemców w lutym tegoż roku.
Parafia Świętej Trójcy w Niewirkowie (dawnej Ojców Dominikanów), Do parafii należały: Niewirków, Berezyna, Buda, Budki Kudrańskie, Budy Hruszewskie, Haczan Horodyszcze, Hruszówka, Jaźwino, Jezierce, Kamionka, Lipki, Maciejówka, Palatyn, Mała Sołpa, Marcelin, Medwedówka, Motowiszcze, Nowy Pruszyn, Pohoryłówka, Pólko, Rudnia Pohoryłowska, Sołpa Mała, Wola Małyńska, Wołkoszów, Zabara, Żarnówka. Miejscowości leżały w gminach Ludwipol pow. Kostopol i Międzyrzec Korecki pow. Równe. Parafia w 1938 roku liczyła 2293 wiernych. Kościół był miejscem walk samoobrony z Ukraińcami w 1943 roku, obecnie w ruinie.
Parafia w Budach Hruszowskich (Budach Gruszowskich), erygowana w 1939 r. kościół w budowie. Brak innych informacji. Wszystko zniszczone w 1943 roku.
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Starej Hucie, erygowana w 1935 r. Do parafii należały: Stara Huta, Bielsk, Bronisławka Mała, Bystrzycka Huta, Hurby, Młynek, Moczulanka, Niemilia, Trubińskie Futory. Wszystkie miejscowości leżały w gminie Ludwipol pow. Kostopol. Parafia liczyła w 1938 roku 1868 wiernych. Kościół zniszczony po 1945 roku.

 

Dekanat Kostopolski

Do powiatu Kostopol należały gminy: Berezne, Dereźne, Kostopol, Ludwipol, Stepań, Stydyń,

Parafia Błogosławionego Czesława w Annowoli,, erygowana w 1924 r. Do parafii należały: Annowal, Borek -Kuty, Chwojanka (Józefówka), Dołhaniec, Hołubne, Hrudy, Hurby, Janin, Janiszówka Kadobyszcze (Nowa Natalia) (kaplica cmentarna z 1918 r.), Kołbań, Kruhy, Małe Siedliszcze (kaplica cmentarna, drewniana), Mokwiński Majdan, Natalia, Poręby?, Sobówka. Miejscowości leżały na terenie gmin: Berezne, Kostopol i Ludwipol pow. Kostopol. Nie udało się ustalić położenia Porębów. Parafia liczyła w 1938 roku 1540 wiernych. Kościół zniszczony w marcu 1943 roku po napadzie na kolonię przez Ukraińców.
Parafia Świętego Kajetana w Bereznem, erygowana w 1765 r., a istniał od 1618 r. Do parafii należały: Berezne, Berducha, Berezina, Białka, Bogusze, Bronne, Cegielnia? Chołopy, Czerniło, Dermanka, Druchowa, Horodyszcze, Ilniki, Jabłonne, Józefówka, Kamionka, Kniaźsioło, Kurhany, Lipniki, Liziana, Łęczyn, Łukawka, Parcelówka?, Młodzianówka (Nowiny), Mokwin wieś (kościół z 1750 r. pw. Podwyższenia Krzyża, filia z parafii z Berezne), Nadzieliszcze, Nowa (Kniaźsielska Rudnia), Oczerecianki, Orłówka, Ostyże, Polany, Police, Sarkówka, Sielce, Śnieżków, Teklówka, Tynne, Tyszyca, Witkowicze, Wólka Chłopska, Zalesie, Zurne (kaplica murowana). Miejscowości leżały w gminach: Berezne, Ludwipol Kostopol w pow. Kostopol i Niemowicze pow. Sarny. Nie udało się ustalić położenia Cegielni i Parcelówki. Parafia Liczyła w 1938 roku 2600 wiernych. Kościół i kaplica oraz cmentarz katolicki zostały zniszczone po 1945 roku.
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Hucie Stepańskiej, erygowana w 1922 r. Do parafii należały: Huta Stefańska, Borek, Borsuki Grabina, Hrada, Huta Mydzka, Kamionka: Nowa, Stara, Lady, Mutwica, Mydzk: Mały, Wielki, Ożgowo, Podsielecze, Polany, Romaszkowo, Rudnia, Stydyń: Mały, Wielki, Tchory, Temne, Temne Rządowe. Miejscowości leżały na terenie gmin: Berezne Stepań, Stydyń pow. Kostopol i Antonówka pow. Sarny. Parafia liczyła w 1938 roku 3390 wiernych. Kościół spalony w trakcie napadu Ukraińców w dniu 19.07.1943 roku.
Parafia Chrystusa Zbawiciela w Janowej Dolinie erygowany w 1936 r. Do parafii należały: Janowa Dolina, Hołowin, Japołoć, Klin Stawiecki, Korczyn, Kołowszczyzna, Lubasza Wielka, Majdan, Obszarek, Podłużne (kaplica murowana z 1825 roku), Podzbuż, Półbieda, Stydyńska, Sławek, Trubica, Worcelówka, Wólka Hołowińska, Wólka Żalińska, Zbuż, Złaźno, Żalin. Miejscowości leżały na terenie gmin Kostopol, Stydyń, Dereźne w pow. Kostopol. Nie udało się ustalić położenia Majdanka, ale uznano, iż może chodzić o Majdan.. Parafia liczyła w 1939 roku 2900 wiernych. Kaplica kościelna została zniszczona w trakcie napadu 23.04 1943 roku. Na miejscu kościoła pozostała zbiorowa mogiła 600 osób pomordowanych w trakcie napadu.
Parafia Świętego Kazimierza w Kazimirce, erygowana ponownie w 1924 r., a istniała od 1614 r. Do parafii należały: Kazimirka, Aleksandrówka, Antonówka, Brody, Brzuszków (Marianówka), Dąbrówka, Jabłonka, Jarynówka, Jasnybór, Karaczun, Kosmaczów, Krzeszów, Małuszka, Małyńsk (kaplica), Marianówka (Brzuszków), Mokre, Mokwin (stacja), Pępków, Płotyczno, Polany, Reginówka, Smolarnia, Wołosza, Zulnia. Miejscowości leżały w gminach Stepań, Kostopol, i Berezne pow. Kostopol. Parafia liczyła w 1938 roku 3940 wiernych. Parafia słynęła z cudownego obrazu NMP Kazimierzeckiej i stanowiła przez wiele lat "Częstochowę Wschodu", słynną z pielgrzymek i odpustów. Obraz został przeniesiony do cerkwi w Stepaniu, ale i tą w 1950 roku zniszczono. Dalsze losy obrazu są niejasne. Kościół został zniszczony przez Ukraińców w 1943 r. i ostatecznie rozebrany po 1945 r.
Parafia w Reginówce, erygowana w 1938 roku, kościół drewniany wzniesiony w 1929 roku, przy stacji kolejowej Mokwin. Brak jest innych danych o parafii. Kościół zniszczony przez Ukraińców po 1943 roku.
Parafia Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa Eucharystycznego w Kostopolu, erygowana w 1923 r. Do parafii należały: Kostopol, Antonówka, Berestowiec, Bołdyn, Borszczówka, Borszczowieckie Futory, Chmyzopol, Chotenka, Danczymost, Demidów Lasek, Dermanka, Hipolitówka, Hruszówka, Jagodne?, Jankiewicze, Korczewie, Kupla: Mała, Wielka, Kurhany, Lasopol, Lipniki, Mała Lubasza, Maszcza (Marcelina), Nosków?, Nowe Zamostyszcze, Oszczycha, Peremienka, Pereloki, Piasków, Pieczałówka, Piłsudczyzna (kaplica drewniana z 1936 r.), Podłużańskie Futory, Rokitno, Ruda Podłużyńska, Rudenka, Rudeński Majdan, Siniakówka, Wielkie Pole, Zalipowo, Zamostyszcze, Zarzecze, Zofiówka. Miejscowości leżały w gminach Berezne Dereźne, Kostopol i Ludwipol pow. Kostopol. Parafia liczyła w 1938 roku 5980 wiernych. Kościół drewniany zniszczono po 1945 roku, a niedokończony kościół murowany rozebrano w 1972 roku. Obecnie działa kaplica, w której jest siedziba parafii (filia parafii z Równego) i nowy kościół jest w budowie.
Parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Potaszni, erygowana w 1924 r. Do parafii należały: Potasznia, Alfredówka, Antolin, Bereźniaki Białoszówka, Bronisławka, Chotyń, Futor Kościelny (Ostrów), Granne, Jackowicze, Jakubówka Mała, Marulczyn, Michalin, Onynie, Ostrów Księży (Futor Kościelny), Przerytka, Peresieki, Podrałówka, Radziewicze, Rudnia: Bobrowska, Łęczyńska, Stużno, Wyczymir (Radziewicze), Zawołocze. Miejscowości leżały w gminach Berezne i Ludwipol pow. Kostopol. Parafia liczyła w 1938 roku 5227 wiernych. Kościół zniszczony prze Ukraińców w 1943 roku i ostatecznie rozebrany po 1945 roku.
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Wyrce, erygowana w 1934 r. Do parafii należały: Wyrka, Harasimowa Niwka, Ostrówki, Osy-Bród, Perespa, Siedlisko, Soszniki, Szymonisko, Użanie, Wyrobki, Ziwka: Nowa, Stara. Miejscowości leżały w gminach: Stepań pow. Kostopol i Antonówka, Niemowicze, Rafałówka pow. Sarny. Parafia liczyła w 1938 roku 2330 wiernych. Kościół spalony podczas napadu w dniu 18.07.1943 roku.

Dekanat Rówieński

W powiecie Równe występowały gminy: Aleksandria, Buhryń, Diatkiewicze, Hoszcza, Klewań, Korzec, Międzyrzec Korecki, Równe, Tuczyn i miasto Równe.

Parafia Zaślubin Najświętszej Marii Panny w Aleksandrii, erygowana w XVII wieku. Do parafii należały: Aleksandria, Aleksandrówka, Andrzejówka, Balarka (Józefówka), Biczal, Buhryński Majdan, Czerpaśnik, Hłożowa, Hłożowski Majdan, Hromaki, Janówka, Józefówka (Balarka), Kamienna Góra, Karczemka, Koptowicze, Kotów Koźlin, Koźliński Majdan, Kustyń, Lubomirka: Nowa, Stara; Marianówka, Marynin, Metków, Nakoty, Natalia, Nowy Majdan?, Pawłówka, Peresyta? Puchawa, Remel, Rubcze, Siergiejówka, Siereniawa, Sołomka, Średnia Sołomka, Stanisławówka, Światie, Sytnica, Szlachecki Futor, Tresteniec, Wołoszki, Zaborol. Miejscowości leżały w gminach Aleksandria, Tuczyn pow. Równe, oraz Dereźne i Kostopol pow. Kostopol. Nie udało się ustalić położenia Nowego Majdanu i Peresyty, oraz wątpliwości budzi miejscowość Balarka (Józefówka), o tuż Józefówka leży w gminie Kostopol, a Balarka w gminie Sino pow. Łuck. W 1938 roku parafia liczyła 3540 wiernych. Kościół zniszczony przez Ukraińców w 1943 r. Po 1945 roku w części urządzono bibliotekę.
Parafia Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Karłowszczyźnie, erygowana w 1936, kościół został oddany do użytku w 1937 r., ale po 1945 roku służył już tylko za magazyn. Do parafii należały miejscowości z gminy Aleksandria pow. Równe: Karłowszczyzna, Hallerowo, Krechowiecka.
Parafia Świętej Trójcy i Marii Magdaleny w Dereźnem erygowana w 1754 r. (według innej wersji w 1614 r.), kościół murowany z 1804 r. Do parafii należały: Dereźne, Aleksandrówka, Anielówka (Rudyca), Balarka, Berezówka (Zabrody), Biczal, Borówka, Bychów, Czudwy, Czudewski Futor (Hłuboczek), Dąbrowa, Dąbrówka, Debryca, Dermanka (Krągłe Błoto), Diuksyn, Diuksyn Nowy, Gaj, Gorzelnia, Henrietta (Zygmuntówka), Hłuboczek (Czudewski Futor), Jamniec, Jaroszówka, Jełowica, Józefin, Krągłe Błoto (Dermanka), Krugi, Krzyżyk, Leśny Dwór, Makarówka (Witalisówka), Marianówka, Maryków, Michałówka, Mieżanka, Olchówka, Ołyczka, Ostrów, Pendyki, Perełysianka (kaplica drewniana z 1939 r.), Pieńki, Polanówka, Postójne, Radomianka, Rudyca (Anielówka), Smolarnia, Smolijów, Skregietówka, Tomaszów (Zawiercze), Trojanówka, Uchliszcze, Wereczówka, Witalisówka (Makarówka), Wydymer, Zabara, Zabrody (Berezówka), Zaderażka, Zawiercze (Tomaszów), Zwierzyniec Zwiżdże, Zygmuntówka, Żobryn, Żyłża. Miejscowości leżały w gminach Dereźne pow. Kostopol i Silno pow. Łuck. W 1938 roku parafia liczyła 3540 wiernych. Kościół został przebudowany na klub i w tej formie istnieje do dziś.
Parafia Najświętszej Marii Panny Jazłowieckiej w Horyńgrodzie erygowana w 1922 r. Kościół znajdował się w murowanej kaplicy cmentarnej. Według mych informacji parafia istniała przed 1922 rokiem jeszcze w XIX wieku, nie znam szczegółów Do parafii należały; Horyńgród, Babin, Bajanówka, Dorohobuż, Hallerowo (do 1937 r.), Horbaków, Iljin, Jazłowiecka, Krechowiecka (do 1937 r.), Mniszyn Podolany, Raśniki, Szkarów, Terczyn, Tomachów, Ułanowice, Zalesie. Miejscowości leżały w gminach Aleksandria, Tuczyn i Buhryń pow. Równe. W 1938 roku parafia liczyła 2150 wiernych. Kościół zniszczony całkowicie po 1945 roku.
Parafia w Buhryniu, erygowana w 1939 roku, a kościół był w budowie. Brak jest wiadomości, które z miejscowości gminy Buhryń pow. Równe należały do tej parafii i nie ma też danych o ilości wiernych. Mury kościoła rozebrano w czasie wojny.
Parafia Świętego Wacława w Hruszwicy, erygowana w 1927 r. Kościół był w dawnej kaplicy murowanej z 1809 roku. Do parafii należały: Hruszwica, Diatkiewicze: Czeskie, Włościańskie, Grabina, Janiewicze, Janówka, Leontówka, Martynówka (kaplica), Nowisiołki, Omelańszczyzna, Perediły, Płoska (kaplica), Pokosy, Szpaków: Mały, Wielki. Wszystkie miejscowości leżały w gminie Diatkiewicze pow. Równe. W 1938 roku parafia liczyła 1150 wiernych. Wszystko zostało zniszczone po 1945 roku.
Parafia Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Klewaniu, erygowana w 1598 r. w kościele murowanym. Do parafii należały: Klewań, Adamków, Bielów, Bronniki, Derewienne, Dzików, Grabów, Hołyszów, Jurydyka (Nowostaw), Karajewicze, Konstantynów, Makoterty, Miłostów, Maczułki, Nowostaw (Jurydyka), Oleszwa, Orżew, Peresopnica, Pniowszczyzna, Pokosy, Posiołek Bogaczów, Rokitnianka, Ruda-Krasna, Ruda Smolarnia, Smorżew, Susk, Susk Smolarnia, Szostaków, Szwajcaria, Szwoleżerów, Zastawie, Żuków. Miejscowości leżały w gminach Aleksandria Diatkiewicze, Klewań i Równe pow. Równe. W 1938 roku parafia liczyła 2200 wiernych. Po wojnie w kościele była szkoła techniczna. Obecnie od 1991 r. jest ponownie parafia.
Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Równem, erygowana i zbudowana w 1936 roku jako kościół garnizonowy. Po wojnie była w nim hala sportowa. Obecnie został zwrócony wiernym od 1991 roku i w nim jest obecnie czynna parafia.
Parafia Świętego Józefa w Równem, wybudowany jako kościół murowany cmentarny z 1764 roku, wykorzystywany okresowo jako kościół parafialny. Obecnie mieści się w nim cerkiew grecko katolicka.
Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny i Świętego Antoniego Padewskiego w Równem, erygowana w 1548 r. Do parafii należały: Równe, Barmaki Basowy-Kąt, Bojarka, Cegielnia, Dworzec, Hallerówka, Jadwipol, Jasienienicze, Karolów, Karpiłówka, Kołodenka, Krzywicze, Michałówka, Nowy-Dwór, Obarów, Omelana, Ponebel, Sosenki, Stawki, Tiutkiewicze, Tynne, Wandopol, Wierzchówka, Zołotyjów. Miejscowości leżały w gminach Diatkiewicze i Równe. W 1938 roku parafia liczyła 8500 wiernych. Po 1945 r. kościół przerobiono na filharmonię i galerię obrazów i tak jest do chwili obecnej.
Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Szpanowie, erygowana w 1735 r. Do parafii należy: Szpanów, Beheń, Chocin, Chodosy, Gródek, Marianówka, Oleksin, Oleksinek, Rzeszuck, Sawicze, Terepol, Zozów. Miejscowości leżały w gminie Aleksandria i Równe pow. Równe. W 1938 roku parafia liczyła 1910 wiernych. Kościół zniszczony całkowicie po 1945 roku.
Parafia Świętej Trójcy i Świętego Michała Archanioła w Tuczynie, erygowana ~ 1590 r. Do parafii należały: Tuczyn, Buhryński Majdan, Cecylówka, Drozdów, Horbów, Jadzin, Karczemka, Korościatyn, Krąglik, Kryniczka, Kudranka, Kuty Zalesie, Leonówka, Lucynów, Mikulin, Niespodzianka: I, II, III; Piotrowica, Podobanka, Pustomycki Majdan, Pustomyty (kaplica murowana z 1930 r.), Ryświanka, Rzeczyca, Sienne, Smolarnia, Sobówka dwór, Urszulin, Woronów, Woskodawy, Zalanka. Miejscowości leżały w gminach Ludwipol pow. Kostopol i Tuczyn pow. Równe. W 1938 roku parafia liczyła 2660 wiernych. Obecnie mury kościoła są w ruinie.
Parafia Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Żytyniu, erygowana w 1934 r. Kościół był drewniany. Do parafii należały: Żytyń: Mały, Wielki; Antopol, Biała Krynica, Bolesławice, Czarne Łozy, Horodyszcze, Krugle, Władysławówka. Miejscowości leżały w gminach Aleksandria i Równe pow. Równe. Brak danych o ilości wiernych. Kościół zniszczony po 1945 roku.

 

Dekanat Sarneński

W powiecie Sarny występowały gminy: Antonówka, Bielska Wola, Dąbrowica, Kisorcze, Klesów, Lubikowicze, Niemowicze, Rafałówka, Włodzimierzec

Parafia Świętej Barbary w Klesowie erygowana w 1935 r. w kaplicy drewnianej. Do parafii należały: Klesów, Albin wieś i folwark, Aleksiejówka, Czudełka (Teodorówka), Jadzin?, Jamne futor Jasnogórka, Karpiłówka, Klesowska Wólka, Leszczyniec, Lipniki, Puchacz, Siedliszcze Małe, Słobódka, Teodorówka (Czudełka), Wiry, Wólka Klesowska Zawerecze, Zdziłów. Miejscowości leżały w gminach Klesów i Lubikowicze w pow. Sarny. Nie udało się ustalić położenia Jadzin. W 1938 r. parafia liczyła 2370 wiernych. Po 1945 roku kościół został zamieniony w klub, a 1992 roku zwrócono go wiernym.
Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Okopach, erygowana w 1939 r. Do parafii należały; Okopy, Borowe, Borowskie Budki, Dołhań, Karpiówka, Kisorcze, Netreba. Wszystkie te miejscowości zostały wymienione też i w innych parafiach. W 1938 roku parafia liczyła 1250 wiernych. Kościół zniszczony został po napadzie w grudniu 1943 roku.
Parafia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Rokitnie, erygowana w 1927 r. Do parafii należały: Rokitno, Aleksandrówka, Bliźniacze, Borowe, Borowina, Borowskie Budki, Buda, Dałybina futor, Dąbrowa, Derć, Dołhań, Dubno, Goła Niwa, Jułtych?, Karpiłówka, Kisorcze, Masiewicze, Medyń, Netreba, Okopy, Ostki, Ośnick, Puhaczówka, Rudnia: Lwa, Staryki; Snowidowicze, Snowidowskie Budki (kaplica drewniana z 1932 r. pod wezwaniem Św. Anny stanowiła filię parafii), Staryki (Rudnia) (kaplica drewniana z 1934 r. pod wezwaniem Narodzenia NMP), Wilcza Górka, Załawie. Wszystkie miejscowości leżały w gminie Kisorcze pow. Sarny. Nie udało się ustalić położenia Jułtych. W 1938 roku parafia liczyła około 5500 wiernych. Do 1992 roku kościół był domem kultury, a obecnie buduje się nową kaplicę.

Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Sarnach, Kościół był drewniany i był to pierwszy kościół jeszcze we wsi Sarny. W mieście Sarny kościołem parafialnym został ten wymieniony niżej

Parafia Przemienienia Pańskiego w Sarnach, erygowana w 1921 r. Do parafii należały: Sarny, Budki Kryczylskie (Osty), Chowoszczowata, Czudel, Dorotycze (kaplica drewniana z 1821 roku, do 1921 r. filia parafii w Bereźnicy, kościół był pod wezwaniem św. Antoniego), Folwark, Głuszyca, Huta Niemowicka (Perejma), Janówka, Jaźwinki, Józefpol, Kamienne, Kaszowa, Katarzynówka, Konstantynówka, Lado, Luchcze, Muranin, Nieklukwin, Niemowicze, Osty (Budki Kryczylskie), Perówka, Płoska, Radzież, Rudnia, Straszów, Uhły, Znosicze. Miejscowości leżały w gminach: Niemowicze, Klesów, Lubikowicze pow. Sarny i Stepań pow. Kostopol. W 1938 r. parafia liczyła 5849 wiernych. Po 1945 kościół zamieniono na magazyn, a obecnie od 1992 roku zwrócono go wiernym
Parafia Świętego Michała Archanioła w Stepaniu, erygowana w 1614 r. Kościół murowany z 1806 r. Do parafii należały: Stepań, Batory, Butejki, Dworzec, Hutwin, Ilnik: Mały, Wielki; Kamionka (część), Komarówka, Korost, Kryczylsk, Ledne, Mielnica: Mała, Duża; Pohulanka, Trudy, Werbcze: Małe, Wielkie. Miejscowości leżały na terenie gmin Stepań i Stydyń pow. Kostopol. W 1938 r. parafia liczyła 1570 wiernych. Kościół został zniszczony w 1943 r. przez Ukraińców, ostatecznie rozebrany po 1945 roku.
Parafia Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Tomaszgrodzie, erygowana w 1927 roku, kościół z 1919 roku. Do parafii należały: Tomaszgród, Biesiadka, Jelno, Kręta Słoboda, Kruszyna, Kużołka, Lado, Łomsk, Młynek, Omelno, Perestaniec, Podbocze, Rudnia Siedliska, Smolarnia, Stołpcy?, Szyczewo (kaplica cmentarna), Tatynne, Tuchowe, Zakruże, Zienków. Miejscowości leżały w gminie Klesów pow. Sarny. Nie udało się ustalić położenia Stołpców. W 1938 r. parafia liczyła 1140 wiernych. Kościół został zniszczony w czasie walk w 1943 roku. Obecnie od 1992 r. funkcjonuje kaplica.
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wojtkowiczach, erygowana w 1927 roku, kościół był drewniany. Do parafii należały: Wojtkowicze, Berezów, Białowiż, Bleżowo, Chmiel, Dubno, Jamnica, Józefin, Kupiel, Libuchowa futor, Lipka, Lisiczyn, Lisiszcza, Motycz, Musznie, Nachorski futor, Nastachowski futor, Podjasieniec, Polskie futor, Rachnowski futor, Słobódka, Tupik, Ulik, Wojtkowickie Budki, Zielone. Parafia leżała na terenie gminy Berezów pow. Stolin woj. Poleskie, zaś kilka miejscowości leżało w gminie Kisorcze pow. Sarny. W 1938 roku parafia liczyła 1500 wiernych. W 1943 roku kościół został spalony przez Ukraińców.

 

Dekanat Włodzimierzecki (pow. Sarny)
Parafia Świętego Antoniego w Antonówce, erygowana w 1934 r. Do parafii należały: Antonówka: osada i wieś, Antonówka I i II, Dębowa Góra, Giedrojciówka, Horodziec (kaplica murowana z 1810 r.), Kołbanie, Kopaczówka, Krasna Góra, Kruszewo, Perespa, Piłsudy, Purbejówka, Romanówka, Romejki, Sernikowa Niwa, Sunia, Treszczawa (kaplica ze źródłem Św. Jana, cel pielgrzymek zarówno katolików, jak i prawosławnych), Wydymer, Załawiszcze. Miejscowości leżały w gminie Antonówka pow. Sarny. W 1938 roku liczyła około 1500 wiernych. Kościół rozebrano po 1945 roku. Kaplica w Treszczawie została odnowiona i należy do parafii prawosławnej.
Parafia Świętego Rafała Archanioła w Bereźnicy, erygowana w 1614 r. Kościół był murowany. Do parafii należały: Bereźnica, Adolfów, Cepcewicze: Małe, Wielkie; Dołhe, Dubówka, Janówka, Jarynówka, Karczemka, Kidry, Kurasz (kaplica murowana z 1815 r.), Osowa, Remczyce, Rudnia, Sołomijówka, Teklówka, Tutowicze, Tryskinie, Zarzeczyca, Zulnia. Miejscowości leżały w gminach: Antonówka, Dąbrowica, Niemowicze Włodzimierzec pow. Sarny. Parafia w 1938 r. liczyła 573 wiernych. Kościół zniszczony przez Ukraińców w 1943 roku, a ostatecznie został rozebrany w 1954 roku.
Parafia w Chinoczach, erygowana w 1937 r. Do parafii należały: Chinocze, Biała, Brzezina, Czajków: Nowy, Stary; Dobryń, Dubrowsk, Górne, Huta Stepangrodzka, Kruszyny, Łuka, Mikołajewo: Nowe, Stare; Ostry Róg, Radyżów, Stepangród, Woronki, Zhoszcz. Miejscowości leżały w gminach Włodzimierzec pow. Sarny i Moroczno pow. Pińsk. Brak danych o ilości wiernych. Kościół (kaplica) został zniszczony w 1943 roku.
Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Dąbrowicy, erygowana w 1684 r. Do parafii należały: Dąbrowica, Antonin, Berestie (Berest), Bereżki, Biała, Bielatycze, Bielsk, Borki?, Brodnica?, Brodziec, Buda, Butów?, Butów Brodnicki?, Cegielnia, Choczyn, Chylin, Czarnowyrka?, Dukarówka, Hać, Hrycki, Ist‘, Jacule, Jamne, Jasieniec, Jezierskie, Jezierskich futor, Jeziory, Kadłubek, Kamienne Pole, Karasin, Karawiec?, Kołki, Korzyść, Kosiak?, Krupowie, Krzywica, Litwisk, Lubikowicze, Ludynie, Lutyńsk, Maklakowo, Marianówka, Masłopuszcza, Milacze, Moczuliszcze, Mostki, Niweck, Ochlicze?, Orły, Orwianica, Ostrowce, Oszkieła, Pasieka?, Piszczanica, Pięta, Podupliszcze, Pogonia, Poledo, Porąbka, Pracuki, Prawosadówka Przybój, Purnia?, Rowczaki, Rudnia, Rzeczyca, Sadowne, Sielec, Smolarnia, Sochy, Strzelsk, Szachy, Udryck, Uhoł Bielatycki, Wermeczka?, Wiczówka?, Wieluń Woniaczówka, Worobin, Worsińsk? Wygony?, Wysock, Wzlesie?, Zagrobla?, Zakrzyce?, Zaleszany, Załuża, Zamroczenie, (Zamorocze) Zbrucze?, Złote, Zofiówka, Żadeń. Miejscowości leżały w zasadzie gminach Dąbrowica i Lubikowicze pow. Sarny woj. Wołyńskie, oraz w gminie Wysock pow. Stolin woj. Poleskie. Jest wiele miejscowości oznaczonych znakiem?, o których położeniu brak jest danych źródłowych. Parafia w swej historii przechodziła wiele zmian przynależności administracyjnej. Przez wiele lat nie należała do województwa wołyńskiego, choć w administracji kościelnej była zawsze częścią diecezji Łuckiej. W 1938 r. parafia liczyła 1045 wiernych. Kościół ocalał, po 1945 roku był magazynem, a w 1992 zwrócony wiernym.
Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rafałówce, erygowana w 1925 r. Do parafii należały: Rafałówka, Rafałówka Stara, Babka, Bielska Wola (kaplica), Bołochowicze, Boryczówka?, Brzezina Policka, Czudła, Długie Pole, Hały, Iwańcze, Janówka, Józefówka, Koszmaki, Lisznia, Łózki, Olizarka, Ostrowce, Podoły, Police, Połonne, Sobieszyce, Suchowola, Trauguttówka, Tur, Warasz, Weretenicze, Zabłoć, Żołudzk: Mały, Wielki. Miejscowości leżały w gminach Boża Wola, Rafałówka i Włodzimierzec pow. Sarny. Nie ustalono położenia Boryczówki. W 1938 roku parafia liczyła 1600 wiernych. Kościół zniszczony całkowicie po 1944 roku.
Parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Włodzimierzcu, erygowana w 1703 roku, zaś kościół murowany z 1827 roku.. Do parafii należały: Włodzimierzec, Andrucha, Borki?, Choromce, Dąbrowa, Długowola, Hranie, Huta Sopaczowska Janówka, Jezioro, Kanonicze, Lipno, Lubachy, Łupisuki, Majdan folwark, Mosty, Mulczyce, Nowaki, Osowik, Ostrowce, Parośl, Pieczonki, Połowla, Porada, Przerwa, Rubań, Sopoczów, Sopaczewska Huta, Stachówka, Ułanówka, Zielenica, Żółkinie. Miejscowości leżały w gminach Antonówka, Bielska Wola, Dąbrowica, Rafałówka i Włodzimierzec pow. Sarny. W 1938 roku parafia liczyła 3470 wiernych. Kościół zniszczony po wojnie, a ostatecznie w 1960 roku.

 

Dekanat Ostrogski (pow. Zdołbunów)

W powiecie Zdołbunów występowały gminy: Buderaż, Chorów, Mizocz, Nowomalin, Sijańce, Zdołbica i miasta Ostróg nad Horyniem i Zdołbunów.

Parafia Najświętszej Marii Panny królowej Polski w Hłuboczku, erygowana w 1928 r. Kościół był drewniany. Do parafii należały: Hłuboczek, Baranówka, Boczanica, Borszczówka, Bucharów, Chrenów, Duliby, Góra, Kuraż, Kurozwany, Majków, Marianówka, Michałowce Milatyn (kaplica drewniana z XVII w.), Moszczenica, Paszuki, Rusywel, Sadki, Sijańce, Symonów, Tesów, Wołoskowce, Zawizów, Żawrów. Miejscowości leżały w gminach Hoszcza pow. Równe i Sijańce pow. Zdołbunów. W 1938 roku parafia liczyła 1140 wiernych. Kościół spalony przez Ukraińców w 1943 roku.

Parafia Świętego Jana Nepomucena w Mizoczu, erygowana w 1920 r. Kościół murowany z 1759 r. i do 1920 roku był filią parafii w Ostrogu. Do parafii należały: Mizocz, Białoszówka, Bodaki?, Borszczówka: Czeska, Ruska; Buderaż (kaplica), Budki Kudryńskie, Buszcza, Curków, Czerniawa, Dermań, Hulcza (kaplica): Czeska, Włościańska; Jeziorko, Kunin, Liebiedzie, Mizoczyk, Mosty, Moszczenica: Mała, Wielka; Nadzieja, Nowy Świat, Piotrkowszczyzna, Piwcze, Spasów, Stubło, Stupno, Sujmy, Sołtanówka, Światje, Wolica, Zalesie, Załuże, Zamłynie, Zastawie. Miejscowości leżały w gminach Mizocz, Buderaż, Zdołbica, Chorów pow. Zdołbunów. Nie udało się umiejscowić Bodaków. W 1938 roku parafia liczyła 1610 wiernych. W 1943 r. Kościół był ośrodkiem samoobrony przed Ukraińcami, zginęło w nim 100 osób. Po 1945 roku mieściło się w nim kino i biblioteka. Ogólnie jest zniszczony.

Parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Noworodczycach, erygowana w 1924 roku, kościół murowany. Do parafii należały: Noworodczyce, Andruszówka, Batkowce, Bołotkowce, Chiniówka, Daniłówka, Dąbrówka (Lachów), Eliaszówka, Kamyki, Kudryń, Lachów (Dąbrówka), Przemorówka, Podczapki, Pasywa, Teremno, Wilia, Zakoty. Miejscowości leżały w gminach Buderaż, Nowomalin pow. Zdołbunów i Szumsk pow. Krzemieniec. W 1938 roku parafia liczyła 1680 wiernych. Kościół zniszczony przez Ukraińców w 1943 roku.

Parafia w Ostrogu, kościół po oo. Kapucynach z 1770 roku, od 1876 r. był cerkwią prawosławną, a od 1931 roku kaplicą szkolną. W styczniu 1944 r. był ośrodkiem samoobrony przed Ukraińcami, zaś po wojnie hala sportowa, a ostatecznie sala koncertowa. Ostróg był gminą miejską.

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu, erygowana w 1442 roku, kościół ostatni murowany z 1897 roku. Do parafii należały: Ostrog, Badówka, Biełoszów, Biełoszowskie futory, Bielmaż, Bór, Chorów, Derewiańcze: Małe, Wielkie; Hremiacze wieś, futor, Mrozów, Hucisko, Jełomalin, Karczunek Hrozowski, Kurhany Luczyn, Michampol, Międzyrzec, Mohylany -Blok, Monastyrek Nowomalin (kaplica zamkowa z XVII w.) Pieszczanka, Podobanka, Poniatówka, Popowce, Rozważ, Stójło, Striełków, Toczewiki, Wielbowno, Wierzchów, Zawidów, Zawidowskie futory. Miejscowości leżały w gminach Chorów, Nowomalin Sijańce pow. Zdołbunów. W 1938 roku parafia liczyła 3235 wiernych. Po 1945 roku zamieniono kościół na halę sportową, ale obecnie w 1990 roku zwrócono go wiernym.

Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Ożeninie, erygowana w 1932 roku, kościół murowany. Do parafii należały: Ożenin, Brodów wieś, futor, Czernachów, Czeski Gaj, Dębiny, Hrehorówka, Koleśniki, Korostowa, Krajów: Nowy, Stary; Majówka, Mohylany, Płoska (kaplica), Pruski, Stadniki, Wilhor, Wiszenki, Witoldówka Zozulińce. Miejscowości leżały w gminach Chorów Sijańce pow. Zdołbunów i Buhryń pow. Równe. W 1938 roku parafia liczyła 920 wiernych. Po 1945 r. była w kościele szkoła średnia.

Parafia Świętego Wawrzyńca w Tajkurach, erygowana w 1710 roku. Do parafii należały: Tajkury, Butryn, Glinki, Hłupanin, Iwaczków, Kołodenka, Kopytków, Marianówka, Milatyn, Michałówka, Nowosiółki, Nowostawce, Podliski, Porozów, Posiahwa, Pruski, Uholce, Zakrzewszczyzna. Miejscowości leżały w gminach: Zdołbica, Sijańce pow. Zdołbunów i Buhryń, Równe pow. Równe. W 1938 roku parafia liczyła 1160 wiernych. Po 1945 roku w kościele był magazyn, obecnie w ruinie.

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zdołbunowie, erygowana w 1920 r. Do parafii należały: Zdołbunów (kaplica cmentarna, obecnie w odbudowie), Arestów, Bogdaszów, Dziadów, Glińsk, Hrynowszczyzna, Ilpin, Kamieniucha, Kornin, Korszów, Koszatów, Kruty Brzeg, Kudryń, Kwasiłów, Lidawa: Czeska, Włościańska; Mylsk: Nowy, Stary; Nasienna?, Piatyhory Słoweńszczyzna, Staszycowo Strzelce Wielkie, Ujeźdźce: Czeskie, Ruskie; Urwenna, Zacerkowie, Zahoroszcz, Zdołbica, Zofiówka. Miejscowości leżały w gminach: Diatkowicze, Równe w pow. Równe, oraz Buderaż, Zdołbica i Mizocz w pow. Zdołbunów. Nie udało się ustalić położenia Nasiennej. W 1938 roku parafia liczyła 4100 wiernych. W okresie 1960 -1991 w kościele był sklep meblowy, obecnie od 1991 roku zwrócony wiernym.

 

Dekanat Krzemieniecki

W powiecie Krzemieniec występowały gminy: Bereżce, Białozórka, Dederkały, Katerburg, Kołodne, Łanowce, Poczajów, Stary Oleksiniec, Szumsk, Uhorsk, Wiśniowiec, Wyszogródek.

Parafia Świętego Rocha w Białozórce, pierwsza parafia była erygowana w 1768 roku, ale w 1869 roku kościół zamknięto i zburzono z rozkazu władz carskich. W 1921 r. reerygowano parafię budując kaplica, właściwy kościół był w budowie. Do parafii należały: Białozórka, Belinówka, Futor Bukowskiego, Lublińce, Małotków, Moskalówka Ohryszkowce, Paderewice?, Piłsudczanka Górna, Płyska, Futor Pózichowskich, Szuszkowice, Wanżułów, Weteranówka. Wszystkie miejscowości leżały w gminie Białozórka pow. Krzemieniec, z tym, że Paderewic nie udało się odnaleźć. W 1938 roku parafia liczyła 1225 wiernych. Kaplicę i kościół zniszczyli w 1943 roku Ukraińcy.
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Dederkałach, erygowana w 1796 roku, Kościół był z klasztorem oo. Reformatrów z 1760 roku, w 1891 roku nastąpiła kasata klasztoru i parafii. Reerygowana w 1920 roku. Do parafii należały: Dederkały Wielkie, Boryczów, Brzezina, Bykowce, Dederkały Małe, Góry, Medwedówka, Michałówka, Mogiła, Miziurzynce, Obory, Pototurów, Radoszówka, Sadki (kaplica), Szkrobotówka, Tury, Wołkowce, Zahorce. Miejscowości leżały w gminie Dederkały pow. Krzemieniec. W 1938 roku parafia liczyła 990 wiernych. Od wiosny 1943 roku w murach klasztoru był ośrodek samoobrony i schronienie dla 370 Polaków, którzy przetrwali do marca 1944 r. Obecnie tam jest więzienie.
Parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Katerburgu, erygowany 1794 roku. W 1890 r. przekazany na cerkiew prawosławną, a zwrócony w 1920 roku. Do parafii należały: Katerburg, Horynka, Jankowce, Kudłajówka, Kuszlin, Peńki, Piszczatyńce, Podhajce, Rybcza, Temnohajce, Tetylkowce, Wilia, Witosowo, Wola Rycerska. Wszystkie miejscowości parafii leżały w gminie Katerburg pow. Krzemieniec. W 1938 roku parafia liczyła 1810 wiernych. Obecnie kościół rozebrano i na jego miejscu wybudowano szpital.
Parafia Świętego Marcina w Kołodnie. Parafia erygowana pod koniec XVIII wieku. Od 1892 roku była cerkiew prawosławna, do 1917 roku. Do parafii należały: Kołodno, Banie, Bolizuby, Czasnówka (Rakowiec Czasnowski), Hniezdyczna, Musurowce, Oleszkowce, Rakowiec Czasnowski (Czosnówka), Rzeszniówka, Szukaj Wody, Szymkowce, Szyły, Witkowce, Zarudzie. Miejscowości leżały w gminach Kołodno, Stary Oleksiniec, Wyszogródek. W 1938 roku parafia liczyła 1960 wiernych. Kościół spalony w dniu 14.07.1943 i ostatecznie zniszczony po 1944 roku.
Parafia w Bereżcach, erygowana w1939 roku, kościół stanowiła kaplica murowana z 1804 roku. Kościół zniszczony po 1944 roku.
Parafia w Liszni, erygowana w 1939 roku, Kościół był w budowie. Zniszczony po 1945 roku.
Parafia w osiedlu Białokrynica, do 1939 roku stanowiła kościół garnizonowy w Krzemieńcu. Przed 1920 rokiem była cerkwią garnizonową przez XIX wiek. Białokrynica jest przedmieściem Krzemieńca. Po 1945 roku mieścił się tam klub wojskowy.
Parafia Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Krzemieńcu, erygowana w 1775 roku, kościół murowany Do parafii należały: Krzemieniec, Andruga: Mała, Wielka; Baszkowce, Berehy, Bereżce, Białokrynica, Bielecka Dolina, Bonówka, Chotówka, Czuhale, Folwarki: Małe, Wielkie Kołosów, Królewski Most, Kulików, Lisznia, Ludwiszcze, Marcelina (Marcinówka), Mikołajówka: Nowa, Stara; Młynowce, Moczary, Nowosiółki, Oderadówka, Perebski?, Podleśce, Rudeczka, Rudka, Sitary, Smyga, Sapanów, Stożek, Stożeckie Hucisko, Szpikłosy, Trzy Kopce, Tylawka, Wesołówka, Żołoby. Miejscowości były położone w gminach Bereżce, Ugorsk, Katerburg pow. Krzemieniec i Sudobicze pow. Dubno. Krzemieniec i jego przedmieście Białokrynica podkreślone i zaczernione. Położenia miejscowości Perebski nie udało się ustalić. W 1938 roku parafia liczyła 3720 wiernych. Jest to jedyna parafia, która jest czynna nieprzerwanie w diecezji Łuckiej, w chwili obecnej znajduje się w dekanacie tarnopolskim
Parafia przy Liceum Krzemienieckim, erygowana 1730 roku i stanowiła kościół licealny, a od 1773 roku kościół parafialny, zaś od 1840 roku cerkiew prawosławna i w 1920 odzyskana na kościół katolicki. Obecnie jest tam znów cerkiew prawosławna.
Parafia Świętego Izydora Oracza w Kątach, erygowana w 1927 roku, kościół murowany. Do parafii należały: Kąty, Antonowce, Balarnia, Daniłówka, Drygany, Dunajki, Hucisko Horodyskie, Hucisko Janowe, Hucisko Pikulskie; Hurby Huta: Antonowiecka, Huta Majdańska, Huta Piaseczna Huta Ruska, Huta Stara; Iłowica: Mała, Wielka; Iserna, Kamienna Góra, Liszniki, Litowiszcze, Majdan Antonowiecki, Majdan Dubieński Marynki, Moskalówka, Mosty Piaseczne, Zielony Dąb Miejscowości leżały w gminach Buderaż, pow. Zdołbunów, oraz Szumsk i Ugorsk pow. Krzemieniec. Parafia w 1938 roku liczyła 4420 wiernych. Zniszczone wszystko przez Ukraińców w 1943 roku.
Parafia w Antonowce, erygowana w1939 roku, kościół jako kaplica drewniana był w budowie. Brak innych wiadomości. Zniszczone wszystko po 1945 roku.
Parafia Wniebowzięcia Matki Bożej w Łanowcach, erygowana w początkach XIX wieku, kościół murowany od 1857 roku. Do parafii należały: Łanowce, Bereżanka, Baszuki, Borsuki, Domaninka (kościół drewniany z 1700 r. filia parafii w Łanowcach) Grzybowa, Hryńki, Hryńkowce, Jakimowce, Kornaczówka, Kozaczki, Krasnołuka, Kuśkowce: Małe, Wielkie; Napadówka (kaplica), Orle Gniazdo: Duże, Małe, Średnie; Oryszkowce, Osniki, Redkoduby, Siniowce, Tatarzyńce, Wolica. Miejscowości leżały w gminach: Białozórka, Katerburg, Łanowce, Wyszogródek, Dederkały, Stary Oleksiniec pow. Krzemieniec. W 1938 roku parafia liczyła 960 wiernych. Kościół spalony przez Ukraińców w lutym 1944 roku, ostatecznie rozebrany całkowicie po 1945 roku.

Parafia w Kozaczkach Hryńkach, erygowana w 1939 roku kaplica była w budowie, innych danych brak Kościół spalony przez Ukraińców w 1943 roku.

Parafia Świętego Michała Archanioła w Oleksińcu, erygowana w 1928 r. Parafia po raz pierwszy była erygowana w 1726 roku. Niestety 1869 roku został przez carat zamieniony na Cerkiew prawosławną i oddany w 1938 roku. Obecnie znów jest w nim cerkiew. Do parafii należały: Oleksiniec Stary, Bakoły, Baryszówka, Baszuki, Chotowica, Horynka: Mała, Wielka; Iwanie, Korszyłówka, Oleksiniec Nowy, Rydoml, Świniuchy, Usteczko, Wolica. Wszystkie miejscowości leżały w gminie Oleksiniec Stary pow. Krzemieniec W 1938 roku parafia liczyła 520 wiernych. Obecnie kościół znów jest cerkwią prawosławną.
Parafia Imienia Maryi w Poczajowie, erygowana w 1928 roku. Kościół stanowiła kaplica. Do parafii należały: Poczajów Nowy, Berezyna, Bogdanówka, Borszczówka, Budki, Dunajów, Dunajowszczyzna, Gniła Łoza, Kokorów: Nowy, Stary; Komarówka, Komarówka Zielona, Komaryn, Komnatka, Komnatecka Zielona, Krasne, Krutniów, Leduchów, Poczajów Stary, Polowa Grobla, Popowce, Redkoduby (Taraż Nowy), Rasławka, Rostoki, Sagany, Sawczyce, Szawłówka, Taraż Nowy (Redkoduby), Taraż Stary, Urla, Waligóry. Miejscowości leżały w gminach Bereżce, Poczajów pow. Krzemieniec. W 1938 roku parafia liczyła 870 wiernych. Parafianie z księdzem uciekli do Podkarmienia, gdzie ich jednak 12 marca 1944 roku wymordowano, Kaplica została zniszczona.
Parafia Serca Jezusowego w Szumbarze, erygowana w 1724 roku. W okresie 1727-1832 istniał tam klasztor oo. Trynitarzy. Do parafii należały: Szumbar, Borki, Cecyniówka, Dębina, Kotiaczyn, Matwiejowice, Moczanówka, Nowystaw, Pisarzówka (Warszawka), Sienkiewicze, Sosnówka, Szumbarycha, Warszawka (Pisarzówka), Zahajce: Małe, Wielkie (kaplica). Miejscowości leżały w gminach Dederkały, Katerburg, Ugorsk pow. Krzemieniec. W 1938 roku parafia liczyła 990 wiernych. Kościół spalony przez Ukraińców w 1943 roku.
Parafia w Matwiejowcach, erygowana w 1939 roku, kościół w (kaplicy pałacowej). Zniszczone w 1940 roku. Poza tym brak innych danych o parafii. Zniszczono wszystko po wejściu Rosjan w 1940 roku.
Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Szumsku, erygowana w 1772 roku Do parafii należały: Szumsk, Bacaje, Bryków, Budki, Chodaki, Cyranka, Kotiaczyn, Krugolec, Laszówka Malinów, Małe Sadki, Monastyrek, Nowo Rachmanów, Obycze, Onyszkowce, Rachmanów, Rowin?, Sadki Małe (Sadeczki), Suraż, Ugorsk, Waśkowce, Zabara, Zaleśce, Załuże, Zamczysko (folwark), Żołobki. Miejscowości leżały w gminach Szumsk i Ugorsk pow. Krzemieniec. Nie ustalono położenia Rowin i Zamczysko. Parafia w 1938 roku liczyła 2720 wiernych. Kościół zniszczony 26 kwietnia 1985 r. Obecnie jest odbudowywany.
Parafia w Surażu, erygowana w 1938 roku na bazie istniejącego kiedyś kościoła z 1730 roku, a zamienionego w XIX wieku na cerkiew prawosławną w momencie erygowania parafii była kaplica murowana. Innych wiadomości brak. Kaplica zniszczona po 1945 roku.
Parafia w Uhorsku (Ugorsku), erygowana w 1939 roku, rozpoczęto budowę kościoła murowanego. Wszystko zostało zniszczone w 1943 roku. Brak innych informacji. Kaplica zniszczona po 1945 roku.
Parafia Świętego Michała Archanioła w Wiśniowcu Nowym, z klasztorem oo. Karmelitów zbudowany w 1645 roku. Parafia erygowana w 1645 roku. W 1820 roku kasata klasztoru i kościół zamieniono na cerkiew prawosławną, odzyskany w 1920 roku. Obecnie w ruinie.
Parafia Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Wiśniowcu Starym, erygowana w 1756 roku. Do parafii należały: Wiśniowiec Stary, Wiśniowiec Nowy, Biała, Bodaki, Borszczówka, Butyń, Czajczyńce, Gnidowa Hnidawa -Kochanówka, Kinachowce, Krzywczyki, Kuniniec: Mały, Wielki; Kutiużyńce, Łozy, Maniów, Młynowce, Myszkowce, Narutowicze Koniny, Orłopol, Oryszkowce, Peredmirka, Polany, Sniegórówka, Warszawka, Wola: Korybutowiecka, Strzelecka; Wola Wilsona; Zaleśce, Zwinacze. .Miejscowości były położone w gminach Wiśniowiec Stary, Kołodno, Łanowce pow. Krzemieniec. W 1938 roku parafia liczyła 2600 wiernych. W końcu lutego 1944 roku Ukraińcy do wypełnionego słomą kościoła zapędzili kilkuset Polaków, po zamknięciu drzwi podpali. Zginęło około 200 osób. Obecnie kościół w ruinie.
Parafia Świętego Ducha w Wyszogródku, erygowana w 1928 r. kościół murowany z 1760 roku, od 1891 roku cerkiew prawosławna do 1938 roku. Po tym odzyskany. Do parafii należały: Wyszogródek, Białka: Mała, Wielka; Buhłów, Domaninka Mała, Kornaczówka, Korostowa, Korzkowce, Kutyski, Legionowo, Łopuszna, Martyszkowce, Pachinia, Pańkowce, Pieczorna, Sokołówka, Wereszczaki, Wierzbowiec, Właszczyńce, Żukowce. Miejscowości leżały w gminach Białozórka i Wyszogródek pow. Krzemieniec. W 1938 roku parafia liczyła 990 wiernych. Kościół zniszczony przez Ukraińców w 1943 r. i ostatecznie zburzony w 1964 roku.

(c) 2005 Leonard Urbanowicz,