<<<

3. I Komunia dzieci z Czebenia i Gaju. rok około 1934 - 1935.

>>>

<<<

 Pierwsi z prawej to Apolinary i Rozalia Kozłowscy.

>>>

Miniaturki