<<<

3. Zbiorowa mogiła zabitej przez ukraińskich nacjonalistów ludności w Lipnikach.

>>>

<<<

>>>

Miniatury