<<<

2. Mężczyźni z Ludwikówki

>>>

<<<

Stoją od lewej: Władysław Wójcik, Stanisław Gola, Stanisław Michalski, ? (prawdopodobnie Antoni Świgoń); siedzą od lewej: Antoni Wójcik, Stefan (Szczepan) Wojtasik, Jan Wójcik

>>>

Miniatury