<<<

2. Bronisława i Jan Słójkowscy z córką Władysławą, Nowomalin 1936 r.

>>>Miniatury