<<<

3. Władysława Słójkowska z psami 

>>>Miniatury