<<<

2. Przedstawiciele władzy gminnej Ratna, rok 1923.

>>>

<<<

Pierwszy od lewej stoi Mieczysław Cieśliński - urzędnik gminny.

>>>

Miniaturki