<<<

3. Nauczyciele i uczniowie Szkoły Powszechnej w Rokitniance.

>>>

<<<

Zdjęcie przysłał Mirosław Szymański

>>>

Miniaturki