<<<

1. Procesja w Boże Ciało w Potaszni.

>>>

<<<

Widoczny jest jeszcze stary drewniany kościół. Na pierwszym planie Władysław Roznerski z matką - z Antolina.
Własność - Jadwiga Piotrowicz z d. Lech.

>>>

Miniaturki