<<<

4. Polska Szkoła Powszechna w Rudni Potaszni – Jackowiczach.

>>>

<<<

Siedzą, od lewej: Nadia Korolczuk (nauczycielka, Ukrainka), Stanisław Brodecki (dyrektor szkoły), ks. Faustyn Lisiecki (proboszcz w Rudni Potaszni), Genowefa Brodecka (nauczycielka, żona dyrektora). W górnym rzędzie, szósty od lewej strony, stoi Konstanty Siniakiewicz. Pierwsza dziewczyna z prawej strony to Leontyna Kuriata.
Własność – Ewa Pawęska z d. Kuriata

>>>

Miniaturki