<<<

5. Polska Szkoła Powszechna w Rudni Potaszni – Jackowiczach.

>>>

<<<

Trzecia od prawej stoi Janina Sztandara z Antolina. Obok siedzi Stanisław Brodecki – dyrektor szkoły.
Własność – Krzysztof Kołwzan

>>>

Miniaturki