<<<

6. Rudnia Potasznia, rok szkolny 1936/1937, dnia 12 kwietnia. Sadzenie topoli.

>>>

<<<

Dzieci szkolne w Rudni Potaszni – Jackowiczach. Po lewej stronie stoi ks. Juliusz Janusz – proboszcz z Potaszni. Po prawej, Stanisław Brodecki – dyrektor szkoły. Po środku stoi Anna Siniakiewicz z Antolina.
Własność – Ewa Pawęska z d. Kuriata

>>>

Miniaturki