<<<

7. Zarząd SKO nr 328 w szkole w Potaszni – Jackowiczach. Rok szkolny 1936/1937.

>>>

<<<

Pierwsza z lewej stoi Genowefa Brodecka – nauczycielka i żona dyrektora szkoły. Obok ks. Juliusz Janusz – proboszcz w Rudni Potaszni. Po środku Stanisław Brodecki – dyrektor szkoły. Tuż przy dyrektorze, z lewej strony stoi Anna Siniakiewicz z Antolina.
Własność – Ewa Pawęska z d. Kuriata

>>>

Miniaturki