<<<

14. Służba w carskim wojsku

>>>


Od lewej Paweł Mordacz i Józef Mordacz

Miniaturki