kolonia

ANNOWAL

gromada Annowal, gmina Annowal, powiat Kostopol, woj. wołyńskie
parafia Annowal


Opracowywane w okolicy: 
Kruchy, Dołganiec, Majdan Mokwiński, Chwojanka, Janiszówka, Janowo,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej też Anowal, Annowola.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.FLORCZYKJan 1884-1941 - s. Michała (s.Józefa i Marianny z d. Banasiuk) i Zofii z d. Sosnowska, z radomskiej guberni, wdowiec po Mariannie z d. Chabasińska (śl.1907), dzieci: Stanisław 1913 (ż.Stanisława Górajewska). V.n.: Florek.
2.GOTLIBIgnacy - s. Jana i Marianny +1945 z d. Wionczek, I żona (śl.1918) Helena z d. Kowalczyk; II żona Stanisława z d. Florczyk, dzieci: Rozalia 1920-1953, Jan 1922, Kazimierz 1924-1985, Marcela 1927-2008, Wiktoria 1929-2009, Teofila 1932-2001, Piotr 1936-2001, Józefa 1941. Mieszkała z nimi matka Ignacego. Jan, Kazimierz i Marcela zabrani na roboty przymusowe do Niemiec, reszta z powodu zagrożenia ze strony Ukraińców, wyjechała do pracy w okolice Drezna w lipcu 1943r. Po wojnie: Stara Woda, lubuskie. Ignacy miał brata Stanisława (ż.Tekla Kondracka, śl.1913)
3.DĘBICKIWładysław 14.02.1909 (brat Karol w Natalji) - s. Antoniego i Marii z d. Wiszniewska, żona Maria 10.02.1918 z d. Kowalska, dziecko: Józef 22.10.1937.
4.ŁOŚMarceli - s. Kaspra i Apolonii z d. Kosarzycka, żona (śl.1899) Kamila z d. Węgłowska; dzieci (ustalone): Florentyna i Stefania 1906~1941 (Poleszak, w Janowie). Florentyna była przyjaciółką Pauliny Łoś z Sobówki. Podobno to nie była rodzina. W roku 1940 Florentyna została razem z nimi wywieziona na Syberię. Stefania z mężem zginęli na Syberii. Florentyna opiekowała się dziećmi, potem wyjechała do USA (Chicago) i wyszła za mąż za Leonarda NN.
5.MAŁECKIDzieci Bolesława (zm. przed 1924 r. - s. Piotra i Balbiny z d. Czyżewska) i Bronisławy z d. Gorztkiewicz (II m.Stanisław Wiśniewski, mieszkali w Kostopolu): Bolesław, Władysław 1919, Janina, Maria. Bolesław prawdopodobnie był nauczycielem i jeździł po koloniach, uczył dzieci. Zmarł na zapalenie płuc.
6.RUTKOWSKIIN.
7.SZCZEPANIAKIN.
8.URBANOWICZCzesław 1888 - s. Marcelego i Marii z d. Bagińska, żona Stefania 1899 z d. Kamińska - c. Ignacego i Anieli z d. Łoś, dzieci: Józef 1918, Tadeusz 1924, Edward 1927, Adam 1927, Walenty 1933, Alfred 1935, Antoni 1941, Stefania 1941.
9.SAWICKITomasz, żona Zuzanna z d. Chodakowska, dzieci: Witalis-Wincenty 23.10.1937.
10.SAWICKIIN., córka Adela - panna.
11.KSIĘŻOPOLSKIFeliks 1907, żona Antonina 1912 z d. Bujak, córka Danuta 26.05.1938.
12.DEMBICKIKazimierz, żona Olga, syn Stanisław 5.10.1939. V.n.: Dębicki.
DEMBICKIWacław, dzieci: Czesław 2.12.1938, Jadwiga 5.09.1940.
13.KOWALSKIPaweł - s. Stanisława i Elżbiety z d. Woroszyło (z guberni radomskiej), żona (śl.1905) Zofia z d. Lewandowska, dzieci: Władysław (poniżej), Piotr 1906 (po wojnie w USA), Franciszek 1912 (w Grudach), Stanisław (po wojnie w USA), Józef (po wojnie w Australii), Antoni (zmarł w Niemczech), Helena (po wojnie w Jeleniej Górze).
KOWALSKIWładysław - s. Pawła i Zofii, żona Stanisława z d. Fedorowicz, dzieci: Zofia 15.09.1936, Ryszard 8.12.1939, Czesław 24.03.1942. Po wojnie w Chwaliszowie pow.Walbrzych.
14.SŁOWIŃSKICzesław 1912, żona Salomea 1917 z d. Szninc?, syn Jan 11.12.1937.
15.SŁOWIŃSKIFranciszek, żona Marjanna.
16.MAZUREKFranciszek.
17.KSIĘŻOPOLSKIAntoni 20.07.1917, żona Adela 7.12.1916 z d. Filińska, syn Franciszek 1938-1938.
18.KAMIŃSKIAdolf 1904-19.11.1942 (zastrzelony na polu Adamczyka) - s. Leonarda i Anny z d. Sawicka, żona Jadwiga, dzieci: Zofia Danuta, Ryszard Bolesław, Regina Antonina.
19.ANTOSZKIEWICZJan (brat lub krewny Adama z Dołgańca), żona, córka Maria 1941-1942.
20.PLISZKAIN., córka Władysława - panna.
21.GLEŃFranciszek 25.11.1901-1.06.1975 - s. Michała i Anny z d. Pietras, żona Janina 4.12.1898-19.05.1993 z d. Giżycka, dzieci: Genowefa 1924 (po m.Sewruk), Tadeusz 5.08.1926, Zofia 1928 (po m.Saczkow), Teresa 5.01.1930 (po m.Suchocka), Jan 5.01.1933, Władysław 21.03.1935, Wincenty Antoni 22.05.1938, Edward 1940-1940, Antoni 1942-1942.
22.DRZYSTEKJan 1911, żona (śl.1938) Janina 1915 z d. Maciuszkiewicz, dzieci: Mieczysław 1938, Maria 1940.
23.DRZYSTEKJózef, żona Helena, syn Włodzimierz Bolesław 22.07.1940.
24.ADAMCZYKWacław, żona Stanisława z d. Maciuszkiewicz, dzieci: Wiesław Piotr 1938, Ludwika Maria 1941.
25.GIŻYCKIAntoni 2.12.1912, żona Antonina 10.04.1917 z d. Słowińska, dzieci: Stanisław 1938-1938, Czesław 1940, Józef Dominik 10.09.1942.
26.GIŻYCKIJózef +06.1943 (w drodze do Kostopola) - s. Antoniego i Honoraty z d. Słotwińska, żona (śl.1896) Teofila z d. Sawicka, dzieci: Janina (Gleń, w poz. 21), Franciszek (zob.niżej), Stefania (Pietrzak, w poz. 36).
GIŻYCKIFranciszek 1912, żona IN. z d. Pietrzak.
27.KRAJEWSKIJózef 1904, żona Katarzyna 1907 z d. Chołod z Małych Siedliszczy, syn Roman 1938. (Władysław - brat Józefa? w Zalesiu).
28.ŁOŚLucjan, żona Antonina z d. Felińska, dzieci: Franciszek i Halina. Przenieśli się z Chwojanki. Po wojnie w Bukowie.
29.PERFIKOWSKIJan 1903 (tu*) - s. Antoniego i Katarzyny z d. Panewska z Nowin, żona Maria 1903 (z Radomia) z d. Jaworska, dzieci: Marian 1927, Julia 1928, Jadwiga 1931, Danuta 1933, Włodzimierz 1935.
30.PLISZKAKarol 1873-5.02.1942 - s. Jakuba i Marceliny z d. Ozimek, I żona (śl.1885) Michalina z d. Korpalska, II żona (śl.1913) Józefa z d. Bujak. Karol miał brata Walentego (ż.Marianna Grochowska, śl.1890). Ojciec Jakub 1841 (s.Wincentego i Józefy z d. Witkowska) po owdowieniu poślubił w 1891 r. wdowę Mariannę 1843 z d. Wiszniewska, (I m.Franciszek Grochowina, z nim m.in. synowie Stefan i Władysław). V.n.: Peliszka.
PLISZKAAdam - s. Karola i Michaliny z d. Korpalska; żona Wanda 18.01.1906 (*Terespol) z d. Pietrzak - c. Jana i Natalii z d. Jędrzejewska, dzieci: Wacław ~1923, Jan 20.03.1925, Helena 14.12.1931, Ryszard 1942-1943. Po wojnie rodzice z Heleną zamieszkali w Borowinie, pow. Gdańsk.
31.ADAMCZYKAntoni, żona Józefa z d. Urbanowicz, dzieci: Regina Maria 1930, Roman 1934, Ewa 9.12.1939, Tadeusz Konstanty 1941.
ADAMCZYKAdam, żona Aniela z d. Majewicz, dzieci: Stanisława Władysława 1941.
32.DOBROCZYŃSKI(Dobrosiński?) Jan, żona, dzieci: Józef, Włodzimierz Bolesław 1940.
33.ALEKSIEJCZYKJefim, żona, dzieci: Ryszard Julian 1938, Jan 1939-1940.
34.PIETRZAKStanisław, żona Stefania 1915 z d. Giżycka - c. Józefa (z poz. 26), dzieci: Mieczysław 1935, Jan 1936, Regina 1938.
35.KANTORJan, organista.
36.MAJEWICZIN., syn Franciszek (poniżej)
.MAJEWICZFranciszek, żona Teofila z d. Makuch, córka Regina Jadwiga 1943.
37.BUJAKJózef 1904, żona Bolesława 1912 z d. Księżopolska, syn Ryszard 1938.
38.DZIEMBOWSKIAdam 1900, żona Helena 1914 z d. Kołodziejczyk (z Janiszówki?), dzieci: Krystyna 1939, Tadeusz 1938-1938, Jadwiga 1942. V.n.: Ziembowski.
39.LISIECKIMarian, żona Zofia z d. Sak, córka Maria 1942-1942 (+Dołganiec).
40.DĘBICKIAntoni 1895, żona Władysława 1911 z d. Motyka, dzieci: Kazimierz, Jan, Helena, Stefan, Józefa, Władysław, Zofia, Walenty 5.01.1940, Julianna Magdalena 1.05.1942.

Duchowni:

- ks. Stefan Adamowicz 1893-1965, proboszcz parafii w latach 1938-1943. Po wojnie w diecezji chełmińskiej.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie: niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (w tym tzw. "upa"), IN. - imię nieznane.

Osoby zainteresowane miejscowością / przekazujące informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Leonard Urbanowicz[listopad 2005] poz. 31-33, uzup. poz. 40.brak (zmarł)

2.

Ryszard Antkiewicz[listopad 2005] poz. 1-2, kontakt: 66-620 Gubin, ul. Kossaka 4d.brak

3.

Maria Nowosad[czerwiec 2006] poz. 4.mnowosad(a)wp.pl

4.

Adam Małecki[styczeń 2007] poz. 5. Poszukuję potwierdzenia o Bolesławie Małeckim lub informacje gdzie mogę szukać.48adam(a)neostrada.pl

5.

Marian Tracz[lipiec 2008] poz. 6-7.ogbldrs(a)yahoo.com

6.

Waldemar Urbanowicz[wrzesień 2008] poz. 8 na podstawie relacji ojca.wrcplus(a)wp.pl

7.

Andrzej Mielcarek[od styczeń 2009] poz. 9-27, 35-38, uzup. poz. 1, 3, 5, 29, 30 na podst. skanów ksiąg parafii Annowola otrzymanych od Artura Bagińskiego.Strony o Wołyniu

8.

Antoni Bagiński[maj 2009] poz. 28.kbunia1(a)wp.pl

9.

Jadwiga Wesołowska[luty 2011] poz. 29.zadina(a)wp.pl

10.

Zofia Czarneckaz d. Kowalska - c. Władysława. [luty 2011] uzup. poz. 13.franciszek1936(a)poczta.fm

11.

Iwonna Okulewicz[luty 2012] poz. 30.iwonnaokulewicz(a)onet.pl

12.

Mieczysław Gleń[sierpień 2013] poz. 34, korekta i uzup. w poz. 21, uzup. poz. 26. z relacji mojego ojca Władysława.mietekglen(a)web.de

13.

Jerzy Klijanienko[styczeń 2014] poz. "duchowni".jerzy.klijanienko(a)curie.fr

14.

Czesław Gotlib[styczeń 2014] uzup. poz. 2. z relacji ustnej ojca Jana Gotliba.biltogzc(a)poczta.onet.pl

15.

Stasia Debicki[luty 2016] poz. 40.stasie(a)roadrunner.com

ŻYCIORYS WOŁYŃSKI PAULINY ŁOŚ

MATERIAŁY DODATKOWE
Wypis z kopii wykazu urodzonych w Annowoli w latach 1938-1943. Część informacji została przeniesiona do wykazu głównego.
(w kolejności: nazwisko i imię rodzica, imię dziecka z datą urodzenia, ew. kolejne dziecko z datą urodzenia).


1. Bronowicki Ignacy - Irena 3.06.1941
2. Dębicka Helena - Józef Mirosław 10.03.1942
3. Giżycki Kazimierz - Stanisława 26.01.1939, Tadeusz 2.04.1941.

Z opracowania Leonarda Urbanowicza 2005 r.

Data powstania strony: listopad 2005 r., ostatnia edycja: luty 2016 r.