kolonia

ANTOLIN

gmina Ludwipol, powiat Kostopol, woj. wołyńskie
parafia Rudnia Potasznia


Opracowywane w okolicy:
Bereźniaki, Jakubówka Mała, Peresieki, Rudnia Potasznia, Przerytka, Stużno, Onyń,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Kolonia ANTOLIN powstała w XIX w. i była założona przez rodzinę Bronowickich, która znacznie się rozrosła i powiększyła o inne rodziny z Zasłucza. Poniższy wykaz mieszkańców jest niepełny i obejmuje tylko część osiedla od strony futoru Stużno. Według spisu ludności z 30 września 1921 r. w Antolinie już wtedy było 48 zagród zamieszkałych przez 323 osoby, z których 65 % stanowili Polacy, reszta - Ukraińcy. Do 1939 r. zagród było ponad 60, a mieszkańców - 450, w większości Polaków. Była tu 4-klasowa szkoła podstawowa.

Szkic wykonany na podstawie opracowania gen. Czesława Piotrowskiego. UWAGA: szkic wymaga korekty odnośnie przypisanych numerów domów do poz. w wykazie rodzin, proszę o sugestie.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

BRONOWICKI

Gerwazy Benon - s. Adama (s.Andrzeja i Aleksandry z d. Niewiadomska) i Wiktorii z d. Kuriata, żona (śl.1897) Aniela z d. Kuriata, dzieci: Antoni (poniżej), Klemens (poz.2), Feliks (poz.3).

BRONOWICKI

Antoni, żona Filomena z d. Kuriata, dzieci: Romana, Irena, Alfreda, Czesław, Kazimierz.

2.

BRONOWICKI

Klemens - s. Gerwazego i Anieli, żona Janina, 4 dzieci

3.

BRONOWICKI

Feliks - s. Gerwazego i Anieli, żona Florentyna, dzieci: Stanisława, Adam, Zygmunt, Władysław.

4.

BRONOWICKI

Stanisław, żona Anastazja, 2 dzieci.

5.

KURIATA

Antoni - s. Franciszka i Marianny z d. Kuriata, żona (śl.1906) Paulina z d. Malinowska, dzieci: Klementyna, Roman, Adam, Stanisław (poniżej), Jan, Witalis, Alfred.

KURIATAStanisław 1922, żona (śl.1943) Anna 1923 z d. Siniakiewicz - c. Jana i Anny, dz: Halina (zmarła w niemowlęctwie), Agata

6.

KURIATA

Alfred - s. Antoniego i Pauliny z d. Malinowska, żona Romana z d. Kuriata (siostra Wiktoryny), dzieci: Jadwiga, Genowefa, Józef .

7.

SINIAKIEWICZJan (Ukrainiec), żona Maria z d. Rówieniec, dz: Maria, Nikodem, Wiktor, Agata, Eugenia, Jan, Piotr, Helena.

SINIAKIEWICZ

Piotr (pół Ukrainiec) - s. Jana i Marii z d. Rówieniec, żona Anastazja z d. Stepaniuk - c. Daniela i Krystyny, dzieci: Tamara, Arkadiusz (nauczyciel), Michał, Anisja. Piotr został zamordowany w marcu 1943 przez sowieckich partyzantów, przebranych za Niemców.

8.

SINIAKIEWICZ

Jan (pół Ukrainiec, brat Piotra) - s. Jana i Marii, żona Anna z d. Sztandara, c. Juliana i Franciszki, dzieci: Konstanty (nauczyciel), Agata (nauczycielka), Anna 1923, Helena, Stanisław i Jarosław (bliźniacy, Jarosław zmarł jako nastolatek), Julian, Stefan. W ich domu od 1928r. mieściła się szkoła i tu też mieszkał kierownik szkoły - Kaczmarski.

KACZMARSKIBronisław 1908-2004 (Połaniec-Krosno, pochowany w Rymanowie), kierownik szkoły, kawaler, przybył do Antolina z Rytwian koło Połańca.

9.

MORAWSKI

Kazimierz z rodziną.

10.

MORAWSKI

Józef z rodziną

11.

KURIATA

Antoni z rodziną

12.

WIKTOROWICZ

Stanisław - s. Marcina i Marianny z d. Markowska, żona Anastazja z d. Osicka - c. Józefa i Ewy z d. Olszewska, dzieci: Jan (poz.14), Antonina, Maria, Ludwika, Leon 10.02.1920 (ż.Regina Zarębińska z Antonówki, śl.1943)

13.

WIKTOROWICZ

Jan (brat Alfreda), żona Marianna, dz: Regina, Marian, Józef.

14.

WIKTOROWICZ

? Jan, żona (śl.1919) Helena z d. Malachińska.

15.

BAGIŃSKI

Hieronim, żona IN., córka Zofia i syn IN.

16.

WICHUCKI

Józef, żona Wiktoria z d. Olech, dz: Rozalia

17.

KUCZYŃSKI

Leon - s. Andrzeja i Marianny z d. Czerniakowska (gub. warszawska), żona (śl.1912) Adela z d. Bendyk - c. Michała i Anny z d. Łużyńska, zmarła podczas porodu, dzieci Stanisław, Józef, Stefan i Dominik. Rodzeństwo Leona mieszkało w Pawłówce Starej.

18.

KUCZYŃSKI

Stanisław (brat Leona), żona Bronisława.

19.

PIOTROWICZ

Jan, żona Ludwika z d. Wichucka, dz: Ewa_Rozalia, Antoni, Stanisław.

20.

OSICKI

Zygmunt - s. Teofila i Rozalii, żona Rozalia z d. Kuriata, dz: Helena, Anna, Zofia, Henryk, Stefan, 2 synów Kazimierz i IN zmarli będąc dziećmi. Zygmunt prowadził w swoim domu sklep kolonialny.

21.

SZTANDARA

Julian, żona Franciszka z d. Osicka, dz: Antoni (poz. 28), Franciszka (Zastawie), Józef (poz. 40), Stanisław (poz. 38), Marianna (Rudnia Potasznia), Anna (poz.8), Adam (poniżej). V.n. Sztandar.

.

SZTANDARA

Adam - s. Juliana i Franciszki, żona (śl.1919 Ewa z d. Sobieska (z Nowin), dz: Zofia (z córką Alicją), Agata, Stanisława (oraz zmarłe w dzieciństwie: Eugeniusz, Władysław, Waldemar i Wacława).

22.

WIKTOROWICZ

Alfred, żona Leontyna z d. Wichucka, dzieci: Anna, Wanda, syn IN., Irena 6.12.1939.

23.

LITKA

Władysław - s. Ferdynanda i Antoniny z d. Olszewska, wdowiec po Pelagii z d. Wiktorowicz (śl.1905), dzieci: Alfred, Antonina, Stanisław. V.n.: Litke. Lidka, Lidko, Lidka

24.

MYŚLIŃSKI

IN., żona IN, dzieci: 3 córki i syn Zbigniew. Mieszkali raz w Antolinie, raz w mieście, tak się przenosili by w końcu przenieść się na stałe do miasta, a dom w Antolinie stał pusty aż do końca.

25.

ZEJDA

Dionizy, żona Julia, dzieci: Włodzimierz, Trochim, Arkadiusz. Rodzina ukraińska.

26.

STEPANIUK

Daniel, żona Krystyna z d. Fedas, dz: Anastazja, Apanas, Sawa, Florian, Hryć, Aleksandra, Stefania, Katarzyna, Aleksander, Michał (poz.42). Rodzina prawosławna, miała przezwisko „Mieszczaniuk”, które wzięło się od tego, że dawniej mieszkali w mieście.

27.

STEPANIUK

Afanasjew, żona Antonina z d. Siniakiewicz - c. Nikodema i Tekli, dz: syn (IN), Anatol, Raisa. Rodzina ukraińska.

28.

SZTANDARA

Antoni - s. Juliana i Franciszki, żona Władysława z d. Wiktorowicz , dz.: Maria, Józef (poz.80), Jan 4.11.1918, Genowefa 3.04.1920

29.

STEPANIUK

Florian, żona Maria z d. Wiktorowicz, dz: Halina, Tamara, Roman. Rodzina ukraińska.

30.

OSICKI

Teofil - s. Józefa i Ewy z d. Olszewska, żona (śl.1897) Rozalia (Waleria) z d. Wolańska, dz: Leon, Czesław (poz. 53), Zygmunt (w poz. 20), Ludwika, Anna.

31.

PROKOPCZUK

Stepan, żona Ludwika, dz: Lena, Katia, Anna, Piotr, Roman, Ilia. Rodzina ukraińska.

oraz bez oznaczenia na szkicu:

32.

BOCZKOWSKI

Jan, ż. Apolonia z d. Żygadło, dz.: Konstanty, Henryk, Stanisław, Jan.

33.

ROMANIEWICZ

Józef, żona Anastazja (wdowa po Walentym Żygadło +~1935 - s. Stanisława i Ewy z d. Kuriata), dzieci: Genowefa Żygadło oraz wspólne: Tadeusz, Irena, Hieronima, Eugeniusz

34.

KURIATA

Feliks - s. Wawrzyńca i Karoliny z d. Kotwicka, żona (śl.1886) Franciszka z d. Mikłaszewska, dzieci: Bolesława, Wincenty, Ignacy, Antoni, Jan, Wiktor, Julian (wywieziony do Kazachstanu), Maria.

35.

KURIATA

Ignacy (syn Feliksa?), żona Aniela z d. Żygadło

36.

ŻYGADŁO

Stanisław - s. Piotra i Marianny z d. Marcinkowska (po II m. Żarczyńska, w Ilnikach), żona Ewa z d. Kuriata, dzieci: Walenty (wdowa w poz. 33), Jan (poz. 37), Anastazja, Apolonia (poz. 32), Rozalia, Aniela (poz. 35). Stanisław miał siostry: Paulinę (m.Dziembowski, zam. Kurhany) i Anielę (m.Bronowicki, zam. w Grudach) oraz rodzeństwo przyrodnie w Ilnikach (Żarczyńscy). Po wojnie w Starym Czarnowie.

37.

ŻYGADŁO

Jan - s. Stanisława i Ewy, żona Bronisława z d. Bekieszczuk, dzieci: Stanisław, Roman, Janina.

38.

SZTANDARA

Stanisław - s. Juliana i Franciszki, żona Rozalia z d. Wichucka - c. Józefa i Wiktorii, dz: Tadeusz, Marta, Stefan, Włodzimierz, Janina, Anna, Irena, Alina, Agata (zmarła w dzieciństwie). Stanisław był sołtysem w Antolinie

39.

SZTANDARA

Tadeusz - s. Stanisława i Rozalii, żona Anna z d. Osicka - c. Teofila i Rozalii, dz.: Barbara.

40.

SZTANDARA

Józef - s. Juliana i Franciszki, żona Julianna z d. Litka, dzieci: Władysław (mieszkał w Aleksandrówce), Kazimierz, Tadeusz (poz.79), Leon, Antonina.

41.

GRZYWNA

Julian - s. Jana i Anny z d. Kowalska, żona (śl.1898) Bronisława z d. Kowalska, mieszkał razem z nimi syn Jan wraz z żoną Martą z d. Sztandara, c. Stanisława i Rozalii i dziećmi: Mieczysław, Irena (ur. w Przerytce podczas ucieczki z Antolina).

42.

STEPANIUK

Michał 1912 (prawosławny, przy ślubie przeszedł na katolicyzm w Bereznem 23.11.1940) - s. Daniela i Krystyny z d. Fedas, żona Genowefa 1920 z d. Sztandara - c. Antoniego i Władysławy (poz.28), 2 synów: Władysław i (IN). Gdy wybuchła wojna ona chciała uciekać do Polski, on nie chciał, mówiąc jej że ją uratuje, przeszli na stronę ukraińską. Gdy przyszli banderowcy kazali mu ją zabić, on się nie zgodził, więc bestialsko zamordowali dwoje dzieci, później żonę Genowefę, a na koniec jego.

43.

OSICKI

Józef, brat Franciszki, żona Ewa z d. Olszewska, dz: Teofil, Władysław, Konstancja, Anastazja.

44

KOCHANOWSKI

Aleksander, żona Barbara z d. Romaniewicz, dz: Arkadiusz, Antoni, Paweł, Konstanty, Maria, Filip, Walentyna – rodzina ukraińska.

45.

ŁOŚ

Antoni, żona Klementyna, dzieci: Stanisław, Walenty, Rozalia, Natalia

46.

ŁOŚ

Stanisław - s. Antoniego i Klementyny, żona Teofila z d. Lisiecka, dzieci: Zofia, Julian, Kazimierz, Irena ur. 28 XI 1939, Maria, Genowefa, Zdzisław, Stanisław, Eugeniusz. Stanisław prowadził sklep kolonialny, znajdujący się u niego w domu i prowadził Związek Strzelecki w Antolinie.

47.

KACZOROWSKIFranciszek - s. Antoniego i Marianny z d. Bieniada (gub.łomżyńska), żona (śl.1893) Władysława z d. Pawłowska, dzieci: Janina (zm.w wieku 15 lat), Antonina, Jan, Stanisława, Maria, Bronisława, Albin, Alfred, Józef (w 1942 wywieziony na roboty do Niemiec), Genowefa, Janina, Adam, Ewa (zm. w wieku 3 lat).

48.

BENDYKMarian 1913 z Kościelnego Futoru - s. Władysława i Franciszki z d. Kołecka, żona (śl.1938, Berezne) Romanina 1915 z d. Karczewska Huty Bystrzyckiej - c. Adama i Marceliny z d. Targoni, dzieci: kilkoro ur. na Wołyniu. Po wojnie na Dolnym Śląsku.

49.

KRYGIERIN., żona Kunegunda, dzieci: August, Adam, Ferdynand. Rodzina niemiecka, przesiedleni przez Niemców przed samym wybuchem wojny.

KRYGIERAugust, żona Helena z d. Bekieszczuk, dzieci: Jadwiga (zam. obecnie w Gorzowie Wlkp.), Maria i Czesław. Z kolonii przed wybuchem wojny wyjechał August ze swoją matką. Żona z dziećmi została. Helena zmarła, a ojciec wrócił po dzieci i zabrał do Polski w 1942 lub 43r. Bracia Heleny to Józef i Stanisław (ż.Marcelina).

50.

CZYŻEWSKIJózef (2x wdowiec?), żona Leokadia z d. Kowalczyk, wdowa po Gajderowiczu (ich dzieci poniżej), dz: Jadwiga, Feliks, Stanisław, Genowefa.

GAJDEROWICZMaria i Zygmunt - dzieci Józefa (s.Wojciecha i Marianny z d. Barańska z okolic Kalisza) i Leokadii z d. Kowalczyk.
51.DĄBROWSKIHieronim, żona Klementyna z d. Lisiecka, dz: Józef, Jadwiga, Janina, Mieczysław, Tadeusz, Genowefa
52.JAWORSKIIN, żona IN. (siostra Genowefy - żony Stanisława Brodeckiego, kierownika szkoły z Rudni Potaszni), 2 dzieci. Wynajmowali mieszkanie w domu naprzeciwko gospodarstwa Piotra Siniakiewicza. Jaworski był sekretarzem antolińskiego sołectwa. W 1943 r. otrzymał od sowieckiej partyzantki polecenie spalenia czterech domów w koloni. Zostały spalone tylko domy ukraińskie, za co został zamordowany przed swoim domem w 1943 przez niemieckiego komisarza, który rezydował w Ludwipolu. Komisarz ten był znany ze swojego okrucieństwa - codziennie rano musiał kogoś zastrzelić.
53.OSICKICzesław - s. Teofila i Rozalii, organista w Rudni Potaszni, żona Helena Budzińska, dzieci: Stanisław Mirosław, Elżbieta (pochowana w Potaszni), Barbara Lilianna (*Stara Huta, po m.Jamroz).
54.MYŚLIŃSKIEmanuel - s. Celestyna i Heleny z d. Kolenda, żona (śl.1903) Rozalia z d. Małachnińska, dzieci: Franciszka, Franciszek, Leon, Leokadia, Aleksandra, Wiktoria, Helena. Wiktoria wyszła za mąż za Witolda Jankowskiego z Przerytki. Do ucieczki w 1946r. mieszkali w Antolinie.
55.SINIAKIEWICZWiktor (pół Ukrainiec) - s. Jana i Marii, żona Stanisława z d. Kaczorowska - c. Franciszka, dz: Dominik (nauczyciel), Maria.
56.LEWANDOWSKIAdam 1864-1937 - s. Karola i Józefy z Dziedzickich (z gub.płockiej), żona Franciszka z d. Pawłowicz. Adam miał braci: Antoni (I ż.Julia Osicka, II ż.Tekla Gajewska), Jan (ż.Marcelina Wyruch), Piotr (ż.Franciszka Grzywna)
57.KURIATAJan, żona Klementyna z d. Kuriata - c. Antoniego i Pauliny z d. Malinowska.
58.LITKAJózef, żona Janina, dz: Edward, Maria, Stanisława, Irena, Julian
59.ROZNERSKIWładysław, żona Władysława, dz: Władysław, Stanisława, Bronisława.
60.SZTANDARAJan 4.11.1918 - s. Antoniego i Władysławy (poz.28), żona Adela 19.04.1922 (*Przerytka) z d. Jankowska - c. Tomasza i Marceliny z d. Chorążewska, dz: Halina.
61.CHMIELNICKIMarcin, żona Maria z d. Gałka, dz: Zofia, Jan, Hanna, Janina. Maria wyszła drugi raz za mąż za Józefa Bekeszczuka, z którym miała córkę Romanę.
62.

GRZYWNA

Stanisław s. Juliana i Bronisławy, żona Genowefa z d. Kaczorowska.
63.

ROZNERSKI

Władysław s. Władysława, żona Ludwika z d. Osicka - c. Teofila i Rozalii, dzieci: Teresa Mirosława, Teresa Zdzisława.
64.KOWALTaras (brat Sawy), żona Katarzyna z d. Stepaniuk, dz: Mikołaj, Sierioża, Eugenia, Wiktor, Antoni, Anna, Stanisław, Michał, Maria – rodzina ukraińska.
65.KOWALSawa (brat Tarasa), żona Maria, dz: Ewa, Igor, Ignacy, Helena, Weronika, Zofia – rodzina ukraińska.
66.KOWALSylwester, żona Anna z d. Iwańczuk, dz: Ryszarda. Po śmierci Anny, Sylwester ożenił się powtórnie. Rodzina ukraińska.
67.KOWALIwan, żona Anna z d. Silkowska, dz: Mikołaj, Grzegorz, Dymitr, Fedor, Helena. Rodzina ukraińska.
68.KOWALIwan, żona Anastazja z d. Radziewicz, dz: Zofia, Antonina, Aleksander, Stanisław, syn (IN). Rodzina ukraińska.
69.BRZEZIŃSKIWacław ~1900 - s. Aleksandra i Agnieszki z d. Kuriata, żona Natalia_Rozalia 1906 (tu ur., jak większość) z d. Klepuszewska - c. Kajetana i Franciszki d. Kuriata, dzieci: Maria, Mieczysław 1936, Gienek i Hanna 1939. Wacław był ranny i zmarł w Antolinie podczas epidemii tyfusu, Natalia wraz z dziećmi wyjechała na ziemie odzyskane koło Wrocławia, do wsi Kadłub, a później do wsi Źródła.
70.LITKAJan, żona (IN), dz: Rozalia,
71.BEKIESZCZUKJózef, żona Apolonia z d. Kuriata, dz: syn (IN) oraz 2 innych dzieci.
72.OSADCZUKMichał, żona (IN), dz: Nadia, Aleksandra, Katarzyna, Włodzimierz, Aleksander. Rodzina ukraińska.
73.SINIAKIEWICZNikodem (pół Ukrainiec) - s. Jana i Marii, żona Tekla z d. Radziewicz, dz: Maryna, Antonina, Janina, Aleksandra, Tomasz, Aleksander, Roman, Weronika, Taisja, Rościsław.
74.WAGNERKarl, żona (IN), dz: Aleksandra, Anna, Ferdynand. Rodzina niemiecka
75.OSICKILeon - s. Teofila i Rozalii, żona Anastazja z d. Romanowicz, dz: Jadwiga Edward, Ludwik, Eugeniusz.
76.MORAWSKIRoman - s. Bronisława, żona Aniela z d. Bekieszczuk - c. Michała i Antoniny Niżyńskiej z Koziarnika Chotyńskiego, dzieci: Jadwiga, Krystyna, Halina
77.WICHUCKIFranciszek, żona Marianna z d. Bendyk, dzieci: Zofia, Ludwika, Leontyna, Józef.
WICHUCKIJózef - s. Franciszka i Marianny, żona Antonina z d. Wiktorowicz - c. Anastazji z d. Osicka, dzieci: Danuta, Władysław.
78.SZTANDARAJózef - s. Antoniego i Władysławy z d. Wiktorowicz, żona Zofia z d. Chmielnicka, dzieci (tu*): Julian, Dominik i Jan (zmarł w dzieciństwie).
79.SZTANDARATadeusz - s. Józefa i Julianny, żona Wacława z d. Kuriata, dzieci: Stefan, Halina, Jadwiga.
80.HOŁUBOWICZBronisław 20.09.1914-23.05.1985 (Rudnia Potasznia-Cybinka) - s. Rafała (s.Piotra i Marianny z d. Niżyńska) i Franciszki z d. Pawłowska, żona Józefa 2.02.1905-3.07.1973 (Rudnia Potasznia - Wrocław) z d. Soboń, dzieci: Jadwiga (zm. w dzieciństwie), Maria (zm. w dzieciństwie), Stefan, Stanisława (po m.Markowska, po wojnie w Gorzowie Wlkp). Po wojnie Józefa ze Stefanem i Stanisławą zamieszkali w Olbrachtowicach, gm. Sobótka.
HOŁUBOWICZCzesław - s. Rafała i Franciszki z d. Pawłowska. Po wojnie zamieszkał w Lublinie.

Uzupełnienia mile widziane. Objaśnienie: IN - imię nieznane.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Monika Muraczewska[grudzień 2005] nazwisko Łoś.Wilczków, ul. Kopernika 19

2.

Krzysztof Kołwzan[do grudnia 2005] popr. i uzup. poz. 6-8, 20-22, 28, 30, 34, 38-40, 42, 45-49 z rel. rodziny z Antolina, w tym, ostatnie w poz. 41, 42, 21, 24, 28, 38, 48, 49, 61. [marzec 2006] poz. 8 -dopisanie imienia nauczyciela, korekta nazwiska z Kuciński na Kuczyński, poz.19 -uzup. pierwszego imienia: Ewa, poz.30 -zmiana imienia z Marii na Rozalię i dodanie nazw. rodowego, poz. 41 i 42 - dop. imienia Julian, poz. 43 - "pod Hotyniem", 44 i 45, dop. "Konstancja", [lipiec 2006] poz. 62-64, [marzec 2007] poz. 65, korekty w poz. 6, 7, 43, 55 [sierpień 2007] po powrocie z wycieczki do Antolina, sprostowanie inf. podanej w publikacji Cz. Piotrowskiego o całkowitym zniszczeniu i zaoraniu miejsca po Kolonii, poz. 64-77, korekty i uzup. poz. 7, 8, 21, 24-27, 29, 31, 33, 42-45, 47, 49, 50, 55, 59 61. [grudzień 2007] poz. 78-79, uzup. poz. 40, [luty 2008] uzup. poz. 77, [marzec 2008] poz. 53, [kwiecień 2008] poz. 52. [czerwiec 2008] uzup. poz. 78. [maj 2009] poz. 56, uzup. poz. 26. ZDJĘCIA przedwojenne, [wrzesień 2009] uzup. poz. 1, 47, zmiany w poz. 61, [styczeń 2010] uzup. poz. 33, 36, 37, 45. [marzec 2012] uzup. poz. 47, korekta w poz. 8.kolwzan(a)op.pl

3.

Jakub Osicki[luty 2005] Nazwiska: Osicki, Kuriataoffsaid(a)cxt.pl

4.

Daniel Maksymowicz[grudzień 2006] Nazwiska: Sztandara, Wiktorowicz, Wichucki. Uzupełnienia w poz. 8, 13, 22, 42.d.maksymowicz(a)wp.pl

5.

Leszek Rześniowiecki[sierpień 2007] uzup. w poz. 42, [kwiecień 2008] poz. 76, [luty 2009] uzup. w poz. 1, 2, 3, 5, 23, 49, 61.lrzesniowiecki(a)gmail.com

6.

Bartosz Perekasz[luty 2008] poz. 54, [wrzesień 2008] W 2006r. byłem na ziemi Antolińskiej, chętnych dowiedzenia się czegoś więcej, proszę o kontakt e-mailowy.Bartez1431(a)wp.pl

7.

Kamila Romaniewicz[luty 2008] korekta imienia w poz. 33. (było Jan)kamilaromaniewicz(a)gmail.com

8.

Monika Żuradzka[marzec 2008] korekta poz. 61.aleko1(a)op.pl

9.

Iwona Karczewska[styczeń 2009] uzup. poz. 48 na podst. inf. uzyskanych od potomków Romaniny i Mariana Bendyków oraz z własnego archiwum, [grudzień 2009] uzup. poz. 17i-k-l(a)wp.pl

10.

Andrzej Mielcarek[od kwiecień 2009] uzup. poz. 2, 12, 42, 50, 56 i 80 dzięki "Wykazom osób..." -opr. ks. W.W. Żurek.Strony o Wołyniu

11.

Janina Kaczorowska[czerwiec 2009] uzup. poz. 47paulina.staszek(a)interia.pl

12.

Zbigniew Brzeziński[listopad 2010 i styczeń 2011] uzup. poz. 69. Proszę o wszelkie informacje na temat mojej rodziny, tak od strony ojca Mieczysława jak i od strony mojej babci Natali. Interesują mnie powiązania rodzinne z tamtych przedwojennych lat, gdy oni mieszkali w Antolinie. Dziękuję.zbyszek.118(a)onet.pl

13.

Alicja Czekajło[lipiec 2011] uzup. poz. 1, korekta i uzup. w poz. 3.alicja.czekajlo((a)wp.pl

14.

Andrzej Kaczmarskis. Bronisława. [grudzień 2011] korekta i uzup. w poz. 8.akaczmar(a)ios.krakow.pl

15.

Antoni Siniakiewiczs. Konstantego. [luty 2012] uzup. poz. 8.olekraciborz(a)vp.pl

16.

Elżbieta Wojtala[marzec 2012] uzup. poz. 53 na podst. relacji Barbary Lilianny Jamroz - tel. 71 3162283www...zasluczanie...

17.

Wioletta Pieńkosz- c. Stanisławy. [październik 2012] poz. 80.wiola12667(a)o2.pl

18.

Adrianna Guzowska[kwiecień 2013] korekta i uzup. poz. 50.ada.g(a)vp.pl

19.

Iwona Solarczyk[marzec 2014] uzup. poz. 49.ina69787(a)onet.pl

Mieszkańcy Antolina na zdjęciu ze strony:

http://nawolyniu.pl/zdjecia/kostopolski/18.htm

Więcej zdjęć na Stronach o Wołyniu

Potasznia (Rudnia Potasznia), wieś w gminie Ludwipol, 1936 r. Chór parafialny. W pierwszym rzędzie na dole siedzą od lewej: Paweł Kuriata, organista Czesław Osicki, Marian Wilczyński, Kazimierz Sztandara, Zygmunt Kuriata; w środkowym rzędzie od lewej: kucharka księdza Kamila Kuriata, Leontyna Lisiecka, Ludwika Osicka, Rozalia Łoś, Marta Sztandara, Genowefa Kaczorowska; w górnym rzędzie stoją od lewej: Lonia Dawidowicz, Kazimierz Pawłowski, Tomasz Klepuszewski, ks. Faustyn Lisicki (ze Stepania), Jaworski, Walenty Łoś, Ewa Bendyk. Własność Józefy Marciniak.

.


2.11.1943 Ukraińcy podłożyli we wsi ogień, z tego pożaru ocalało 19 zagród. Antolin został włączony do systemu samoobrony w Hucie Starej i zgromadzeni tam Polacy przetrwali do 1945 r. skąd przesiedlili się na Ziemie Zachodnie, głównie na Dolny Śląsk. Po pozbyciu się Polaków, Ukraińcy splądrowali i spalili kolonię, W następstwie w Antolinie zostało bardzo niewiele domów. W związku z tym w 1949 r. kolonia, jako nie perspektywiczne sioło została zlikwidowana, a jej mieszkańców razem z ich domami przesiedlono do Jackowicz. W tejże wsi do dziś można zobaczyć antolińskie chałupy. Obecnie o istnieniu Antolina świadczą niewielkie pagórki, w miejscu których stały dawniej domy. Można też zobaczyć dziury po studniach oraz resztki sadów owocowych. Dzisiaj część Antolina pokrywa las, a inna jego część wygląda zupełnie jak dawniej, gdyż mieszkańcy Białaszówki wzięli ją sobie na pastwiska i ogrody.


Niepełny wykaz mieszkańców sporządziła Józefa Felińska-Marciniak na podstawie relacji z pamięci Filomeny Bronowickiej, byłej mieszkanki Antolina, obecnie zamieszkałej w Oławie. Uzupełnienia wg wywiadów rodzinnych i otrzymanych informacji od Krzysztofa Kołwzana oraz Daniela Maksymowicza i własnych wywiadów rodzinnych wykonał Andrzej Mielcarek. Wersja komputerowa (pierwotny szkic i wykaz w poz. 1-15) - Zygmunt Sinicki http://sinicki.republika.pl . Opieka nad stroną Andrzej Mielcarek, pozostałe uzupełnienia jak w tabeli osób zainteresowanych lub udostępniających informacje.


Koło TMKK Zasłuczanie

Data powstania strony: marzec 2004 r., ostatnia edycja: marzec 2014 r.