kolonia

ANTONÓWKA

gromada Antonówka, gmina Kołki, powiat Łuck, woj. wołyńskie


Miejscowości opracowywane w okolicy:
Godomicze, Czetwertnia, Gruziatyn, Czetyń, Sytnica, Hołodnica, Starosiele,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej ANTONÓWKA KOŁKOWSKA

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. Poz. 1-27 zgodne z numeracją na szkicu Edmunda Maszkowskiego.

1.

SZKATULSKIJan, żona IN. z d. Szymańska.

2.

ROZKOWIŃSKAKazimiera, wdowa, dzieci: Antoni, Adam, Kazimierz, Jan, Bronisława i Helena. Antoni został komendantem samoobrony na Wełniance, Jan wywieziony do Niemiec na przymusowe roboty.

3.

ZALEWSKIAntoni - s. Kazimierza 1878- 1937 (+Taraż, s. Franciszka i Kamili z d. Wachowska) i Stefanii 1876-1936 z d. Rosińska (+Taraż, c. Kazimierza i Anieli z d. Bednarska), żona Helena z d. Rozkowińska, dzieci: Henryk, Bazyli, Kazimierz i Genowefa. Po wojnie w Malborku. Rodzeństwo Antoniego: Franciszek (w Tarażu), Hieronim (w Tarażu), Mikołaj (poniżej), Bolesław (w Tarażu), Monika, Helena i Dioniza.
ZALEWSKIMikołaj, żona Elżbieta, dzieci (tu ur.): Edward i Jadwiga 1941. Po wojnie w Malborku.

4.

ROZKOWIŃSKIFranciszek, żona Dioniza z d. Rosińska z Marianówki, dzieci: Wacław, Leon, IN 1943-1943 (zginął jako niemowlę od kuli banderowców), Helena

5.

ROZKOWINSKIPiotr, żona Aniela z Sarn. Mieli syna Władysława, córki Helenę i Danutę.

6.

JUDKOIN., żona Rywka, mieli 4 synów i córkę: Lejbko, Szyjka, Jankiel, Icek i Chajka. Rodzina żydowska. Zajmowali się rolnictwem i handlem bydła. W sąsiedniej wsi Godomicze mieli sklep kolonialny. W czasie okupacji sowieckiej byli czynnymi działaczami.

7.

MASZKOWSKIAntoni 1900-1943 - s. Piotra 1854-1929 i (śl.1878) Ludwiki 1855-1928 z d. Śliwińska, żona Jadwiga 1901 z d. Gilewska - c. Władysława i Teofili z Marianówki, dzieci: Stanisław 1924, Maria Teresa 1926, Wincenty 1929, Helena 1931, Ludwika Danuta 1934. Antoni służył w wojsku polskim w Legionach Piłsudskiego, w 1943 r. został bestialsko zamordowany przez banderowców.. Rodzeństwo Antoniego to: Tomasz, Franciszek (ż.Aniela Skirzewska?), Mikołaj (w poz.12), Paulina i Karolina.

8.

MASZKOWSKITomasz, żona Ewelina +1938 (przy porodzie) z d. Badowska, dzieci: Tadeusz, Janina, Dyoniza i Bogusława. Dzieci wychowywało ciotka Karolina.

9.

MASZKOWSKIMikołaj 15.03.1891-14.10.1976 - s. Piotra i Ludwiki z d. Śliwińska (więcej w poz.3), żona Anna 15.05.1906-30.03.1987 z d. Jabłońska z Rudni, dzieci: Kazimiera 1928-1951, Edmund 1930, Józefa 1932-1982, Ludwik 1934. Po 1943 r. uciekli do Wełnianki. Od maja 1945r osiedli w Malborku.

10.

HRYNIUKDanyło, żona Paraska. Mieli dwóch synów: Panas i Paweł. W czasie I wojny przebywał na robotach zarobkowych w Argentynie, po powrocie kupił gospodarstwo rolne. Był czynnym działaczem UPA.

11.

HERMANIUKAugust – narodowości niemieckiej. W 1940 roku cała rodzina została wywieziona do Niemiec.

12.

KRASNOPERAStanisław, żona IN, liczna rodzina narodowości ukraińskiej. W jednym domu zamieszkiwały trzy rodziny: ojca Stanisława, syna Teodora i syna Ryhora.

13.

ANUSZKIEWICZPaweł, żona, dzieci: Stanisław, Tadeusz i Franciszka.

14.

KATERYNA? – wdowa, Ukrainka, miała dwie córki i syna. W 1939 roku spalił się dom mieszkalny i musieli zamieszkać w ziemiance i korzystać z pomocy sąsiadów.

15.

KAROLINA? – wdowa narodowości niemieckiej, w 1940 roku wyjechała z rodziną do Niemiec

16.

GRODZKIPaweł. Dobry gospodarz, miał kierat, młockarnię, zajmował się pszczelarstwem, miał pasiekę 40 uli.

GRODZKIJan 1885-1952 - s. Władysława i Marianny z d. Rosińska, żona Paulina 1885-1965 z d. Lipińska, córka Władysława 1921-1989 (m.Mikołaj Żołędziewski z Koszyszcz). Siostry Jana to: Magdalena, Malwina i Janina.

17.

KLISZPANTIN., żona IN, krawcowa. Rodzina niemiecka. Sąsiedzi Drzewieckiego, mieszkający na skraju kolonii.

18.

LIPIŃSKIJózef 1886 - s. Symforiana 1848-1919 i Stefanii z d. Domalewska, żona Emilia z d. Słodkowska, synowie: IN., IN., (obydwaj zmarli w niemowlęctwie), Józef ("Jozefcio"), Wacław. Józef był czynnym obrońcą placówki samoobrony na Wełniance. Po wojnie osiedlili się w Malborku. Rodzeństwo Józefa to: Katarzyna 1874-1927 (zm. niezamężna), Franciszek 1875, Teofila (Drzewiecka, w poz. 4), Paulina 1885-1965 (m. Jan Grodzki) i Edward. Symforian był synem Klemensa i Ludwiki z d. Horoszkiewicz.

19.

DRZEWIECKIJózef, żona Teofila 1879-1953 z d. Lipińska - c. Symforiana i Stefaniny z d. Domalewska, syn Dominik (poniżej).

DRZEWIECKIDominik 1908, żona Helena z d. Mielach - c. Konstantego i Zofii (w Czebeniach), córki: Zofia i Wanda. W 1943r. Helena z córkami uciekła do rodziców, Dominik w marcu 1943r. wstąpił do oddziału partyzanckiego Józefa Sobiesiaka "Maksa". Od maja 1944r. służył jako saper w 15 bat. saperów 1 Korpusu Pancernego LWP. Po wojnie w Żłobiźnie na Opolszczyźnie.

20.

KLISZPANTIN – narodowości niemieckiej, zajmował się obróbką drewna, miał warsztat koło domu, wyjechał do Niemiec.

21.

MARUDABolesław, żona IN., dzieci: Czesław i Jadwiga. Przybyli zza Styru i kupili gospodarstwo w Antonówce

22.

SZYMAŃSKIJan, żona Stanisława z d. Chorążyczewska, 4 córki, w tym Zofia 1919 i 1 syn.

23.

NAUMIN – narodowości ukraińskiej.

24.

NAUMIN – narodowości ukraińskiej.

25.

SZTUNDAIN - narodowości ukraińskiej, wdowiec.

26.

HYSKOIN – narodowości ukraińskiej, miał 3 córki.

27.

PETLURAIN – narodowości ukraińskiej, cieśla z zawodu. W latach 1940 był gajowym, później czynnym banderowcem.
Z dotychczasowej wersji wykazu.
28.ROZKOWIŃSKIDominik 1881 - s. Piotra i Marianny z d. Domalewska, żona Aniela z d. Słodkowska - c. Jana i Franciszki z d. Markowska z Hołodnicy, córka Helena 2.05.1910 (tu ur., ochrzczona 8.05.1910 w Kołkach, chrzestni: Teofila i Piotr Rozkowińscy (prot.nr 39/1930 z 25.10.1930 Kołki). Rodzeństwo Dominika to: Stanisław 1874, Józef 1879, Albin 1885 i Stefania 1890. Jeden z synów Piotra i Marianny był leśnikiem.
29.ROZKOWIŃSKIJózef, żona Katarzyna z d. Sulikowska, dzieci: Jan 1912. Domy Rozkowińskich stały na początku kolonii.
30.PEPPELIN. Rodzina niemiecka.
31.SZRAMKOLykandr, żona, syn Iwan 1926. Rodzina ukraińska. Po wojnie pozostali w Antonówce (obecnie ulica w Godomiczach).
32.FERSOWICZIN., syn Marceli, (ż Dioniza Adamska z Zauholców) (red.). V.n.: Chwiersowicz.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Anna Słodkowska[lipiec 2006] poz. 28-29.aniawitek(a)onet.eu

2.

Bolesław Szpryngiel[marzec 2009] poz. 7.boleslaw.szpryngiel(a)o2.pl

3.

Krzysztof Sajdak[maj 2011] poz. 4. [marzec 2012] uzup. w poz. 4. [sierpień 2012] poz. 13, 16-18, 22, 30, 31 z rozmowy z Iwanem Szramko w dn. 28.07.2012r., uzup. w poz. 1, 16, 18, 22, 28 z ksiąg metrykalnych oraz przekazów rodzinnych.krzysztof.sajdak(a)gmail.com

4.

Józef Wierucki[sierpień 2012] poz. 9.wieruckijozef(a)gmail.com

5.

M. Lipińskis. Józefa ("Józefcia"). [sierpień 2012] uzup. w poz. 18. [wrzesień 2012] poz. 3. [grudzień 2012] uzup. w poz. 3.mlipinski55(a)gmail.com

6.

Maria Odrowąż[październik 2012] szkic pamięciowy otrzymany od p. Edmunda Maszkowskiego, poz. 1-27 uporządkowane wg numerów domów na szkicu, edycja w poz. 3, 7, 13, 17, 18, 22wladeko13(a)interia.pl

Szkic przysłany przez w.sztejner(a)gmail.com

 

Data powstania strony: lipiec 2006 r., ostatnia edycja: kwiecień 2020 r.