kolonia

BALARKA

gromada Balarka, gmina Silno, powiat Łuck, woj. wołyńskie
parafia (r) Derażne


Opracowywane w okolicy:
Zaugolce, Lipno, Zacisze, Debryca, Głęboczek, Smolijów, Dolina Dąbrowa, Zaramiena, Maryków,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Kolonia Balarka powstała w XIX w. jako osiedle puszczańskie, które rozwijało się na obszarze wytrzebionym z lasu, a głównym źródłem utrzymania początkowo była hodowla zwierząt i runo leśne. Założycielami kolonii byli bracia Szymon i Adolf Dawidowicze. Trzebiąc wiekowe lasy i udostępniając całe obszary pod uprawę rolną, kolonia szybko się rozwijała i według spisu ludności z 1921 roku, Balarka włączona do gminy Silno w powiecie łuckim liczyła 50 zagród, w których mieszkało 276 osób, wszyscy narodowości polskiej. Teren ten należał do parafii Deraźne w powiecie kostopolskim. W okresie międzywojennym Balarka stanowiła znaczący ośrodek kultury polskiej, gdzie była szkoła powszechna oraz organizacja strzelecka, koło gospodyń wiejskich i inne (z opracowania Wacława Dawidowicza).
Dyrektorem szkoły był Franciszek Skwarło - mieszkał na Dąbrowie Dolnej, jeszcze przed wybuchem wojny awansował na inspektora szkolnego i wyjechał. Na wsi funkcjonowała orkiestra dęta - założycielami i muzykami byli Mieczysław, Bolesław, Baltazy, Henryk, Zygmunt Krasinkiewicze. Na wsi organizowano festyny "majówki", loterie fantowe, konkursy tańca, polowania na zwierzynę a później pieczenie na rożnie. W miejscu festynu były na stałe zrobione stoły ławy, podest do tańca. Całość terenu obsadzona brzozami. Na biesiady i festyny wśród gości byli starostowie, hrabiowie, komendant policji, wojewoda. Głównym organizatorem festynów był Franciszek Grochowski, który mieszkał 0,5 km od Balarki we wsi Smyki. Pod krzyżem odbywały się majowe nabożeństwa i odmawiano różaniec .Modlitwy prowadziła i różaniec prowadziła Bolesława Krasinkiewicz zarówno pod krzyżem jak i u siebie w domu. W zapusty "Bakus" - kobiety chodziły po domach z pięknie wyhaftowanym ręcznikiem i zakładały na szyję domownikom - osoby którym nałożono ręcznik na szyję musiały przyjść na zabawę. Do wyznaczonego domu kobiety przynosił różne potrawy :gołąbki, bigos, śledzie, pączki itd. a mężczyźni alkohol. Przygrywała własna orkiestra dęta (ze wspomnień Czesławy Strep i Zuzanny Puchały). W r.1939, na krótko przed wojną zaczęła działalność spółdzielczość - m.in. spółdzielnia mleczarska, zlewnię mleka prowadziła w domu Wiktoria Dawidowicz (poz. 26).

WYKAZ GOSPODARSTW. Stan w około 1939 r. (najdalej do maja 1943 r.)

1.CHORĄŻYCZEWSKIZenon z rodziną
2.KOPIJJózef, żona Anastazja z d. Dawidowicz i pięcioro dzieci, w tym Adolf, Wiktor, Helena
3.WIĘCKOWSKIZenon, żona Antonina z d. Żołędziewska, dzieci: Jadwiga 1927, Dioniza Mirosława 1930.
4.DAWIDOWICZZenon, żona IN. z d. Chorążyczewska - c. Aleksandra (w p.68), dzieci: Genowefa, Zofia, Helena, Stefan.
5.DAWIDOWICZDionizy, żona Helena z d. Więckowska (siostra Adama z poz. 14), dzieci: Roman ,Wacław, Teresa .Wywiezieni w 1943 r. na roboty do Niemiec, po wojnie zamieszkali w Orzeszkowie.
6.WIĘCKOWSKILudwik z rodziną (a może Łukasz, żona Rozalia Horoszkiewicz?)
7.- kuźnia Stanisława Chorążyczewskiego
8.CHORĄŻYCZEWSKIStanisław z rodziną; był kowalem, jeden syn - Aleksander.
9.BIŃKOWSKIJan, żona Franciszka z d. Chorążyczewska (siostra Dionizego p.66, Aleksandra p.68 i Teofila p.17), dzieci: Jan i Władysława. V.n: Bieńkowski.
10.GROCHOWSKIJózef, żona Zofia z d. Grochowska, dzieci: Danuta, Hanna. Wywiezieni w 1943 roku na roboty do Austrii - po wojnie zamieszkali we Wleniu na Dolnym Śląsku,
11.SZPRYNGELAdolf z rodziną, bezdzietny. V.n.: Szpryngiel, Szpryngier.
12.BIELAWSKIJan, żołnierz 1 Dywizji Pancernej - poległ w zachodniej Europie
13.GROCHOWSKILudwik z rodziną; był dekarzem - wykonywał pokrycia dachowe (stróżka i gonty)
14.WIĘCKOWSKIAdam +1943, żona Leontyna 1911 z d. Sulikowska - c. Leona i Tekli z d Sawicka z Osówki, dzieci: Mirosława 1934. Po wojnie Zabardowice koło Oławy.
15.CHORĄŻYCZEWSKIStanisław z rodziną
16.GROCHOWSKISzczepan 1908 - s. Mikołaja i Marianny (z d. Krupa?), żona (śl.1930) Józefa z d. Dawidowicz, dzieci: Alfreda 1930, Izydor 1933. Po wojnie mieszkali w Grabinie, woj. opolskie.
17.CHORĄŻYCZEWSKITeofil, żona Teofila, dzieci: Maria, Aniela, Franciszka i Stanisław. Rodzeństwo Teofila to: Franciszka p8, Aleksander (Oleś) p.68 i Dionizy p.66.
18.CHORĄŻYCZEWSKIZenon, żona Teofila?, córka Helena 1928.
19.DAWIDOWICZPiotr
MŁYNEKJan 1899 - s. IN. i Olgi z d. Nowaczek , sublokator, I żona (śl.1921) Katarzyna 1896 z d. Janak (Janik?), zmarła, dzieci: Genowefa (+Chicago), Aniela (Łomża), 2 chłopców: Józef 1924-1943 i IN. +1943: II żona Maria 1911 z d. Kopij, dzieci: Jadwiga (mieszka Lębork), Wacław +2009. W 1943 r. wywiezieni na roboty do Niemiec (syn Józef 1944-2009). Po wojnie zamieszkali w powiecie lęborskim.
20.BIELAWSKIKazimierz z rodziną
21.DAWIDOWICZAnastazy 1897 - s. Adolfa i Józefy z d. Wysocka, I żona (śl.1921, Derażne) Emilia 1899-1937 z d. Kopij - c. Franciszka i Konstancji z d. Sulikowska, dzieci: Stanisław 1923, Władysław 1925, Aniela 1928 (Sieczkowska), Jadwiga 1931 (Aumiller), Cyprian 1936-1964; 2 żona - Longina 1912 z d. Miklewicz - c. Stanisława i Katarzyny z Siekierzyńskich, dzieci jeszcze tu urodzone: Helena 1939, Roman 1940, Józefa 1943. Po tzw. "repatriacji" rodzina osiadła w Sapieżynie koło Krotoszyna.
22.DAWlDOWICZZenon z rodziną (żona i trójka dzieci) wywiezieni w 1943 r. na po wojnie zamieszkali w Jeżowie Sudeckim
23.HOROSZKIEWICZimię nieznane, z rodziną (może Franciszek (śl.1924) Feliksa z d. Dawidowicz, dzieci: Anna 1926, Władysława 1928, Edward 1931).
24.DAWIDOWICZMichalina, po wojnie zamieszkała w m. Orzeszków (razem z rodziną Dionizego Dawidowicza)
25.DAWlDOWICZJózefa, wdowa po Franciszku, dzieci: Aleksander (poniżej), Marceli, Jan, Anastazja, Aniela i Maria. Wywiezieni w 1943 r. na roboty do Niemiec; po wojnie zamieszkali w Jeżowie Sudeckim. Marceli ożenił się w czasie wojny i do Niemiec jechał z ciężarną żoną (Genowefa z d. Kopij).
DAWlDOWICZAleksander, żona IN, synowie: Edmund, Wiktor i Franciszek. Losy j.w.
26.DAWIDOWICZMarceli 1879; żona Malwina 1892 z d. Dawidowicz; dzieci: Bronisław 1916 (ż.Nadzieja Jaszczuk), Wiktoria 1922 i Maria 1925, Wacław 1927 (od 1944 r. w 1 AWP, walczył na froncie). Marceli z żoną i córkami zostali wywiezieni w 1943 r. na roboty do Niemiec; po wojnie zamieszkali w Lęborku, Bronisław w Gdyni.
27.DAWIDOWICZJan, żona Aniela z d. Dawidowicz i córka Irena. Do 1939 prowadził sklep. Rodzina wywieziona w 1943 r. na roboty do Niemiec. Po wojnie w Jeżowie Sudeckim
28.DAWIDOWICZStanisław z rodziną
29.KOŁODYŃSKIFranciszek, I żona zmarła, dzieci: Aleksander, Irena, II żona, dzieci: 2 córki
30.KOŁODYŃSKAAniela - wdowa z synem
31.FOGELKacper, murarz, żona (śl.1924) Kamila z d. Orlińska, wdowa (śl.1903) po Stanisławie Grochowskim, która miała 3 dzieci: (poniżej). Razem nie mieli dzieci. V.n.: Fogiel. Po wojnie: w okolicach Wlenia. 
GROCHOWSKIJózef 1910, Elżbieta 20.06.1924 z synem Antonim 1939 i Janina (po mężu Roskowińska)
32.HOROSZKIEWICZMarcel, żona Aniela z d. Horoszkiewicz, dzieci: Jan, Władysław.
33.HOROSZKIEWICZKarol, żona Aniela, córka Irena 1933 (po wojnie w Koszalinie).
34.SULIKOWSKlWładysław z rodziną; był szewcem, również muzykiem - grał pięknie na akordeonie.
35.WIĘCKOWSKIAntoni z rodziną.
36.KOPIJAnastazy, żona Jadwiga i 3 dzieci.
37.KOPIJStanisław, żona Genowefa z d. Kopij i 2 dzieci.
38.HOROSZKIEWICZZenon, żona Aniela, dzieci: Franciszek, Baltazar, Stanisław; II żona Anna, dzieci: Stanisław, Aleksander, III żona Aniela z d. Dawidowicz.
39.KOPIJWładysław, żona Maria i 2 dzieci. Wywiezieni w 1943 r. na roboty do Niemiec; po wojnie zamieszkali w Jeżowie Sudeckim
40.GROCHOWSKICezary, żona Helena z d. Krasinkiewicz, dzieci: Czesława, Agnieszka, Krystyna, Ferdynand, Wanda - wywiezieni w 1943 roku na roboty do Niemiec.

KRASINKlEWlCZ

Mieczysław - brat Heleny, żona Leokadia z d. Czaja.
41.NAUMOWICZWincenty z rodziną
42.ONUCHOWSKIAugust - s. Józefa i Józefy z d. Grochowska z rodziną. August był najstarszym z braci. (może z tej rodziny: jedna córka z Onuchowskich, wyszła młodo za mąż do osady Osówka, zamordowana przez UPA).
43.ONUCHOWSKIBronisław, żona Felicja. Bez dzieci. Po wojnie: Nieciecz koło Nowego Miasteczka.
44.WALCZYŃSKIAntoni, żona IN., dzieci: Józefa, Tekla, Aniela, Adam, Salomea 14.01.1897.
45.SOKOŁOWSKIFranciszek z rodziną
46.NAUMOWICZNorbert z rodziną
47.GROCHOWSKIFranciszek, leśniczy, żona Aniela +1943 z d. Dawidowicz. Franciszek wraz z synem Tadeuszem w 1943 roku zostali wywiezieni do Austrii.
48.KOPIJDionizy, żona Felicja z d. Grochowska i 4 dzieci. Zamieszkali w Częstochowie. (a może: Dionizy, żona (śl.1929) Felicja Sińkowska, syn Jan Mirosław 1936...?)
49.NAUMOWICZRecez, żona Helena, syn Marian 1933 - wywieziony na roboty do Niemiec, uciekł i bezskutecznie przez całe życie szukał swojej rodziny.
50.KOPIJBronisław - s. Adama, z rodziną (może: Bronisław, żona Zofia z d. Kołodyńska, dzieci: Wiktor 1930, Stanisław Mieczysław 1932)
51.KOPIJJózef, żona Anastazja, dzieci: Zbigniew, Ryszard, Teresa, Ignacy, Romana. Wywiezieni w 1943 r. na roboty do Niemiec; po wojnie zamieszkali we wsi Miedziana, gm. Zgorzelec
52.KOPIJMarcin/Marceli - s. Michała, żona Janina z d. Wysocka z Wilczego, - s. Łucjana i Stefanii, syn Eugeniusz 1929.
53.KRASINKlEWlCZBolesław, żona Zofia z d. Grochowska, córki Irena i Teresa. Po wojnie zamieszkali we Wrocławiu. Bolesław miał braci Henryka i Baltazego.
54.KRASINKlEWlCZWiktor - s. Michała i Michaliny, żona Wiktoria z d. Krasinkiewicz, córka Zuzanna (po mężu Puchała) - obecnie zamieszkuje we wsi Mnichowice koło Kępna.
55.KOPIJZygmunt, żona (śl.1929) Wiktoria z d. Krasinkiewicz, córka Zuzanna 1929.

Rodziny nieujęte na szkicu (brak dokładnej informacji):

56.KOPIJFranciszek z rodziną
57.KOPIJAleksander, żona Cecylia z d. Nowak, 8 dzieci IN. Po wojnie zamieszkał koło Lubania Dolny Śląsk. (a może: Aleksander, żona (śl.1930) Cecylia z d. Czerepak, dzieci: Irena 1931...?)
58.KRASINKlEWlCZWiktor z rodziną (w Balarce mieszkało dwóch Wiktorów).
59.KRASINKlEWlCZAlbin, żona Józefa +1943, 2 córki Olesia i Władysława +1943.
60.KRASINKlEWlCZTeofil i Bronisław. Bracia, mieszkali pod lasem przy drodze na Znamirówkę. UPA zamordowało 9 osób rodziców i dzieci +1943. Córkę Kazimierę +1943 złapało 30 Ukraińców i brutalnie zgwałciło, następnie bagnetem wydłubali oczy, obcięli język, piersi i kilkadziesiąt razy przekłuli.
61.KRASINKlEWlCZDeonizy, żona Stanisława, dzieci: Władek, Hania, Jan, Leokadia, Henryk. W 1943 roku wywiezieni na roboty do Niemiec. Po wojnie wyjechali do Kanady.
62.KOPIJStanisław 1905 - s. Józefa i Bronisławy z d. Sulikowska, żona (śl.1930) Emilia 1911 z d. Czerepak z Debrycy, dzieci: Wacław 1930, Franciszek 1931, Mieczysława 1940. W 1943 r. rodzice wywiezieni na roboty do Niemiec z córeczką Mieczysławą. Po wojnie zamieszkali w Ciechanowie, później Orzeszków i Szczecin.
63.KOPIJJózef, żona (śl.1903) Bronisława 1883 z d. Sulikowska, dzieci: Stanisław, Maria, Genowefa, Franciszka, Jan, Antoni, Julia. V.n.: Kopiej.
64.SENDEREKJózef 1897 z Długiego Kąta (zamojskie), żona Agnieszka 1901 z d. Horoszkiewicz - c. Józefa i Michaliny z d. Kopij, dzieci: Henryk 1928, Janina 1935 i Stanisława 1937. Po wojnie w Olsztynie.
65.ONUCHOWSKIAdolf 1905 - s. Józefa i Józefy z d. Grochowska. Wybudował się sam i mieszkał blisko szkoły. Żona Janina 1913 z d. Malinowska - c. Władysława i Józefy z d. Zabłocka. Adolf pojechał do Czernyża, do kowala po brony i poznał tam jego córkę - Janinę. Dzieci: córka IN.
66.CHORĄŻYCZEWSKIDionizy, żona Maria 1904-1943 z d. Kopij z Głęboczka - c. Stanisława, dzieci: Roman 1929, Irena 1932, Eugeniusz 1936, Barbara 1939-1943 (zginęła z matką w lesie podczas ucieczki przed Ukraińcami) i Danuta 1941.
67.HOROSZKIEWICZMarceli 1900-1943, żona Aniela albo Janina z d. Grochowska, dzieci: Stanisław, Wacław, Wiktoria. Marceli został zamordowany na własnym podwórku. W czasie wojny wywiezieni na roboty do Niemiec. Po wojnie Wiktoria zamieszkała we Wrocławiu.
68.CHORĄŻYCZEWSKIAleksander (Oleś), żona IN., dzieci : córka IN. (Dawidowicz, w p.4), Antoni (poniżej).
CHORĄŻYCZEWSKIAntoni, żona Rozalia i syn IN.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie: niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (w tym tzw. "upa"), domyślnie na Balarce.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Elzbieta Czulewicz[październik 2005] Wykaz osób oraz uzup. w rodzinach Dawidwiczów, [grudzień 2005] uzup. poz. 21elczuel(a)op.pl

2.

Leszek Strep[maj 2007] uzup. poz. 40 i pp. 2, 10, 36, 37, 43, 47, 48, 50, 52-54. nowe pp. 57-61 na podst. relacji Czesławy Strep (Grochowskiej) i Wiktorii Puchała (Kopij). Jestem wnukiem Cezarego Grochowskiego. Poszukuję informacji o krewnych Grochowskich, Krasinkiewicz, Kopij. [czerwiec 2007] korekta nazwiska: z Kraśnikiewicz na Krasinkiewicz.elttech(a)poczta.onet.pl

3.

Ewa Zielińska[czerwiec 2007] poz. 62-63, uzup. poz. 19.ewa11(a)btinternet.com

4.

Elżbieta Dąbrowska[luty 2008] uzup. poz. 32, [styczeń 2010] korekta imienia w poz. 32. Jestem córka Jana.elaannadabrowska(a)o2.pl

5.

Marek Kubiak[czerwiec 2008] poz. 65 i uzup. poz. 42. [sierpień 2010] uzup. i usunięcie imion Władysława i Jan - dzieci ur. po 1945 r. w poz. 65m.kubiak11(a)chello.pl

6.

Danuta Sułekz d. Chorążyczewska. [czerwiec 2008] poz. 66annamlynarska(a)gmail.com

7.

Ryszard Radziewiczwnuk Salomei. [lipiec 2008] uzup. poz. 44. Informacje od moich rodziców.rys.rad(a)wp.pl

8.

syn Stanisław[styczeń 2009] uzup. poz. 16aweemi(a)yahoo.de

9.

Leszek Rześniowiecki[luty 2009] uzup. poz. 2, 8, 11, 29, 30, 32, 33, 38.lrzesniowiecki(a)gmail.com

10.

Wiktoria Marciniakc. Marcelego. [marzec 2009] poz. 67.rianmarci(a)wp.pl

11.

Zofia Dembowskaz d. Dawidowicz. [lipiec 2009] uzup. poz. 14 z inf. mojego ojca Władysława - wnuka Leona i Tekli Sulikowskich, [maj 2014] uzup. poz. 5 z inf. potomków Adama Więckowskiego.demb99(a)wp.pl

12.

Małgorzata Mirczyńska[luty 2010] poz. 64m.mirczynska(a)gmail.com

13.

Jolanta Białogrodzka[maj 2010] uzup. wstępu, uzup. poz. 19, 25, 29-31, 34, 51, 65 na podst. relacji mojej cioci Marii Mszycy z d. Dawidowicz (poz.26).jolbia(a)gazeta.pl

14.

Zygmunt Naumowicz[grudzień 2010] uzup. poz. 49.zigismondo(a)interia.eu

15.

Adam Młyneks. Józefa. [listopad 2012] dot. poz. 19, 62-63.ewelina9637(a)wp.pl

16.

Janusz Horoszkiewicz[kwiecień 2013] uzup. poz. 52.janusz-huta-stepanska(a)wp.pl

17.

Jolanta Urbańskac. Władysława. [lipiec 2013] dot. poz. 32. (bez dodania informacji).jola429(a)wp.pl

18.

Czesław Kamiński[listopad 2013] uzup. poz. 3 ze strony wwwczkamyk(a)op.pl

19.

Jerzy Suszyński[luty 2014] uzup. poz. 33.suszynsky(a)wp.pl

20.

Grażyna Jasica-Klimowicz[maj 2014] uzup. poz. 14.grazia7517(a)wp.pl

21.

Dawid Krawczykwnuk Heleny. [czerwiec 2016] uzup. poz. 18. [grudzień 2018] korekta (wcześniej mylnie uzup. w poz. 17) i uzup. poz. 18. Jeśli macie informacje na temat rodzeństwa babci, ich losów po wojnie, prosiłbym o kontakt.maksymilian301190(a)gmail.com

22.

Maria Dawidowicz[grudzień 2016] uzup. poz. 4, 25.dawidowicz(a)o2.pl

23.

Magda Motrenko[kwiecień 2017] uzup. poz. 31.z relacji mojej babci Zofii Jaśkiewicz - c. Elżbiety Grochowskiej.magda.motrenko(a)gmail.com

24.

Anna Młynarska[lipiec 2019] poz. 68, uzup. poz. 4, 9, 17.annamlynarska(a)gmail.com

W okresie okupacji niemieckiej i zagrożenia ukraińskiego w 1943 roku, już w miesiącu maju Balarka stała się celem napadu band ukraińskich, jednak mieszkańcy zdołali wcześniej opuścić swe rodzinne zagrody i większość z nich skryła się w ośrodku samoobrony w Hucie Stepańskiej. W 1943 r. w czasie napadu na Janową Dolinę 23 kwietnia, zginął mieszkaniec Balarki Bronisław Dawidowicz. Jeden z mieszkańców - Chorążyczewski. zginął w czasie napadu na Hutę Stepańską w lipcu 1943. Po rozbiciu Huty Stepańskiej, ocalała ludność w większości została wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec, a po wojnie rozproszyła się, zamieszkując głównie na Dolnym Śląsku.


Pierwszy wykaz mieszkańców oraz opis losów kolonii opracował były mieszkaniec Balarki - Wacław DAWIDOWICZ (pozycja 26) po wojnie mieszk. Kwidzyna. Opracowanie redakcyjno-techniczne: Czesław PIOTROWSKI, Warszawa, - sierpień 2003 r. Opracowanie komputerowe Andrzej Mielcarek, na podstawie materiałów Elżbiety Czulewicz - październik 2005 r.

Uwaga: w powiecie była jeszcze miejscowość o podobnej nazwie - Bolarka


Zdjęcia z satelity. Tu była Balarka (widać ślady stawu).

Data powstania strony: październik 2005 r., ostatnia edycja: sierpień 2019 r.