futor

BALARNIA

gromada Majdańska Huta, gmina Buderaż, powiat Zdołbunów, woj. wołyńskie
parafia Kąty


Opracowywane w okolicy:
Majdan, Hurby, Kamyki, Zielony Dąb, Huta Stara, Drygany, Majdańska Huta,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


WYKAZ GOSPODARSTW, stan z około 1939 r. (Poz. 1-17 z książki Feliksa Jasińskiego "Kronika, Losy Polaków")

1.

BIAŁOBRZYCKIFranciszek - 4 osoby

2.

BIAŁOBRZYCKIMarian - 5 osób

3.

BIAŁOBRZYCKIWalerian, żona Aniela 1917 z d. Wereszczyńska - córka Stanisława i Emilii z d. Wysocka, dzieci: Mieczysława 1935, Franciszek 1939. Cała rodzina została okrutnie zamordowana przez banderowców 8.07.1943.

4.

BIERNACKIJózef - 5 osób

5.

BIERNACKIgajowy - 5 osób

6.

JASIŃSKIJan - 5 osób

7.

KRZYŻANOWSKIPiotr - 4 osoby

8.

KRZYŻANOWSKIAdolf - 5 osób

9.

ORZECHOWSKIMarian - 4 osoby

10.

ORZECHOWSKIJan - 5 osób.

11.

POMIANOWSKIgajowy - 5 osób

12.

PASZKOWSKIAndrzej - 6 osób

13.

PASZKOWSKIAntoni - 3 osoby

14.

SUPROWICZKonstanty - 4 osoby

15.

WERESZCZYŃSKIWalery (?-1943), żona Anna 1916-1943 z d. Jasińskia - c. Franciszka i Karoliny z domu Krajewskiej z Kątów, córeczka Jadwiga 1938-1943. Cała rodzina zamordowana.

16.

WERESZCZYŃSKIJan.

17.

WERESZCZYŃSKIHenryk - 4 osoby

18.

ORZECHOWSKIKonstanty Józef, dzieci: Eugenia, Pelagia, Helena, Ryszard.

19.

JURGIELEWICZIN. Byli w bandzie. (źr.: Krew i ogień)
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie: niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (w tym tzw. "upa").
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Dariusz Krotewicz

[kwiecień 2008] poz. 18.

dkrotewicz(a)poczta.fm

2.

Aleksander Wysocki

[kwiecień 2008] uzup. w poz. 3. Informacje pochodzą od Michała Jastrzębskiego, który uratował się z tego pogromu

o.wysocki1(a)wp.pl

Data powstania strony: kwiecień 2006 r., ostatnia edycja: sierpień 2018 r.