wieś

BAT'KÓW

gromada Bat'ków, gmina Radziwiłłów, powiat Dubno, woj. wołyńskie
parafia Radziwiłłów


Opracowywane w okolicy:
Lewiatyn, Cybuchów, Niemirówka, Berezyna, Pereniatyn, Baszarówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

JAKIMCZUK

Wasyl, żona Anna

2.

HAKENWładysław 1904 - s. Władysława i Marii z d. Gruszka, młynarz, żona Luba Ludmiła 1914 z d. Wałaszek - c. Włodzimierza Jarosława i Anny z d. Szlegier z Poczajowa, dzieci: Jarosław 1936.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[kwiecień 2013] poz. 1-2. z ksiąg parafialnych rz-k.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: kwiecień 2013 r., ostatnia edycja: czerwiec 2013 r.

inne strony O KRESACH