wieś i osada

BEHEŃ

gromada Beheń, gmina Równe, powiat Równe, woj. wołyńskie
parafia Szpanów


Opracowywane w okolicy:
Karajewicze, Marjanówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Tu w swoich posiadłościach Potocki Józef Hr. posiadał hodowlę koni arabskich.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

--

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Zbigniew Wolak[lipiec 2012] Mieszkała tu rodzina Wolak, ale w nieznanym mi czasie przenieśli się do miejscowości Usickie Budki.wolakzbi(a)wp.pl

Data powstania strony: lipiec 2012 r., ostatnia edycja: sierpień 2012 r.

inne strony O KRESACH