kolonia

BEREZÓWKA

gromada Myszakowa, gmina Ludwipol, powiat Kostopol, woj. wołyńskie
parafia Myszakówka


Opracowywane w okolicy:
Myszakowa, Spalony Młynek, Rudnia Klonowa, Głuszków,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Najbliższy kościół katolicki był w miejscowości Myszakowa (Myszakówka).

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939r. (najdalej do maja 1943 r.)

1.

ŁOŚWincenty 1898, żona IN., synowie: Bronisław, Jan, Kazimierz, Wiktor i Michał.

2.

JAWORSKIIN., żona Rozalia z d. Falikowska z Myszakowej, wdowa po IN. Wilczyńskim (s. Adama z poz.3) - c. Jana 1876 i Apolonii z d. Turowska, dzieci: Feliks i Adela Wilczyńscy oraz wspólne: Stanisław i Danuta. Feliks wywieziony do Rzeszy, po wojnie w NY, USA. Pozostała rodzina po wojnie zamieszkała w Gałowie, pow. Środa Śl. Rodzeństwo Rozalii to: Adolf, Ignacy, Antoni, Adela, Bronisław.

3.

WILCZYŃSKIAdam 1893, żona Ludwika, córka Bronisława z rodziną.

RUDNICKIJan, żona Bronisława - c. Adama i Ludwiki, dzieci: Walenty Wilczyński oraz wspólne: Zofia, Tadeusz, Stanisława i Genowefa. Po wojnie w Kucharach pow. Dzierżoniów.

4.

KURIATAAntoni, żona Bronisława z d. Sawicka - c. Konstantego (s.Stanisława i Anny z d. Panikowska) i Dominiki z d. Łykus. Wiktoria, Apolonia, Zofia. Po wojnie zamieszkali na Dolnym Śląsku.

5.

LASOTAJan, żona IN., syn Józef, córki: Weronika i Zofia.

6.

KURIATAWładysław 1872, żona zmarła? (Franciszka?), dzieci: Antoni (poniżej), Władysław, Mieczysław, Henryk, Aleksander, Jan, Helena i Danuta. Ocalała rodzina po wojnie osiedliła się na Dolnym Śląsku.

KURIATAAntoni (zamordowany jesienią 1943 r. w czasie napadu UPA na Hutę Starą), gajowy, żona Zofia.

7.

KURIATAFranciszek, żona Maria, dzieci: Wanda, Stefania, Wacław i Jan. Po wojnie: na Dolnym Śląsku.

8.

Budynek strażnicy KOP z 1939 r. Po 1944 r. budynek ten został rozebrany i przewieziony do Ludwipola z przeznaczeniem na szkołę.

9.

ŁOŚHieronim, żona Adela, dzieci: Bronisław, Jan 1912, Kazimierz, Wiktor, Michał

10.

ŁOŚJan - s. Hieronima i Adeli, żona Janina Bagińska, dzieci tu ur.: Helena, Zbigniew.
Objaśnienie: IN - imię nieznane
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Weronika Falikowska[luty 2007] uzup. poz. 2, [wrzesień 2009] uzup. poz. 2 i 3.wfalik(a)onet.eu

2.

Leszek Rześniowiecki[marzec 2007] uzup. poz. 4, [styczeń 2009] poz. 9 i 10, uzup. poz. 3 i 6.lrzesniowiecki(a)gmail.com

3.

Henryk Kuriata[grudzień 2013] uzup. poz. 6 i 7.reda72(a)op.pl

Kolonia Berezówka została spacyfikowana przez Niemców z Horodnicy w czerwcu 1943 r. i spalona. Większość ludności skryła się od razu w lesie, część uciekła w rodzinne strony, gdzie kilka osób zostało zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Ocaleli mieszkańcy szukali schronienia w okolicznych polskich osiedlach na Zasłuczu, dzieląc ich trudny los. Kolonia obecnie nie istnieje, a jej byli mieszkańcy zamieszkali po wojnie przeważnie na Dolnym Śląsku.

Na podstawie opracowania Władysława ŁOSIA, b. mieszkańca Spalonego Młynka przy współpracy z Czesławem Piotrowskim., Warszawa, marzec 1998 r. Cz. Piotrowski ,,Zasłucze ..." Warszawa 2002. Wersja komputerowa Zygmunt Sinicki, opieka nad stroną A. Mielcarek

 

Utworzenie strony: kwiecień 2004, ostatnia edycja: grudzień 2011 r.

inne strony O KRESACH