futor

BEREZYNA

gromada Grada gmina Bereżce, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie
parafia Krzemieniec


Opracowywane w okolicy:
Gaje, Oleksiuki, Komnatka, Grada, Bereżce, Chotówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

AROWICZ

Franciszek, st.gajowy, żona Anna z d. Skorska, dzieci: Halina 1930 (*Teremne).

2.

NOWAK

Henryk.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[kwiecień 2013] poz. 1-2. z ksiąg parafialnych.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: maj 2013 r., ostatnia edycja: maj 2013 r.

inne strony O KRESACH