wieś

BIAŁOSTOK

gromada Białostok, gmina Torczyn, powiat Łuck, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Dudy, Wojutyn, Jamki, Zamogile, Hat'

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej BIAŁYSTOK. Wieś ukraińska, oddalona o osiem kilometrów na południe od Torczyna, w tym trzy kilometry od kolonii Jamki, i ~25 km od Łucka. Bogata w obfite pola uprawne, łąki i nawet bagna. Położona nad rzeką Czarnohustka, z zakolami wiejącymi się z powodu małego spadu. W centrum wsi na wzgórzu dominowała murowana cerkiew z XVIII wieku, od strony północnej cerkwi, resztki starego muru.- szczątki ruin klasztoru Bazylianów, założonego przez Hulewiczów. Mieszkało tu tylko dwie rodziny polskiego pochodzenia oraz samotny starszy Żyd.
W 1545r. wieś była własnością Wańki, Romana i Olechny Białostockich, którzy byli zobowiązani do zaopatrywania dwu horodni do zamku Łuckiego.
W 1636r. Semen Hulewicz, pisarz ziemski, a potem prawosławny biskup przemyski zakłada w Białostoku monastyr prawosławny.
W 1649r. wieś należała już do Pawła Hulewicza z Wojutyna. Sukcesorowi Hulewicza wciąż się parcelowali z Władykami. Władycy z Łucka mieli tu letnią rezydencję.
Od 1848r. wieś należała kolejno do Żabokrzyckich, Hułobeckich.
W II połowie XIX w. Mebertowie nabyli ~30 h. gospodarstwo w Białostoku rozdzielające posiadłości Krutia i Dulskiego. W 1897r. to gospodarstwo otrzymała Karolina Bujalska z domu Danowska (więcej - Wspomnienia Ryszarda Bujalskiego).

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

BUJALSKILeon 1876-1938 (Usicze-Warszawa, pochowany w Torczynie), I żona (śl.~1903) Karolina 1884-1920 (pochowana w Skurczu) z d. Danowska, dzieci: Romuald 1903, Zbigniew (w Jamkach), Świętosław 1908, Zofia 1911-1914. II żona (śl.~1921) Eustachia 1880 (*Uroczysko Kastanówka, parafia Wiszenki) z d. Siedlecka.

2.

DULSKIMaurycy, żona Maria.

3.

KRUTIJIN.

4.

MATWIEJCZUKIN.

5.

WOROBECJan.

6.

PIELISZEWSKIAndrzej +12.07.1943, żona Teofila z d. Marcinkowska, dzieci: Józef, Antoni 1911-12.07.1943, Mieczysław 1912-12.07.1943,, Stanisława 1918-12.07.1943,. Albin 1922-12.07.1943, Ryszard 1927. V.n.: Piliszewski.

PIELISZEWSKIJózef 1909, żona (śl.1934) Serafina 1907 z d. Klejna.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie: niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (w tym tzw. "upa").

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Ryszard Bujalski[lipiec 2009] poz.1-3, Wspomnienia i ZDJĘCIA przedwojenne.brysio80(a)interia.pl

2.

Czesław Kamiński[listopad 2009] uzup. w poz. 2 z Księgi adresowej Polski, [luty 2011] wypis z Księgi adresowej Polski z 1928 r. [maj 2011] poz. 5czkamyk(a)op.pl

3.

Red.[grudzień 2016] poz. 4 i 6 z relacji Ryszarda Bujalskiego (Wspomnienia), uzup. dzięki Wykazom ks. Żurka.Strony o Wołyniu

Z Księgi adresowej Polski z 1928 r.: Muzyka J. właściciel piwiarni, Drejcer Ch. artykuły spożywcze, Borensztejn T artykuły spożywcze.


Data powstania strony: sierpień 2009 r., ostatnia edycja: grudzień 2016 r.