uroczysko i futor

BIAŁY BRZEG

gm. Ludwipol, pow. Kostopol, woj. wołyńskie, parafia Huta Stara


Opracowywane w okolicy:
Niemilja, Borek, Turobińsk, Bystrzyce,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Uroczysko Biały Brzeg było zamieszkane przez zubożałą ziemiańską rodzinę LINIEWICZÓW, przybyłą z Wileńszczyzny, która miała tam swój dworek i niewielki obszar ziemi. Po napadzie na Niemilię mieszkańcy Białego Brzegu przenieśli się w rejon Bronisławki i Huty Starej. Po wojnie zamieszkali na Dolnym Śląsku. (informacje pochodzą od Wiktorii Liniewicz – byłej mieszkanki uroczyska Biały Brzeg, według której zamordowano w Niemili 133 osoby)

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939r. (najpóźniej do 24 maja 1943 r.)

uroczysko BIAŁY BRZEG

1.

LINIEWICZAleksander, żona Wiktoria, dzieci: Jan, Henryk, Alina, Romualda, Wanda i Julia. Rodzina mieszkała w starym dworku. V.n.: Leniewicz.

2.

LINIEWICZWładysław - s. Stanisława i Adeli (z poz. 7), żona (śl.1918) Franciszka z d. Henclewska (Chenclewska), synowie: Edward, Stanisław i Kazimierz. Rodzina mieszkała w starym dworku.

3.

LINIEWICZJadwiga z d. Łoś (brat w Jagodnem) - c. Franciszka i Emilii z d. Teodorowicz, wdowa (śl.1903) po Marcinie - s. Wincentego i Joanny z d. Sewruk, dzieci: Antoni, Henryk, Maria i Zofia.

4.

LINIEWICZBolesław - s. Juliana. Rodzina.

5.

GÓRAJEWSKIWincenty 1887 - s. Marcelego i Józefy z d. Brusiło, gajowy, żona (śl.1913) Aniela z d. Bronowicka, dzieci: Bronisława 1917, Antonina 1926, Jan 1928, Wincentyna 1930, Kazimierz 1933, Irena 1936. Zabrani na Sybir.
futor BIAŁY BRZEG (nieopisani na szkicu)

6.

KRASZEWSKIKarol, syn Wacław Ryszard 1.11.1942

7.

LINIEWICZStanisław 1866-2.03.1943 - s. Wincentego i Joanny z d. Sewruk, żona (śl.1885) Adela z d. Sokołowska.

8.

LINIEWICZMarcin, syn Henryk 1930-28.10.1941

9.

XY
IN - imię nieznane. Wersja komputerowa Zygmunt Sinicki, opieka nad stroną Andrzej Mielcarek.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Andrzej Liniewicz[styczeń 2009] dot. poz. 3. Antoni Liniewicz ur.?plotrek(a)wp.pl

Data powstania strony: czerwiec 2004 r., ostatnia edycja: październik 2014 r.

inne strony O KRESACH

ros. Белый Берег