KOLONIA

BIELCZAKOWSKA

gmina Ludwipol, powiat Kostopol, woj. wołyńskie
parafia Myszakowa


Opracowywane w okolicy:
Moczulanka, Głuszków, Myszakowa, Bielczaki, Hurby,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Bielczakowska Kolonia powstała w XIX w. Najliczniejszą była rodzina Jaworskich, która przybyła na tę ziemię z okolic Żytomierza. Według spisu ludności z 1921 r. znajdowało się tam 48 zagród z 287 mieszkańcami, wśród których było 171 Polaków (32 zagrody), pozostali to Ukraińcy. Do 1939 r. kolonia znacznie się rozbudowała i liczyła ponad 60 polskich zagród (ponad 300 osób). Osiedle to było rozrzucone w terenie na znacznej powierzchni lasów i krzaków z przewagą ludności polskiej. Po 1930 r. na skraju kolonii zbudowano wąskotorową kolej PKP jako przedłużenie linii biegnącej z Rokitna do Moczulanki w celu dotarcia nad rzekę Słucz i wywozu stamtąd kaolinu (wyrobów), produkowanych w kol. Dermanka. W północnej części kolonii znajdowała się kopalnia granitu, która również korzystała z kolei wąskotorowej.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. (najdalej do 16 listopada 1943 r.)

1.

JAWORSKIPiotr +1970 - s. Jana (i Petroneli?), żona Aniela +1963 z d. Garbowska, dzieci: Antonina (Bułajewska w poz. 3), Władysław (w poz.2) i syn I.N. Dziadek Piotra przybył tu z Żytomierszczyzny.

2.

JAWORSKIWładysław - s. Piotra, żona Anna; dzieci: Jerzy, Franciszek, Zygmunt, Alina. Władysław był sołtysem w kolonii; Niemcy zabrali go i zabili w Ludwipolu, pochowany został w Myszakowej.

3.

BUŁAJEWSKIWładysław +1986, żona Antonina +1979 z d. Jaworska; dzieci: Wanda, Henryk, Aniela, Zosia (zm.jako niemowlę), [...]. V.n.: Bułgajewski.

4.

WĄSOWICZStanisław - s. Agnieszki, I żona Zofia z d. Jaworska, dzieci: Maria, Marceli (zginął w zimie 1943/44), Dominik (zginął pod Wilią 5.09.1943, pochowany w Moczulance). II żona Maria z d. Sączkowska, dzieci: Feliksa, Janina, Elżbieta, Józef.

5.

KRACZKOWSKIFranciszek, żona IN.; dzieci: Leokadia, Elżbieta, Kazimierz.

6.

KRACZKOWSKICzesław z rodziną.

7.

JAWORSKIDionizy +16.11.1943, żona Genowefa z d. Wąsowicz; dzieci: Kazimierz (zginął w Niemczech), Franciszek, Zygmunt, Feliks, Helena, Petronela +16.11.1943, Czesława, Jadwiga i Walentyna.

8.

WĄSOWICZPiotr, żona Antonina, córka Jadwiga.

9.

KLUKOWSKAAntonina (Cezaryna) z d. Jaworska, wdowa po Janie; dzieci: Antoni, Franciszek i Józef 1915 (*Krywotyn, pow. Żytomierz, z żoną Marceliną z d. Chodorowska byli od jesieni 1943 do lipca 1944 r. w oddziale AK ,Bomby-Wujka" i w 27 Woł. DP AK).

10.

JAWORSKIAntoni +16.11.1943 (pochowany na cmentarzu w Moczulance), żona Maria; dzieci: Jacek (w Wilczkowie?), Henryk, Janina.

11.

BAZYLIŃSKIAntoni - s. Pawła 1872 i Józefy z d. Pasek (Bożyczko, w poz. 51), żona Maria; dzieci: Witold, Tadeusz, Jadwiga i Gabriela. Bracia przyrodni Antoniego i Piotra mieszkali w Wodniku.

12.

BAZYLIŃSKIPiotr 1915 - s. Pawła i Józefy z d. Pasek, żona Zofia 1900 z d. Bożyczko, syn Alfred 1942

13.

BOŻYCZKOFranciszek, żona Adela 1894 Webołozy-Rosja, z d. Piaskowska - c. Franciszka i Leontyny, dzieci: Antoni (poniżej), Domicela 1918 (od 1943r. m.Tomasz Gągała z poz. 48), Władysław, Adolko, Wikta. Po wojnie Adela z córką Domicelą i jej rodziną zamieszkała w Trzebnicy koło Chocianowa, a później w Włókach pow. Dzierżoniów. Rodzina Adeli (Piaskowscy) pozostała po wojnie na Wołyniu - w Żytomierzu. V.n.: Borzyczko.
BOŻYCZKOAntoni - s. Franciszka i Adeli, z rodziną I.N..

14.

RUDNICKIFranciszek +16.11.1943, żona Maria; dzieci: Bronisław, Bolesław, Walenty, Jan, Stanisława, Franciszka, Helena, Zofia i Danuta.

15.

SĄCZKOWSKIFilip +16.11.1943, żona Janina z d. Paszkowska z Dziekunki, po I m.Fasowicz - c. Pauliny z d. Burawska, dzieci: Jadwiga 15.09.1926, Maria, Paulina, Walentyna, Stanisław. Przesiedleni na Dolny Śląsk do Jordanowa Śl.

16.

KRYNICKIJan, żona Antonina z d. Jaworska; dzieci: Florentyna 1935, Wacław 1939 i Maria 1941.

17.

GODLEWSKIMichał, żona Kamila; syn Jan, córki: Jadwiga i Petronela.

18.

PASZKOWSKIAlbin z Dziekunki, żona Teofila z d. Jaworska; dzieci: Cecylia, Anastazja, Emilia, Hipolit, Feliks 1938 i Ignacy.

19.

BAKUŁAMieczysław, żona Helena; dzieci: Zofia, Bronisława i Aniela.

20.

NIKITYNStefan, żona Cecylia z d. Paszkowska; dzieci: Mieczysław, Witold, Albina.

21.

PASIKOWSKIAntoni, żona Zofia z d. Bontrukiewicz, dzieci: Dominik (był od jesieni 1943r.w oddziale AK "Bomby-Wujka" i w 27Woł.DP AK do lipca 1944r.), Jadwiga, Jan, Leokadia, Helena, Czesław, Mieczysław. Po wojnie osiedleni we wsi Jędrzychowice na Dolnym Śląsku.

22.

TUROWSKILudwik, żona IN.; synowie: Walenty i Fortunat.

23.

TETERAStefan, żona IN.; córka Władysława, syn I.N..

24.

TETERAAntoni, żona Helena +16.11.1943, córka Jadwiga.

25.

TETERAWincenty, żona Janina z d. Rakowska; dzieci: Czesław, Franciszek, Jadwiga oraz Jan (poniżej)

TETERAJan, żona Filomena; syn Mieczysław, córka Feliksa i 2 dzieci I.N. - wspólna zagroda obu rodzin.

26.

TUREWICZMarcin, żona Franciszka z d. Bożyczko, córka Irena

27.

SOKALSKIBronisław - s. Jana i Agnieszki z d. Wąsowicz, żona Anna z d. Szulz, dzieci: Jan, Józef, Władysław. Anna miała dzieci z Piotrem Orzechowskim (poz. 50). W 1939 roku wyjechali do Niemiec.

28.

TUREWICZKazimierz, żona Janina i dzieci IN.

29.

TUROWSKIStanisław 1878 - s. Józefy Turowskiej, żona (śl.1906) Sabina z d. Łabęska (po I m. Marcinkowska), dzieci IN.

30.

SOKALSKIMarian +19.07.1943 - s. Jana i Agnieszki z d. Wąsowicz, żona Rozalia +19.07.1943 z d. Rudnicka z Lewacz, dzieci: Jan +19.07.1943, Teofila i Janina. Rozalia została pochowana w Lewaczach.

31.

SOKALSKI? Karol 1894-1941 - s. Jana i Agnieszki z d. Wąsowicz, żona Ludwika 1898 z d. Łagowska - c. Andrzeja, dzieci: Piotr 1919, Wincentyna 1921-1941, Halina 1922, Adolf 1925, Teofila 1927, Maria 1929, Karolina 1931, Feliksa 1933, Antonina 1936. Zabrani na Sybir 10.02.1940 r. W czasie transportu z Syberii do Kazachstanu zginęli Karol i Wincentyna.

32.

DAWIDOWICZBronisław z rodziną.

33.

ORZECHOWSKIJózef, żona Józefa; dzieci: Tadeusz, Mieczysław, Edward, Adela, Rafalina, Zofia i Leontyna.

34.

ORZECHOWSKIDominik, żona Genowefa; synowie: Witold i Franciszek, córki: Helena i I.N..

35.

ORZECHOWSKITeofil, żona Rozalia, 4 dzieci. Zamordowani 19.07.1943 - spaleni w swoim domu

36.

RAKOWSKIRoman - s. Grzegorza i Marceliny z d. Pawłowska, żona (śl.1903) Joanna z d. Brodowska, synowie: Zygmunt (poz. 37), Czesław i Paweł, córki: Józefa, Janina (Tetera, w poz.25), Ewa, Petronela, Bronisława, Teofila.

37.

RAKOWSKIZygmunt - s. Romana (poz.36), żona Anastazja 10.03.1910 z d. Włas - c. Hryhora, dzieci: Kazimierz 1928 , Jadwiga (zmarła w wieku 8-9 lat), Antonina 1933.

38.

RAKOWSKICzesław, żona Zofia i dzieci IN.

39.

JAWORSKIWładysław - s. Jana, żona Teofila; córki: Felicja i Aniela. Władysław został w 1942 zabrany na roboty do Niemiec, od 1945 r. zamieszkał z rodziną na Dolnym Śląsku.

40.

MAKUSAWładysław, żona Anna, syn Władysław.

41.

KOSOWICKITomasz - s. Jana i Aleksandry z d. Skokowska, żona (śl.1894) Konstancja z d. Bronowicka: dzieci: Stanisław, Bronisław, Czesław (poniżej), Janina.

42.

KOSOWICKICzesław - s. Tomasza i Konstancji, żona Teofila; dzieci: Leontyna, Helena, Weronika, Jadwiga, Anastazja, Witold.

43.

BRONOWICKIIN., żona IN.; córka IN., synowie: Władysław i Mieczysław.

44.

BAGIŃSKITeofil, żona IN.; synowie: Walenty, Jan, Ludwik i Kazimierz.

45.

JAWORSKIAdam, żona Paulina; synowie: Antoni, Bolesław i Leon, córka Zofia.

46.

JAWORSKIDominik, żona Olga z d. Górska; dzieci: Witalis, Stanisław, Jan, Piotr, Józef, Franciszek, Stanisława, Cecylia, Adela i Emilia.

47.

JAWORSKISzymon, żona Ewa z d. Rudek; synowie: Franciszek, Mieczysław, Jan, Hipolit, Cecylia, Teofila i z pierwszej Matki - Kamila, druga żona Ewa Rudek, dzieci: Leontyna, Halina, Bronisława, Aniela, Marysia, Zofia, Władysław, Edward, Stanisław, Józef,

48.

GĄGAŁATeofil, żona Teresa z d. Zalisko, dzieci: Tomasz (poniżej) i inne.

GĄGAŁATomasz 1920, żona (śl.1943) Domicela z d. Bożyczko - c. Franciszka i Adeli z d. Piaskowska (poz.13)

49.

GĄGAŁAPaweł z rodziną.

50.

ORZECHOWSKIdzieci Piotra i Anny z d. Szulz (po II mężu Sokalska - w poz. 27), dzieci: Witalis, Marian i Dionizy, Zofia.

51.

BOŻYCZKOPiotr 1875, II żona Józefa z d. Pasek (jej I m. Julian Chojnacki - s.Michała i Marianny z d. Wencław, II m. Paweł Bazyliński - s.Jana i Salomei z d. Zwolska), córka Helena 1928. Razem z nimi mieszkała córka Piotra z I małżeństwa - Leontyna z rodziną

MICHAŁOWSKIAleksander +16.11.1943, żona Leontyna 1918 z d. Bożyczko, dzieci: Danuta 1939, Ludwik 1940. Po wojnie na Dolnym Śląsku.

52.

SĄCZKOWSKI? Rafał, I żona IN, II żona Kornelia, dzieci z pierwszego małżeństwa: Mateusz, Janina, Eugeniusz, Petronela

53.

HORYŃCZUKIN. - rodzina ukraińska.

54.

SZTOKIN. - rodzina ukraińska.

55.

ONISZCZUKKałenyk, żona IN.; synowie: Wasyl i Ołeh. Rodzina ukraińska.

56.

OLEKSIEJCZUKHaryton, żona Paraska; dzieci IN. - rodzina ukraińska.

57.

WŁASHryhor - rodzina ukraińska.

58.

KURIATAWiktor, żona Janina; synowie: Zygmunt, Henryk, Edward i Czesław.

59.

SOKALSKIMarceli 1904 - s. Jana i Agnieszki z d. Wąsowicz, żona Bronisława 1904 z d. Kuriata - c. Witalisa, dzieci: Jadwiga 1928, Leontyna 1930, Anna 1933, Janina 1936. Zabrani na Sybir w 10.02.1940 r. Czwórka dzieci zmarła, jedno na Syberii, dwoje w czasie podróży do Kazachstanu, jedno w Kazachstanie. Wróciła Bronisława z Leontyną, Marceli zaciągnął się do wojska.

60.

GÓRSKIWładysław, żona Leontyna, synek Stanisław i niemowlę IN. - wszyscy zamordowani 16.11.1943

61.

BAKUŁAMikołaj z rodziną.

62.

TUROWSKIKonstanty, żona i córka IN. - wszyscy zamordowani 16.11.1943
Rodziny nieujęte na szkicu:

63.

KRACZKOWSKITelesfor, żona Ewa 1895 (*Myszakowa) z d. Sawicka - c. Konstantego i Dominiki Łykus z Myszakowej, dzieci: Władysław, Tomasz, Janina i Felicja.

64.

BRONOWICKILucjan - s. Dionizego (i Hieronimy z d. Żygadło?), żona Anastazja z d. Nikorowska lub Nikurowska, dzieci: Feliks 1929, Tadeusz 1933, Zygmunt 1935, Leokadia 1938. Rodzina w czasie pacyfikacji przez Niemców uciekła do Huty Bystrzyckiej i mieszkała jakiś czas u swojej rodziny Jakubowskich u siostry Lucjana.

Wykaz nie jest pełny, gdyż Kolonia Bielczakowska była rozrzucona na dużym obszarze, trudnym obecnie do pełnego odtworzenia. W południowej części kolonii mieszkali Ukraińcy stanowiący trzecią część mieszkańców, kilka ukraińskich zagród wykazano symbolicznie. Objaśnienia: IN - imię nieznane, znak "?" po nazwisku - lokalizacja domu nieokreślona (w tej pozycji było wolne miejsce). Rok w barwie niebieskiej - osoba zamordowana przez bandytów ukraińskich.


Źródło: Wykaz mieszkańcóww poz. 1-62 sporządził Jacek JAWORSKI, były mieszkaniec kolonii (poz.10) z wykorzystaniem uzupełnienia Piotra JAWORSKIEGO, przekazanego przez Józefę FELIŃSKĄ-MARCINIAK oraz uwag Fortunata WILCZYŃSKIEGO, byłego mieszkańca kol. Głuszków. Informacje również w ,,Na Rubieży" nr 56/2001 i 57/2002. Warszawa, styczeń 2001 r. Opracowanie: Cz. Piotrowski ,,Zasłucze ...", Warszawa 2002. Wersja komputerowa Zygmunt Sinicki, opieka nad stroną Andrzej Mielcarek.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Aleksandra Składowska[kwiecień 2006] uzupełnienia i poprawki w poz. 25, 36, 37, 38 - Kazimierz Rakowskialrewe(a)wp.pl

2.

Maria Trzynoga-Fajer[kwiecień 2007] uzupełnienia w poz. 21.fajermaria888(a)wp.pl

3.

Leszek Rześniowiecki[czerwiec 2007] poz. 63, [styczeń 2009] uzup. w poz. 4, [czerwiec 2009] poz. 31, 52, dopełnienia w poz. 4, 27, 30, 35, 47, 59. Poszukuję informacji o rodzinach Sawicki i Michniewicz z Wołynia, jak również Rakowski, Liśniewski.lrzesniowiecki(a)gmail.com

4.

Danuta Bronowicka-Owczarek[październik 2007] poz. 64. NIKOROWSKI lub NIKUROWSKI - szukam informacji na temat tej rodziny.danabo(a)op.pl

5.

Maria Dziekońska[marzec 2008] uzup. w poz. 15.marmagmi(a)wp.pl

6.

Danuta Michałowska[kwiecień 2009] uzup. w poz. 51, 11, 12, 26, korekta nazwiska z Bazyliański na Bazyliński.manwid63(a)aliceposta.it

7.

Tadeusz Gągała[styczeń 2010] korekta nazwiska i uzup. w poz. 13 na podst. dokumentu wyst. przez Urząd Gm Ludwipol w 1938 r. i wiedzy własnejmagnolia472(a)wp.pl

8.

Krystyna Skonecznaz d. Bułajewska - c. Władysława i Antoniny. [marzec 2012] korekta imienia i uzup. w poz. 1, korekta nazwiska i uzup. w poz. 3. Byłabym wdzięczna gdyby ktoś się z rodziny Jaworskich do mnie odezwał. Bardzo bym chciała dowiedzieć się skąd przybyli moi przodkowie, jak daleko sięgają ich korzenie.skoneczna1948(a)wp.pl

9.

Teofila Sokalska Panasiuk[lipiec 2012] usunięcie rodz.. z dotychczasowego wpisu w poz. 31.(SOKALSKI Bronisław...) i 52.(SOKALSKI Marcin...), uzup. w poz.4, korekta w poz. 31.tola4(a)autograf.pl

W lutym 1943 r. podczas pacyfikacji Myszakowej przez Niemców wspólnie z policją ukraińską na Kolonii Bielczakowskiej, policja ukraińska dokonała łapanki zabierając kilkanaście młodych osób na roboty do Niemiec.

Morderstwa Polaków dokonywane przez Ukraińców w tym rejonie zaczęły się już wiosną 1943 r. Podczas pierwszego napadu w dniu 19.07.1943 r. zamordowano kilka osób, w tym troje z rodziny Mariana Sokalskiego (poz. 30). Tragicznym okresem dla tamtejszych Polaków okazał się 16.11.1943 r. kiedy to zjawiły się tam wycofujące się za Słucz banderowskie watahy, rozbite przez polską i radziecką partyzantkę w bitwie pod Hutą Starą i Moczulanką, po nieudanym zamiarze likwidacji skupionej na Zasłuczu ludności polskiej. Po drodze Ukraińcy grabili i mordowali Polaków oraz palili zabudowania. W tym czasie zginęło w Bielczakowskiej z rąk Ukraińców co najmniej 17 osób narodowości polskiej. Ocalała ludność, częściowo rozproszona po rodzinach i znajomych w rejonie Huty Starej i Moczulanki, przetrwała tam w trudnych warunkach ciągłego zagrożenia do lipca 1945 r., kiedy to razem z pozostałą ludnością z Zasłucza ewakuowała się w większości na Dolny Śląsk. Obecnie kol. Bielczakowska nie istnieje nawet z nazwy. Pozostała w pobliżu tylko ukraińska wieś Bielczaki nad Słuczą.


Data powstania strony: marzec 2004 r., ostatnia edycja: wrzesień 2018 r.

inne strony O KRESACH

ros. (Memorial): Бельчаковский, Бельчаковская, Билочанов, Бельчаков, Бильчаково, Бильчаковск, Билочанов