kolonia

BIWAKI

gromada Podhajce?, gmina Poddębce, powiat Łuck, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Rowańce, Boratyn, Dworzec, Hnidawa, Boratyn Czeski, Bołocha, Teremno, Podhajce, Stare Teremno,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.BOGDAŃSKIWładysław 1881 - s. Stanisława Floriana 1848 i Józefy 1858 z d. Kufel (zmarła pierwsza), żona Teresa 1890 z d. Wojdanowicz, dzieci: Maria 1912, Józef 1916, Antoni 1918, Janina 1921, Anna 1923.
BOGDAŃSKIPiotr 1888 - s. Stanisława Floriana i Józefy.

2.

BOGUSZWładysław 1895, żona (śl.1922) Michalina 1880 z d. Krzaczkowska, wdowa po Józefie Leczyckim (z nim dzieci poniżej), dzieci: Mieczysław 1923.

LECZYCKIMichał (w p.5), Marcelina 1904, Helena 1910, Rozalia 1911, Maria 1917.

3.

JAKUSZEWSKAFranciszka 1890 z d. Pułkownik, żona Antoniego (w Ameryce), dzieci: Stanisław 1908, Marian 1910, Maria.

4.

KALIMONJoanna 1867 z d. Kleśna, wdowa po Michale, dzieci: Aleksandra 1902, Jan 1904, Stanisława 1907, Zygmunt 1910.

5.

LECZYCKIMichał 1897 - s. Józefa i Michaliny z d. Krzaczkowska (w poz.2), żona (śl.1919) Aniela 1897 z d. Kalimon, dzieci: Czesława 1920, Halina 1922, Leontyna 1924, Danuta 1926, Hilary 1932.

6.

PŁASZEWSKIMikołaj 1895, żona (śl.1920) Natalia 1897 z d. Witkowska (prawosławna?), dzieci: Antoni 1920 (prawosławny), Maria 1922.

7.

RZEPKOJózef 1889, żona (śl.1921) Żaneta 1901 z d. Molenda, dzieci: Janina 1921, Maria 1922.

8.

SZTEJNERJan 1882, żona (śl.1905) Marianna 1888 z d. Huszek, dzieci: Jan 1908 (poniżej), Marian 1916, Tadeusz 1918, Antoni 1920, Alina 1922, Maria 1924.

SZTEJNERJan, zecer, żona (śl.1931) Eufronia 1912 z d. Trębicka/Trembicka, dzieci: Ryszard 1932, Eugeniusz 1934, Mirosław Franciszek1935, Irena 1941.

9.

SZTEJNERStanisław 1878 - s. Józefa i Julianny z Podhajców, I żona Aniela z d. Pietrzak, dzieci: Bronisław 1907, Józef 1908, Teofil 1910, Czesława 1912, Jan 1913, Janina 1916. II żona (śl.1921) Aniela 1890 z d. Podgórska, dzieci: Regina 1923.

10.

ŚWIĄTKOWSKIZygmunt 1888, żona (śl.1910) Dominika 1889 z d. Sztejner, dzieci: Maria 1910.

11.

TOŁOCZKOAntoni 1896, żona (śl.1919) Regina 1899 z d. Kalimon, dzieci: Jadwiga 1922. Matka Tołłoczko z Kalcowskich (1-v. Rzepko) 1863, wdowa po Piotrze (zm.1913).

12.

TOŁOCZKOJan 1892, żona (śl.1923) Aniela 1901 z d. Stefanowicz, dzieci: Stanisław 1924.

13.

TOMASZEKLudwik 1899, żona (śl.1922) Maria 1900 z d. Malinowska, dzieci: Mieczysław 1923.

14.

TOMASZEKMarcin 1869, żona (śl.1892) Franciszka 1872 z d. Siwa, dzieci: Stanisław 1896, Marcelina 1908, Władysław 1917.

DOMIRSKIStanisław 1910, sierota.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Jarosław Chruścicki[styczeń 2008] poz. 1-14 na podstawie spisu parafian przyjmujących kolędę w miejscowościach przynależnych do parafii katedralnej w Łucku 1922-1924r.carcarewicz(a)wp.pl

2.

Anna Feć[maj 2011] korekta nazwiska (było Łęczyński) i uzup. w poz. 5Anna_fec(a)onet.eu

Data powstania strony: styczeń 2008 r., ostatnia edycja: maj 2013 r.

inne strony O KRESACH