wieś

BOGDANÓWKA

gromada Bogdanówka, gmina Bereżce, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie
parafia Poczajów


Opracowywane w okolicy:
Jurydyka, Dunajów, Rudeczka, Kulików, Dworzec,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

PODKIDYSZ

Paweł.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[kwiecień 2013] poz. 1. z ksiąg parafialnych rz-k.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: maj 2013 r., ostatnia edycja: wrzesień 2015 r.

inne strony O KRESACH