wieś

BOHOLUBY

gromada Boholuby, gmina Kniahininek, powiat Łuck, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Brzozowa Karczma, Ozdeniż, Omelanik, Iwanówka, Kniahininek, Zmieniniec, Miłusze, Kuczkarówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Alternatywna nazwa miejscowości: BOGOLUBY.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

KAMPIONIWłodzimierz, żona (śl.1905) Zofia /Sofia z d. Bakunin córka Mikołaja (i bratanica Michajłowa), córka IN. 1906. Pierwszym mężem Zofii był Turginiew (IN.) z którym wzięła rozwód. Włodzimierz był urzędnikiem w lasach cesarskich.

2.

DOBRZAŃSKIWincenty, żona Józefa Nowicka, dzieci: Jan, Stanisław, Fabian, Zofia oraz (na Wołyniu?) Aniela i Elżbieta.

3.

JAKUBCZYKMichał (wdowiec), dzieci w Warszawie.

4.

MALINOWSKIJan, żona prawosławna.

5.

SICHLERMaksymilian Ferdynand, żona Stanisława Szulczewska.

6.

SZULCZEWSKIStanisław (gajowy), żona Maria Podolska.

7.

KUPRIAŃCZYKStanisław 1902 - syn Kazimierza, żona Aniela 1901 z d. Dobrzańska - córka Wincentego i Józefy z d. Nowicka. Aniela wdowa po Antonim Tatyszu nie pozostawili potomstwa. Dzieci Stanisława z pierwszego małżeństwa: Stanisława 1926, Kazimierz 1927. Dzieci wspólne: Wincenty 1928, Irena 1930, Antoni 1934, Andrzej 1936. Cała rodzina została deportowana 10 lutego 1940r na Syberię, w czasie transportu zaginął bez wieści Stanisław wychodząc z transportu po obiecany chleb, pociąg odjechał z kobietami i dziećmi do obłaści wołgogrodzkiej, powiat totiemski miejscowość Chołów. W czasie transportu zmarły z głodu wszystkie dzieci, przeżył Wincenty i Antoni, którzy wraz z matką Anielą powrócili w 1944r. do Łucka. Po wojnie osiedlili się w Bydgoszczy, w latach 70-tych Antoni wyemigrował do USA.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Jerzy Kazieczko[listopad 2006] poz. 1. Prawdopodobnie była tu posiadłość należąca do Włodzimierza Kampioni.j.kazieczko(a)op.pl

2.

Jarosław Chruścicki[styczeń 2008] poz.2-7 na podstawie spisu parafian przyjmujących kolędę w miejscowościach przynależnych do parafii katedralnej w Łucku 1922-1924r.carcarewicz(a)wp.pl

3.

Alicja Mroczkowska[październik 2008] uzup. w poz. 2, zmiany i uzup. w poz. 7 - spisane z wspomnień mojej cioci Anieli Kupriańczyk oraz z wykazu deportowanychalicja2222(a)onet.eu

Data powstania strony: listopad 2006 r., ostatnia edycja: kwiecień 2011 r.

inne strony O KRESACH

.