wieś

BOŁOŻÓWKA

gromada Bołożówka, gmina Szumsk, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Onyszkowce, Zakoty, Radoszówka, Malinów, Suraż, Bryków, Chodaki,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


W 1929 r. wieś miała 1015 mieszkańców

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

BIAŁOKURM., kowal.
BIAŁOKURS., kowal.

2.

KAMIEJCZUKF., krawiec.

KAMIEJCZUKIN., posiadał cegielnię.

3.

KAMIŃSKIN., krawiec.

4.

MAZIARCZUKA., właściciel sklepu.

5.

PŁASKUNE., kowal.

6.

ŻUCZEKJ., właściciel sklepu.

Majątek

1.

KOSSAKOWSKAMaria - właścicielka ziemska
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[styczeń 2007] poz. 1-6, M1. źródło: "Księga Adresowa Polski 1929" (od Red.: prowadzili tu działalność, ale czy tu również mieszkali?)wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: styczeń 2007 r., ostatnia edycja: sierpień 2012 r.

inne strony O KRESACH