wieś

BÓR

gromada Bór, gmina Nowomalin, powiat Zdołbunów, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Derewiańcze Duże, Stójło, Nowomalin, Jadwinin,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Bór, inaczej Międzyrzecki Bór.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan z około 1939 r.

1.

MAKOWSKIAdolf +1943, legionista, osadnik wojskowy, żona Klementyna +1943 z d. Misińska - c. Wawrzyńca i Antoniny z d. Święcicka, dzieci (*Ostróg): Antoni 1907-1939 (kpt., otrzymał od Marsz.Piłsudskiego za zajęcie 1-go miejsca w zawodach hipicznych szablę i siodło, żona naucz..w Stanisławowie), Edward (zob.niżej), Stanisława, Ludwik 1921-1939, wnuk. Wg informacji w Mon.Pol. z 1946 r. synowie "zaginęli w czasie kampanii wrześniowej" z tym, że Edward "zaginął" w obozie w Starobielsku (więziony w Kołomyi, zamordowany, poch. na cm. w Charkowie). Gospodarstwo zostało splądrowane i spalone przez bandy ukraińskie. Rodzeństwo Klementyny mieszkało w Napadówce:

MAKOWSKIEdward 1910-1940, kpt.,.dow.3 bat.11 pułku art. lekkiej, zamordowany w Katyniu, żona Oleńka, syn Zbigniew. Po wojnie w poznańskim.

2.

KRYNICKIJózef, żona Stanisława z d. Makowska - c. Adolfa i Klementyny, syn Eugeniusz 1937.

3.

GORZKOWSKIAdam 10.11.1901-3.03.1940 (*Nieledwie k. Hrubieszowa, aresztowany przez Sowietów, zginął w Katyniu), leśniczy w nadleśnictwie Ostróg. (źródło)

4.

JAKUSZEWSKIAntoni, żona Anastazja z d. Marcinkowska, córka Stanisława 25.05.1921 (chrzestni: Roman Borkowski, Franciszka Jakuszewska, par.Ostróg 5.06.1921).

5.

MARCINKOWSKIMarceli, żona Antonina z d. Wereszczyńska, córka Janina 7.07.1921 (chrzestni: Antoni Nawrocki, Józefa Marcinkowska, par.Ostróg 17.07.1921).

6.

MARCINKOWSKIBronisław, żona Michalina z d. Jakuszewska, córka Leontyna 1.09.1921 (chrzestni: Józef Jakuszewski, Józefa Marcinkowska, par.Ostróg 18.09.1921).

7.

MARCINKOWSKIMaksymilian/Maciej, żona Maria z d. Gawłocka/Gałocka, synowie: Edward 8.03.1920 (chrzestni: Józef Jakuszewski, Anastazja Jakuszewska, par.Ostróg 4.04.1920) i Kazimierz 27.06.1923 (chrzestni: Antoni Jakuszewski, Jadwiga Marcinkowska, par.Ostróg 8.07.1923)

8.

NOWOSIELSKIBronisław, żona Domicela z d. Nowosielska, córka Feliksa 14.12.1920-5.05.1921 (chrzestni: Rafał Stołkowski, Ewelina Nowosielska, par.Ostróg).

9.

POPŁAWSKIJózef, żona Weronika z d. Chojna, dzieci: Mieczysław 1910 (*Radohoszcz za kordonem, ż.Ludwika Rosielska ze Stójła - c. Cezarego, śl.1943).
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie czerwonej - śmierć w wyniku represji sowieckiej, rok w barwie niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Zbigniew Krynicki[kwiecień 2006] poz. 1.zkrynicki(a)wp.pl

2.

Teresa Gatz[marzec 2009] poz. 2.DonnaGatz(a)wp.pl

3.

Malgorzata Borkowska-Zabinski[luty 2011] W Borze mieszkał Roman Trusiewicz z pierwszą żoną z Korzeniowskich. Ich syn Marcin 1886-1930 poślubił Domicelę i kupił ziemię w Stójle (tamże w wykazie ujęty został ich syn Roman). Roman po śmierci żony poślubił Franciszkę po mężu Nowosielską, wdowę z córkami: Alina, Jadwiga 1918-1954, Bronisława, Antonina ~1900-1940 i Domicela?1889-1952. Dzieci wspólne: Władysław (w Stójle) i Leonarda.borkosia(a)att.net

4.

Czesław Kamiński[październik 2011] uzup. poz. 1 z ogłoszenia w Monitorze Polskim z 1946 r.czkamyk(a)op.pl

5.

Danuta Kłodzińska[sierpień 2012] uzup. poz. 1.dklodzinska(a)o2.pl

6.

ks. Vitold-Yosif Kovaliv[sierpień 2013] poz. 4-8 z AP Ostróg, Księga Chrztów 1920-1923.vykovaliv(a)gmail.com

7.

Danuta Wojtowicz[lipiec 2014] poz. 9 z Księgi protokołów przedślubnych par. Ostróg.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: kwiecień 2006 r., ostatnia edycja: lipiec 2014 r.

inne strony O KRESACH

.