uroczysko

BOREK

gromada Niemilja, gmina Ludwipol, powiat Kostopol, woj. wołyńskie
parafia Huta Stara


Opracowywane w okolicy:
Chołopy, Wólka Chołopska, Wyczymir, Niemilja, Biały Brzeg, Turobińsk, Bystrzyce,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. (najdalej do 24.05.1943 r.)

1.

ŻYGADŁO

IN. - 3 osoby w rodzinie - przetrwali.

2.

BRONOWICKIMikołaj - 5 osób w rodzinie; 2 osoby zamordowano.

3.

BRONOWICKIAntoni - 3 osoby w rodzinie - przetrwali. Po wojnie zamieszkali w okolicach Wrocławia.

4.

RADZIEWICZPiotr 1882 - s. Stefana i Anieli z d. Bronowicka, żona (śl.1909) Adela 1887 z d. Żygadło, dzieci IN. Wszyscy zamordowani.

5.

RADZIEWICZPaweł, żona Dominika. Rodzina prawosławna. Dwóch dorosłych synów było w ukraińskiej bandzie.

6.

RADZIEWICZMarceli 1905, żona Leontyna 1908, dzieci IN. Wszyscy zamordowani
Wykaz mieszkańców w poz. 1-6 opracowali Bolesław BRONOWICKI - b. mieszkaniec Niemilii i Wiktoria LINIEWICZ - b. mieszkanka uroczyska Biały Brzeg. Warszawa, wrzesień 2000 r. Opracowanie: Cz. Piotrowski "Zasłucze ...", Warszawa 2002. Zdjęcie i informacje na temat pomnika dostarczyła Joanna Rybak, z domu Bronowicka. Wersja komputerowa Zygmunt Sinicki, opieka nad stroną Andrzej Mielcarek. IN - imię nieznane.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Red.[październik 2016] uzup. poz. 4 dzięki Wykazom ks.Żurka.Strony o Wołyniu

Data powstania strony: czerwiec 2004 r., ostatnia edycja: październik 2016 r.

inne strony O KRESACH