wieś

BOROWICZE

gromada Borowicze, gmina Trościaniec, powiat Łuck, woj. wołyńskie
parafia Sokól


Opracowywane w okolicy:
Nawóz, Gruziatyn, Czetwertnia, Godomicze, Antonówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie dzieci tu urodzone.

1.

CIASTOŃWładysław, żona Karolina 1905 (*Wólka Zalewska), dzieci: Leopold 1929, Janina 1931.

2.

FRANCUZJan 1895 (*Szczeplice, woj. krakowskie) - s. Antoniego, żona Ludmiła 1898 (*Godomicze).- c. Grzegorza, dzieci: Antoni, Bronisława, Eugenia, Olga.

3.

BUCZEKJózef

4.

DZIERZAJan 1899, żona Eugenia 1902 (*Sokól) - c. Grzegorza, dzieci: Tadeusz 1925-24.06.1941, Edward 1925, Aleksandra 1928, Emilian 1931~1941 (*Sybir), Mieczysław 1934, Julia 1936~1941 (*Sybir). Zabrani na Sybir.

5.

SYROKOMLA-SYROKOMSKI Wacław

6.

WYDROJan

7.

TELISZEWSKIMieczysław
Osadnicy wojskowi.
8.KAWAŁAntoni

9.

SIERSZEŃRafał

10.

ŚLIWSKIMieczysław

11.

PUPAKarol

12.

JARZYNABolesław

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Czesław Kamiński[maj 2011] poz. 1-13. [wrzesień 2011] uzup. w poz. 2 z indeksu represjonowanych.czkamyk(a)op.pl

2.

Stasia Dzierza[kwiecień 2012] uzup. w poz. 4.stasia.dzierza(a)btinternet.com

Data powstania strony: czerwiec 2011 r., ostatnia edycja: kwiecień 2012 r.

inne strony O KRESACH

ros. (Memorial): Борових, Борохив