kolonia

BORSZCZÓWKA

gromada Borszczówka, gmina Hoszcza, powiat Równe, woj. wołyńskie
parafia Hłuboczek


Opracowywane w okolicy:
fut. Borszczówka, Hłuboczek, Kuraż, Żawrów, Duliby, Lidawka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Borszczówkę zamieszkiwali Polacy. Było tu 54 gospodarstw, sady, ogrody, żyzne pola uprawiane starannie z najwyższą kulturą rolną, kuźnia, szkoła, strażnica KOP. Dzieci nauczało m.in. małżeństwo Olasińskich z Żawrowa.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

SIEDLECKIPiotr - s. Michała, żona Stanisława z d. Sokólska, dzieci: Alojzy 1926. Mieszkała z nimi matka Stanisławy. Piotr został wywieziony na Sybir, skąd wydostał się z armią Andersa. Pozostali znaleźli schronienie przy oddziale partyzanckim. Po wojnie Szczańce, woj. zielonogórskie.
2.SOKÓLSKICezary 1900-1943 (brat Stanisławy z poz.1) - s. Mikołaja, żona Jadwiga 1903 z d. Kuczyńska (przyrodnia siostra dzieci Antoniego Sulikowskiego z Babina), dzieci: Cezary 1932 i Teresa 1939. Jadwiga z dziećmi ocalały tylko przez przypadek.
3.KONTYGrzegorz - s. Eliasza, żona Maria, dzieci: Zofia (Krasicka, w poz.18), Feliks, Jadwiga 1922 (po m.Kudła), Weronika 1925, Julian 1927-2007 (za wikipedia.pl).
4.KRACIŃSKIKarol (wg listy ubezpieczonych, o tym nazwisku było dwóch Karolów, jeden s. Marcina, drugi s. Narcyza), żona Helena z d. Orłowska, dzieci: Henryk, Franciszek, Adela 1929.
5.GRUSZECKIAleksander 1898-1943 - s. Adama i Julii, żona Katarzyna 1909 (z Kadobyszcz, *Połonne) z d. Tomaszewska - c. Kazimierza i Domiceli, dzieci: Walentyna 1932-1943. Aleksander był sołtysem, został zabity w swojej kancelarii, która mieściła się w budynku szkoły. Razem z nim zginęła córka i Cezary Sokólski.
6.GRUSZECKIWładysław 1899 - s. Adama i Julii, żona Anna z d. Czeszejko-Sochacka - c. Izydora i żona Seweryny z Hłuboczka, dzieci: Stefania i Halina.
7.KOŁODZIEJCZAKFranciszek, podoficer, żona Zofia +1943 z d. Gruszecka, dzieci: Klara +1943 i Wiesława +1943. Tylko Franciszek uniknął śmierci. Po wojnie mieszkał do śmierci we Francji.
8.SOKULSKIJan, żona Helena, synowie: Marian, Aleksander, syn Walenty? +1943.
9.SOKULSKIAleksander +1943 - s. Michała, żona Katarzyna +1943 z d. Morawska, dzieci: Mieczysław, Witold +1980 (od 1953r. w Wałbrzychu), Helena, Janina, Roman (po wojnie w Wałbrzychu), Jan, Jadwiga +1943.
10.DE BOBRERoman. 3 osoby zamordowane +1943. V.n.: Bober.
11.DENISEWICZJózef. 6 osób zamordowane +1943, w tym 4 dzieci.
12.DASZKIEWICZAleksander (tu.ur.), żona Wincentyna (*Chiniówka?) z d. Paszkiewicz - c. Leona (w Mikitysze) i Anny z d. Zielińska, dzieci: Wincenty 1918, Józef 1920, Bronisława 1923 (po wojnie m.Kazimierz Rowinkowski z Dederkałów Wielkich) i Zofia 1926. 1 osoba zamordowana +1943 (IN). Po wojnie w Wielkopolsce.
13.DASZKIEWICZEdward - s. Andrzeja?. 3 osoby zamordowane +1943, w tym 2 dzieci, ocalała 1 osoba. Ponadto z Żydów przechowywanych przez Edwarda - 2 osoby zamordowane +1943, ocalały 3 osoby
14.DASZKIEWICZMarian. 5 osób zamordowanych +1943, w tym 1 dziecko
15.DZIĘGIELEWSKIJan. 3 osoby zamordowane +1943.
16.GÓRSKIJózef - s. Szymona.
GÓRSKIStanisław. 7 osób zamordowanych +1943, w tym 5 dzieci
17.HARASIEWICZJan, żona Maria +1943 z d. Trocka. 2 dzieci zamordowane +1943, ocalały 2 osoby.
18.KRASICKICzesław +1943, żona Zofia +1943 z d. Konty - c. Grzegorza i Marii (z poz. 3), córka Kazimiera +1943.
19.KRASICKIStanisław, żona Franciszka z d. Starżyk, córka Helena 7.04.1923 (chrzestni: Antoni Ostrowski, Helena Dziegielewska, par. Ostróg 25.04.1923).
20.KRZYŻANOWSKIBronisław - s. Antoniego. 3 osoby zamordowane +1943, w tym 1 dziecko, ocalała 1 osoba. (v.n.: Krzyżan)
21.KURNATOWSKIIN. 4 osoby zamordowane +1943,
22.MAŁEKJan +1943 - s. Józefa, żona IN. (Ukrainka) +1943. Małżeństwo bezdzietne. Jan powrócił z Kanady by osiąść w Borszczówce. Mieszkał u nich Rosjanin Tolek (N.N. były żołnierz bolszewicki, "zagubił się" na tych terenach w czasie I wojny), który przeżył, serwując się ucieczką do lasu.
23.MORAWSKIIzabela 1869-1941 z d. Chodakowska - c. Karola i Anny z d. Wojnałowicz, wdowa po Józefie 1868-1918, zabity przez Rosjan "kołpakowców" (nazwa pochodzi od charakterystycznych czapek które nosili) w swoim ogrodzie z ulami (dostał strzał i zawisł na płocie), syn Jan (poniżej). Izabela była drobna, pracowita, pomagała wszystkim, zbierała zioła i suszyła, chodziła po ludziach odbierać porody. Zmarła naturalnie. Jej siostra IN. mieszkała we Lwowie. Po ustaleniu granicy polsko-sowieckiej, dużo z rodziny Chodakowskich zostało po stronie ZSRR (i mieszka do dzisiaj na Ukrainie). Ojciec Józefa był szlachcicem. Kiedy Car kazał przejść na prawosławie, to nie chciał. Miał wiele łąk. Był na wojnie Rosji z Japonią. Potem był w legionach polskich i za to otrzymał ziemię.
MORAWSKIJan 1914-1943 (zabity u sąsiada Niezbrzyckiego), żona Anna 1919-26.03.2016 (pod nazwiskiem Muszyńska-Mucha) z d. Musił - c. Władysława i Marii (w Żytyń Cukrownia), dzieci: Józef 1940-2008 i Zdzisław 1941-1941. Mieszkały tu jeszcze:
MUSIŁZofia 1922-1943 (siostra Anny).
SITRACKAHonorata +1943, mieszkała tu z matką IN. (która ocalała). Lokatorzy.
24.MYŚLIŃSKIJan. 5 osób zamordowanych +1943, w tym 4 dzieci
25.MYŚLIŃSKIMikołaj. 4 osoby zamordowane +1943, w tym 3 dzieci
26.NIEZBRZYCKIJózef +1943, żona +1943, dzieci: Józef 1931-1943, córka IN. +1943, córka IN 1942-1943.
27.NOWICKIJan. 4 osoby zamordowane +1943, w tym 2 dzieci, ocalała 1 osoba
28.ORŁOWSKIJózef +1943, wójt, ocalały 2 osoby
29.SEJNOSZKAIN. 6 osób zamordowanych +1943, w tym 3 dzieci
30.SIEDLECKAIN. 3 osoby zamordowane +1943, w tym 2 dzieci.
31.SIKORSKIBronisław 1883-1943, żona Maria ~1884-1943 z d. Sielecka - c. Aleksandra i Joanny z d. Danielewska z Chrenowa w gm. Sijańce, dzieci: Roman (poniżej), Bronisław ~1926-1943, Leontyna 1928-1943. Po pożodze Roman i Bronisław rozpoczęli odbudowę swego domu. Postawili razem z rzemieślnikami ukraińskimi z sąsiedniej wsi Majków drewniane filary przyszłego domu, ale gdy któregoś dnia rzemieślnicy nie przyjeżdżali, Roman wysłał po nich Bronisława. Tam banderowcy zarzucili Bronkowi na głowę worek i zamordowali. Pochowano go we wspólnej, zbiorowej mogile. Po tej tragedii Roman wstąpił do oddziału partyzanckiego.
SIKORSKIRoman, żona IN. +1943, syn Henryk ~1937-1943. Po wojnie na Dolnym Śląsku.
32.SIKORSKIWładysław - s. Michała. 6 osób zamordowanych +1943, w tym 2 dzieci.
33.SKAŁECKIKajetan, żona Maria z d. Sikorska, dzieci: Stanisława (Gargolińska), Franciszek i jeszcze 2-je. 2 osoby zamordowane +1943
34.SOKÓLSKIStanisław. 4 osoby zamordowane +1943, w tym 2 dzieci.
35.TROCKIRoch 1883, żona IN. 10 osób zamordowanych +1943, w tym 1 dziecko, ocalały 2 osoby
TROCKIAlojzy 1908 - s. Rocha, żona Leokadia 1916 z d. Przygodzińska h.Sulima - c. Stefana 1877-1941 (s.Ignacego), syn Janusz 1938. Przybyli do kolonii Tur w roku 1936 ze Słaboszowic k. Jędrzejowa.
36.TROCKIJózef. 3 osoby zamordowane +1943.
37.ŚCIBOROWSKAIN.. 2 osoby zamordowane +1943.
38.KRZYŻANOWSKAJadwiga 1904-1943 z d. Sokólska - c. Marii, wdowa po Stanisławie 1900~1939 - s. Michała, dzieci: Józef 3.06.1922-1976, Tadeusz 1926-1943. Po wojnie Józef zamieszkał w Kielcach.
39.KOZIELAJan.
40.KONARZEWSKIStanisław
41.IWANICKIHipolit
42.KRASICKIKarol
43.PASZYŃSKIDionizy
44.BASZYŃSKIFeliks, żona Barbara z d. Jakimczuk (brat w poz. K1), dzieci: Jan 1931 i Czesław 1932. Mieszkał budynku strażnicy. Po wojnie w Gdańsku.

Przy Barszczówce.

P1.nnOstap. Ukrainiec, mieszkał między strażnicą KOP, a granicą z ZSRR.

W pobliżu.

K1.JAKIMCZUKŁukasz +3.03.1943, żona Maria +3.03.1943, dzieci: Józef 1931-3.03.1943 i Mikołaj 1940-3.03.1943. Mieszkali za Myślińskimi. Pochowani w Żawrowie.
K2.SZYMCZAKIN., dzieci: Zbigniew ~1927, Maria i Janina. Rodzina uboga.

Majątek

M1.KOBLAŃSKIKazimierz 1890 - s. Aleksandra, żona Stanisława 1889 z d. Sosnowska, dzieci: Tadeusz 1919, Jerzy 1921, Stefania Weronika 16.02.1923 (*Kuraż, chrzestni: Stefan Bogdaszewski, Eleonora Sosnowska, par.Ostróg 14.06.1923), Maria 1928, Zofia 1930. Tadeusz był dowódcą plutonu "Borszczówka", biorącym udział w obronie Ostroga. Rodzina Koblańskich ocalała - mieszkała za lasem zawizowskim w majątku Borszczówka, poza Kolonią.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: 1943 - zamordowany/zamordowani 3 marca 1943 r., 1943 - później, przez banderowców

Osoby zainteresowane miejscowością / udzielające informacji:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Mariusz Siedlecki[czerwiec 2007] poz. 1ms77(a)o2.pl

2.

Cezary Sokólski[lipiec 2008] poz. 2. ZDJĘCIA z 2003 r., FRAGMENT AUTOBIOGRAFII, [lipiec 2009] uzup. poz. 2. [kwiecień 2011] uzup. poz. 1, 2, 22, 26, 31. [wrzesień 2011] poz. P1.acsokolski(a)poczta.onet.pl

3.

Monika Koblańska[lipiec 2008] poz. M1 (majątek). poz. 10-18, 20-37 - listę sporządził Tadeusz Koblański w 1975r. Rodzina Koblańskich ocalała, podobnie jak rodziny ich sąsiadów Grabowskich i Szczyglewskich. Wspomnienia Tadeusza Koblańskiego z opisem likwidacji wsi Borszczówka opublikował Tygodnik Powszechny w latach 70-tych.moonko(a)op.pl

4.

Adela Kracińska[sierpień 2008] poz. 4.jpdom(a)neostrada.pl

5.

Aleksander Gruszecki[wrzesień 2008] poz. 5-7. ZDJĘCIA sprzed 1945 i ZDJĘCIA powojenne, [luty 2011] Legitymacja nauczycielki Stefanii Olasińskiej (patrz też: Żawrów). [marzec 2011] Pamięciowy szkic Borszczówki (obróbka graf.- Admin.), WSPOMNIENIA stryja -Władyslawa Gruszeckiego. [czerwiec 2011] Kwity. [czerwiec 2012] uzup. o imię ojca w poz. 1-4, 9, 13, 20, 22, 32, M1 na podst. strony z listy ubezpieczeń gospodarstw z 1938 r. (w Arch. w Równem).algru(a)op.pl

6.

K Jurewicz[listopad 2008] poz. 8nichris(a)dodo.com.au

7.

Stanisław Sokolski[wrzesień 2009] poz. 91956stach(a)wp.pl

8.

Małgorzata Mementowska[listopad 2009] uzup. poz. 9mementowska1(a)wp.pl

9.

Danuta Dobreniuk Sokulska[kwiecień 2011] korekta i uzup. w poz. 9danutadobreniuk(a)interia.pl

10.

Andrzej Mielcarek[marzec 2011] poz. 38-43 na podst. szkicu miejscowościStrony o Wołyniu

11.

Jerzy Krzyżanowski[kwiecień 2011] uzup. poz. 38jurek0331(a)wp.pl

12.

Aleksandra Morawska[listopad 2011] uzup. poz. 23. ZDJĘCIA sprzed 1945, WSPOMNIENIA Anny Morawskiej z Musiłów. [marzec 2016] uzup. poz. 23 (powiadomienie o śmierci)aleksandra.mo(a)interia.pl

13.

Henryk Kaszuba[listopad 2011] uzup. poz. 12 z przekazów i na życzenie Ewy Rawskiej, c. Kazimierza i Bronisławy.h.kaszuba(a)interia.pl

14.

Dariusz Malinowski[styczeń 2012] korekta i uzup. w poz. 23 z opowiadania cioci chrzestnej (udział Józefa w wojnie rosyjsko-japońskiej i okoliczności jego śmierci). [styczeń 2013] uzup. w poz. 31.darekpraha(a)centrum.cz

15.

Krzysztof Kołwzan[kwiecień 2012] uzup. poz. 3. na podst. stron www 1 i 2kolwzan(a)o2.pl

16.

ks. Witold Józef Kowalów[sierpień 2013] uzup. poz. 19 i M1 z AP Ostróg, Księga Chrztów 1920-1923.vykovaliv(a)gmail.com

17.

Ignacy Kudła- s. Jadwigi. [grudzień 2013] uzup. poz. 3.kudla(a)fuw.edu.pl

18.

Olga Staszczukz d. Jakimczuk. [listopad 2014] poz. K1-2. Łukasz Jakimczuk był moim wujem. [kwiecień 2015] poz. 44, uzup. poz. K2 i ZDJĘCIA rodzinne (13-14).stashchuk(a)mail.ru

19.

Patrycja Kamińska[listopad 2016] uzup. poz. 33. Plan gruntów części Kolonii Borszczówkazulcia50(a)wp.pl

20.

Mariusz Rutczyński[listopad 2016] uzup. poz. 35, źródło: album rodzinny (własność babci śp. Heleny Sikorskiej z d. Srokosz), przekaz ustny babci. ZDJĘCIA rodzinne (15-17).rutczynskifilmowkalodz(a)gmail.com

21.

Paweł Zemsta[luty 2020] edycja poz. 17.om14(a)wp.pl

Strażnica KOP została przez Ukraińców rozebrana do fundamentów w 1941 r. po inwazji ZSRR na Polskę. 3 marca 1943 r. mieszkańców Borszczówki i Lidawki wymordował oddział niemiecki (oddział ekspedycji karnej) przy udziale lokalnej policji (ukraińskiej). Pierwsze gospodarstwo jakie spalono, a mieszkańców rozstrzelano to było gospodarstwo Niezbrzyckich. Gospodarstwa od początku wsi to jest Siedleckich aż po Kontych (zginęła córka Kontych, która była w tym czasie poza domem), w sumie sześć, na ten czas ocalały.

Teren po kolonii Barszczówka. Do prezentacji użyto fragmentów mapy WIG 1:100.000 i zdjęcia satelitarnego z GoogleMaps.


Data powstania strony: czerwiec 2007 r., ostatnia edycja: marzec 2020 r.

ros. Борщовка, Борщевка