futor

BORYSÓWKA

gromada Białowież, gmina Kisorycze, powiat Sarny, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Załawie, Halica, Budki-Snowidowickie,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

GRZEGORZEWSKIDionizy, żona Teofila, dzieci: Leon 1910.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Maria Grzegorzewska[kwiecień 2009] poz. 1, [lipiec 2009] uzup. w poz. 1marig(a)autograf.pl

Data powstania strony: kwiecień 2009 r., ostatnia edycja: styczeń 2013 r.

inne strony O KRESACH