kolonia BRONISŁAWKA i uroczysko BRAK

gmina Ludwipol, powiat Kostopol, woj. wołyńskie
parafia Potasznia


Opracowywane w okolicy:
Rudnia Potasznia, Podrałówka, Zawołocze, Huta Bystrzecka, Bystrzyce, Niemilja,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Kolonia Bronisławka powstała podobnie jak inne polskie osiedla na Zasłuczu na początku w XIX wieku. Osiedliły się w niej rodziny BRONOWICKICH, KURIATÓW i ŻYGADŁÓW, potem stopniowo poszerzała się. Wg spisu ludności z 30.09.1921 r. w Bronisławce było wówczas 47 zagród zamieszkanych przez 308 osób, z których 296 było Polakami, jedna rodzina była ukraińska i jedna niemiecka (może E. Kryger, który miał tu młyn wodny). Do ewakuacji w 1945 r. było tu ponad 60 zagród, liczących 350 stałych mieszkańców narodowości polskiej.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.
1.BRONOWICKIJózef, żona Aniela; syn Stanisław.
2.BRONOWICKIAntoni, żona Kornelia; synowie: Fabian, Piotr i Walenty.
3.BRONOWICKIPiotr, żona Franciszka z d. Lisiecka?, dzieci IN., w tym syn Franciszek 1929.
4.BRONOWICKIFabian z rodziną.
5.KURIATAJan, żona Józefa, dzieci: Wanda, Franciszek.
6.KURIATAFabian - s. Józefa i Kamili (z d. Cielecka?), żona (śl.1917) Aniela z d. Żygadło, dzieci: Janina, Adela, Stanisław (poz. 24), Zygmunt, Józefa i Zofia.
7.ŻYGADŁOGracjan - s. Franciszka i Anieli (poz.13), żona Aniela z d. Bronowicka, dzieci: Edmund, Jan, Zofia, Halina i Teresa.
8.KURIATAFranciszek z rodziną i dziadek IN.
9.KURIATAŁukasz, żona Helena z d. Kuriata - c. Franciszka, dzieci: Weronika, Mieczysław.
10.KURIATAFranciszek, żona IN, dzieci: Adam, Helena, Gracjan, Jan, Józef 1929.
11.KURIATAHieronim, żona Leonarda, dzieci: Jadwiga, Edward, Mieczysław, Janina, Bernadeta
12.ŻYGADŁORoman +2001 - s. Franciszka i Anieli z d. Kuriata, żona Franciszka +2000 z d. Szachniewicz - c. Mikołaja i Agaty (Zawołocze, poz.37), synowie: Tadeusz, Ryszard, Zbigniew, Zygmunt, córki: Danuta +1989 i Bronisława. Po wojnie w Ligocie Wielkiej, pow. Dzierżoniów.
13.ŻYGADŁOFranciszek, żona Aniela z d. Kuriata, dzieci: Gracjan (poz.7), Roman (poz.13), Leon, Rafalina (marła w czerwcu 2009 r. w Anglii, tam pochowana), Teofila.
14.CIELECKIStanisław, żona Antonina z d. Dziębowska /Dziembowska, syn Franciszek. W budynku był sklep, który prowadził Żyd Moszko (mieszkał po drugiej stronie drogi)
15.CIELECKIJan +1943 (poch. w Moczulance) - s. Szymona i Sabiny z d. Szachniewicz, żona (śl.1906) Aniela z d. Węgłowska z Rudnii Bobrowskiej, dzieci: Janina (Pawicka, w Hucie Bystrzeckiej), Franciszek 1918, Remigiusz 1928.
16.DZIĘBOWSKI?Andrzej 1890, żona Bronisława z d. Kostrzycka, dzieci: Antonina, Antoni, Włodzimierz 1926, Zygmunt 1928, Julian 1930, Witalis 1932, Teresa 1936. V.n.: Dziembowski.
17.DZIĘBOWSKI?Grzegorz +1943, żona Paulina +06.1943 z d. Bohorodycz, dzieci: Czesław, Jan (poniżej), Filomena (Żygadło).
DZIĘBOWSKIJan 1911, żona Adela 1918 z d. Sroczyńska, dzieci: Tadeusz, Teresa 10.03.1938, Henryk 1940, Antonina 1944.
18.DZIĘBOWSKI- rodzina IN.
19.OSTROWSKIMikołaj, gajowy, żona Anna z d. Demediuk, dzieci: Stanisław, Hieronima (Weronka), Janina, Zygmunt 1943, Wacław, Zenon.
20.DZIEMBOWSKI- rodzina IN.
21.PRZYCHODŹKOFlorian, żona Romanina z d. Lisiecka, dzieci: Bronisława, Franciszek, Hieronim, Faustyn, Aniela, Genowefa 4.09.1937, Wincentyna 1941.
22.BRONOWICKIJan ("Hułyk") - s. Joachima i Teresy z d. Kondracka, żona (śl.1915) Józefa z d. Kuriata, dzieci: Karolina (Kuriata, w poz.23), Adela, Antoni, Stanisław, Zygmunt.
23.KURIATAFlorian, żona Karolina z d. Bronowicka - c. Jana i Józefy (poz. 22), dzieci: Jadwiga, Antoni, Jan, Bernadeta, Wincentyna, Danuta.
24.KURIATAStanisław - s. Fabiana, kowal, żona Adela, dzieci: Helena 1939.
25.KURIATAHieronim z rodziną. Brat Floriana (poz.23).
26.KURIATAAdam, żona Teofila z d. Kuriata, dzieci: Czesław, Zygmunt, Mieczysław 1930, Julian, Józef, Mieczysława.
Oraz (brak oznaczenia na szkicu):
27.BRONOWICKIWalenty 20.07.1893 - s. Łukasza i Franciszki, żona Antonina 1.03.1901 z d. Szachniewicz - c. Stanisława i Celestyny, dzieci: Jan 13.08.1923 (żona Regina 8.04.1922 Rudnia Poh. z d. Kuriata - c. Franciszka i Ewy z d. Wilczyńska).
28.BRONOWICKIEdward 7.12.1896 - s. Łukasza i Franciszki z d. Korkus, żona Apolonia 11.04.1904 Nowa Huta z d Szachniewicz - c. Stanisława i Celestyny z d. Dąbrowska, dzieci: Narcyz 16.07.1935, Hipolit 4.02.1943.
29.SZACHNIEWICZWincenty, żona Adela z d. Węgłowska z Jakubówki Wielkiej - c. Jakuba, dzieci: Gracjan, Antonina, Aniela, Karolina, Danuta.
30.DAWIDOWICZHieronim 1885 - s. Józefa i Konstancji z d. Kunicka, żona Antonina 1883 z d. Kuriata, dzieci: Gracjan 1909, Petronela 1911, Stanisław 1914, Feliks 1917, Feliksa 1920, Bronisław i Adela 1922, Leontyna 1924, Rafalina 1925, Józef 1928.
31.DEMEDIUKMikołaj, żona Marianna z d. Cielecka, dzieci: Adela 1910 (Jaworska, poniżej), Walenty (ż.Cecylia Lisiecka), Bronisław 1916, Hanna, Stanisława.
JAWORSKIGracjan 1916, żona Adela z d. Demediuk - c. Mikołaja i Marianny, dzieci: Edward 14.07.1939, Danuta 5.04.1941, Ryszard 28.12.1943.
DEMEDIUKWalenty, żona Cecylia z d. Lisiecka, dzieci: Genowefa, Franciszek 1941.
32.MATUSEWICZBronisław 1911, żona (śl.1938) Adela 1910 z d. Kurjata I v. Brusiło, II. v. Mackiewicz, - c. Dionizego, dzieci: Kazimierz 1938, Bernarda 1942, Zygmunt 1943. Po wojnie na Dolnym Śląsku. V.n.: Maciuszkiewicz.
.BRUSIŁO IN, zmarł, żona Adela z d. Kurjata, (Maciuszkiewicz, powyżej) dzieci: Władysława, Wincentyna, Antonina.
33.BAGIŃSKITeofil 1890 - s. Franciszka i Józefy z d. Żygadło, żona Anna 1899 z d. Malinowska - c. Michała i Marii, dzieci: Maria 1928, Genowefa 1933, Halina 1939, Ryszard 1942.
34.ŻYGADŁOJan 1899, żona Kamila 1910 z d. Garbowska, dzieci: Bolesław 1932, Antonina 1934 (Zaleńska), Stanisław 1936, Feliks 1939, Leon 1943, Józef 1945. Po wojnie na Dolnym Śląsku we wsi Grodziszowice.
35.KONDRACKIRoman +1943 (od red.: może syn Franciszka), żona Helena z d. Pietraszewska, dzieci: Jan, Janina, Adela 1923, Franciszek 1924, Bronisław, Hieronima, Marceli 11.02.1937. Po wojnie w Kurczowie koło Strzelina.
36.KONDRACKIAndrzej (brat Romana), żona Franciszka, dzieci: Hieronima 1939, Juden 1943 (Judyt?).
37.KOSTRZYCKI(patrz: materiały dodatkowe)
38.RADZIEWICZIgnacy 1908 (*Wyczymir) - s. Aleksandra i Kamili z d. Bronowicka, żona Aniela +1943. Wkrótce Ignacy poślubił Antoninę 1912 (*Dermanka) z d. Zabłocka (zob.niżej).
39.ZABŁOCKIAleksander - s. Ludwika i Joanny z d. Marcinkowska, żona (śl.1900) Józefa z d. Stawieraj, córka Antonina (od 1943 r. po m. Rodziewicz).
40.CIELECKIPaweł 1881 - s. Szymona i Sabiny z d. Szachniewicz, żona (śl.1913) Aniela z d. Kondracka, dzieci: Apolinary, Telimena, Adam, Jan, Walenty, Wacław, Ignacy i Helena.
41.CIELECKITomasz - s. Szymona i Sabiny, żona Bronisława, dzieci: Wincentyna, Wanda i Henryk.
42.CIELECKIWitalis - s. Szymona i Sabiny, żona Feliksa, dzieci IN.
43.CIELECKIJózef - s. Szymona i Sabiny, żona Karolina, dzieci: Eugeniusz, Edward.
44.CIELECKIAugustyn 1897-1976 - s. Dionizego (siostra Filomena, po m Żygadło w Myszkówce) i Antoniny z d. Bronowicka, żona Antonina z d. Dawidowicz, dzieci: Walentyna, Leonarda, Aniela, Zofia 1934, Władysław, Mieczysław. Po wojnie Opolszczyzna.
Powyższy wykaz jest niepełny. Uzupełnienia mile widziane.


Uroczysko BRAK - oddalone 2 km w kierunku Huty Starej, należało do gromady Bronisławka.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan z ok. 1939 r.

1.

BRONOWICKIBronisław, żona Aniela; synowie: Zygmunt i Stanisław oraz 3 córki.

2.

BRONOWICKIGracjan 1872 - s. Adama i Marianny (w poz.4), żona (śl.1894) Paulina +1943 z d. Kuriata z Siwek (była akuszerką), dzieci: Helena, Antonina 1899-1966 (Żygadło, w Natalji), Jan (poz.13), Janina 1904-1989, Leontyna (Kwiatkowska, w Kościelnym Futorze), Rozalia, Adela, Franciszek.

3.

BRONOWICKICzesław 15.04.1908-10.05.1995 (+Borów), żona Leontyna 15.11.1910-2009 z d. Malinowska z Przerytki - c. Bazylego i Marii z d. Radziewicz, dzieci: Jadwiga 1932 (po wojnie w Brzegu), Zofia 1935-2001 (+Wrocław).

4.

BRONOWICKIAdam - s. Kajetana i Marianny z d. Gotlar, żona (śl.1870) Marianna z d. Cielecka, dzieci: Gracjan (poz. 2), Antoni (poniżej).

BRONOWICKIAntoni 1888 - s. Adama i Marianny z d. Cielecka, żona Feliksa 1901 z d. Rudnicka - c. Stanisława i Janiny z d. Rudnicka, dzieci: Aniela 1920, Stanisław 1922-1943 (zginął w w Zawołoczu), Leon 1924, Zygmunt 1926, Kazimierz 1928, Leontyna 1930, Janina 1935. Po wojnie w Ligocie Wielkiej, pow. Dzierżoniów.

5.

CIELECKIEdward - s. Józefa i Walerii z d. Szachniewicz, żona Teofila z d. Garbowska, dzieci: Tadeusz, Michał, Stanisław, Zofia i Adela.

CIELECKITomasz - s. Józefa i Walerii, żona Waleria z d. Hanuszkiewicz, dzieci: Bronisław i Teofila
Oraz bez oznaczenia na szkicu:

6.

BIELAWSKIAdolf, żona Janina 1904 z d. Bronowicka - c. Gracjana i Pauliny, dzieci: Julian 1925-1941, Zofia 1927, Stanisław 1929, Danuta 30.10.1933, Bogumiła 1936, Wanda 1943.

7.

JAWORSKIFeliks, żona Teofila z d. Bronowicka.

8.

CIELECKIAntoni 1882 - s. Michała i Sabiny z d. Bagińska, żona Helena 1888 z d. Bagińska, dzieci: Marian, Włodzimierz 1913, Leontyna, Henryk.

9.

CIELECKIMarian - s. Antoniego i Heleny, żona Kazimiera z d. Święcicka, dzieci: Ryszard 1935, Krystyna, Waldemar, Władysław. Po wojnie osiedlili się w Gryfinie w zachodniopomorskim.

10.

BRONOWICKIJan, żona Teofila z d. Żygadło, dzieci: Tadeusz, Zbigniew.

11.

BRONOWICKI

Jan 1902-1993 - s. Gracjana i Pauliny z d. Kuriata (w poz.6), żona Adela 1907-2002 z d. Żygadło (z Rudni Stryj) - c. Wacława i Ewy z d. Węgłowska, dzieci: Władysław 1927-1996? (żona Władysława z d Dąbrowska ze Starej Huty), Jadwiga 1929-2010 (mąż Michał Wirga ze Lwowa), Janina 1931 (m. Jan Kuriata z Woronówki), Helena 1934, Wanda 1937, Bronisława 1942, Zofia 1945-2003. Po wojnie w Piskorzowie k/Wrocławia, a następnie rodzice mieszkali w Oławie u syna Władysława.

Wykaz mieszkańców Bronisławki w poz. 1-26 i Braku w poz. 1-5 opracowała Józefa Felińska-Marciniak na podstawie relacji Stanisława BRONOWICKIEGO, byłego mieszkańca Bronisławki, obecnie mieszkającego we wsi Węgry k. Wrocławia oraz Romualdy LINIEWICZ zam. we Wrocławiu. Warszawa, lipiec 2000 r. Opracowanie: Cz. Piotrowski ,,Zasłucze ...", Warszawa 2002. Wersja komputerowa Zygmunt Sinicki. www.sinicki.republika.pl, opieka nad stroną Andrzej Mielcarek. Objaśnienie: IN - imię nieznane. Znak "?" po nazwisku rodziny, przed imieniem - lokalizacja pozycji niepewna.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Jadwiga Sułkowska[luty 2005] dotyczy: Jan Bronowickibiuro(a)synchron.pl

2.

Jan Józef Suchodolski[marzec 2005] uzup. poz. 7znany

3.

Jerzy Wojciech Urbaniak[2006] wskazanie adresu strony o Bronisławce.www...

4.

Jolanta Cielecka[listopad 2006] Brak - poz. 9.yolac(a)tlen.pl

5.

Zbigniew Matuskiewicz[lipiec 2007] - korekta nazwiska Bronisława Maciuszkiewicza.zibi5555(a)buziaczek.pl

6.

Justyna Bronowicka[październik 2007] uzup. poz. 3.justyna1987b(a)interia.pl

7.

Bartek Korkuś[luty 2008] uzup. poz. 22 (imię Jan).bartekor(a)poczta.fm

8.

Alicja Domagała[marzec 2008] Brak - poz. 6-7, uzup. poz. 2, 5.smlw1(a)op.pl

9.

Leszek Rześniowiecki[kwiecień 2008] poz. 27-29, uzup. poz. 19, 22-25, [maj 2008] poz. 5, 6, 9-13, 26, 29, [czerwiec 2009] Brak - uzup. poz. 3, [maj 2010] Brak - uzup. poz. 5.lrzesniowiecki(a)gmail.com

10.

Halina Grynkiewicz[maj 2008] Brak - poz. 8, uzup. poz. 9.halinka82_82(a)o2.pl

11.

Halina Mróz[wrzesień 2008] poz. 30 z opowiadań rodziny i dokumentów rodzinnychbycio75(a)gmail.com

12.

Danuta Balikowska(Jaworska). [listopad 2008] poz. 31 oraz korekta i uzup. w poz. 19 wg relacji Danuty Balikowskiej z d. Jaworskiej, córki Gracjana i Adeli Jaworskich.mbalikowski(a)poczta.onet.pl

13.

wnuczka Zygmunta[styczeń 2009] uzup. poz. 6. na podst. informacji dziadkaana201(a)op.pl

14.

Agnieszka Nowak[marzec 2009] poz. 32. na podst. informacji dziadkatyminska73(a)o2.pl

15.

Andrzej Mielcarek[od czerwiec 2009] poz. 33, 38-39 dzięki "Wykazom osób..." -opr. ks. W.W. Żurek.Strony o Wołyniu

16.

Bronisława Ziębac. Romana. [czerwiec 2009] uzup. poz. 10 i 11.blobla(a)poczta.fm

17.

Wacław Rudnicki[marzec 2009] Brak - uzup. poz. 4.wrudnicki1(a)wp.pl

18.

Małgorzata Stankiewiczz.d. Żygadło. [maj 2010] Brak - poz. 10abarwin(a)poczta.onet.pl

19.

Katarzyna Bronowicka[maj 2009] Brak - korekta i uzup. w poz. 11 (część wpisu przeniesiona z wykazu Rudni Stryj w maju 2010r.).kasiabronowicka(a)o2.pl

20.

Zbigniew Kuriata[maj 2010] Brak - uzup. poz. 11 z przeniesieniem części z wykazu Rudni Stryj, uzup. poz. 6. wg informacji od mojej mamy Janiny Kuriatabigzk(a)o2.pl

21.

Feliks Żygadło[wrzesień 2010] poz. 34felzyg(a)wp.pl

22.

Aleksandra Domkowiczz d. Kondracka. [styczeń 2012] poz. 35, 36. Może ktoś ma zdjęcia Bronisławki sprzed wojny?a.domkowicz(a)autograf.pl

23.

Marek Kińczyk[luty 2012 i kwiecień 2014] ] Brak - uzup. poz. 2. [maj 2014] ZDJĘCIA rodzinne.marek-kinczyk(a)tlen.pl

24.

Ryszard Radziewicz[czerwiec 2013] Brak - korekta i uzup. poz. 3, inf. własne, daty z nagrobka.ryszardradziewicz(a)wp.pl

25.

Dominika Bystranowska[lipiec 2014] poz. 40-43, korekta poz. 14, uzup. poz. 15 z relacji Babci Heleny Minczakowskiej.bystranowska.dominika(a)gmail.com

26.

Aneta Przyszlak[styczeń 2015] poz. 44netaprzyszlak(a)gmail.com

27.

Zbigniew Kwiatkowski[marzec 2016] Kryger E.- młyn wodny. Inf. z Księgi adresowej Polski z 1929 r.zbigniewkwiatkowski(a)btinternet.com

W okresie ukraińskiego zagrożenia w 1943 r. Bronisławka była włączona do systemu samoobrony związanego z Hutą Starą i była dużym skupiskiem uciekinierów z innych polskich osiedli zagrożonych przez ukraińskie bandy, które przetrwało do lata 1945 r., tj. do czasu ewakuacji wszystkich Polaków z Wołynia na zachód. Rodziny wraz ze swym dobytkiem były ładowane do wagonów kolejki wąskotorowej w Moczulance i przewożone do Rokitna, gdzie byli rozmieszczani w wagonach towarowych kolei radzieckiej i transportowani na Ziemie Zachodnie Polski. Większość mieszkańców osiedliła się na Dolnym Śląsku. Zabudowania kolonii zostały zniszczone a ona sama obecnie nie istnieje nawet z nazwy.


MATERIAŁY DODATKOWE
PONIŻSZE MATERIAŁY NIE PODLEGAJĄ EDYCJI (np. uzupełnieniu) - W razie potwierdzenia, że wymienione osoby były mieszkańcami Bronisławki w 1939 r. , dane o rodzinie zostaną wprowadzone do głównego wykazu (powyżej), gdzie mogą być uzupełniane i poprawiane.

Alfabetyczny spis mieszkańców Kolonii Bronisławka opracowany przez Leonarda Urbanowicza na podstawie wpisów w księgach parafialnych.

1. Brusiło  (dane przeniesione do poz. 32 głównego wykazu rodzin)
2. Demediuk (główny wykaz poz. 31)
3. Dudkowski Michał s. IN, ur.?, ż. Rozalia Galicka, dzieci: Wincenty, Marceli, Łucjan, Wincentyna, Bolesław
4. Dziębowski (przeniesione do poz. 16)
5. Dziębowski (przeniesione do poz. 17)
6. Dziębowski Jan s. Mikołaja, ż. Aniela Żygadło, dzieci:
Cezary (ż.Antonina Juchniewicz, dzieci: Antoni ur.1939, Franciszek ur.1944), Hilary, Cecylia, Zofia,
7. Dziębowski Konstanty, ż. Anna Targoni, dzieci: Hieronima ur.1913, Aniela ur.18.05.1916
8. Dziębowski Stanisław, ż. Petronela Kondracka, dzieci: Hieronim, Aleksander, Antoni, Zefiryna, Józef ur.27.03.1936
9. Jaworski Hipolit, ż. Janina NNR (z d. Bronowicka?), dzieci: Hieronim ur.1930, Chema ? ur.1933, Marian ur.1933, Roman ur.1936
10. Kondracki (przeniesione do poz. 36. głównego wykazu)
11. Kondracki (przeniesione do poz. 35. głównego wykazu)
12. Kostrzycki Adolf, ż. Anna Będko
Leokadia m. Kondracki, (na służbie?)
13. Kostrzycki Alfred, ż. Janina Brusiło, dzieci: Zofia, Leokadia, Wincentyna 18.01.1936, Stefan ur.20.01.1938
14. Kostrzycki Benedykt +7.05.1937, ż. Paulina Kondracka, dzieci: Kazimierz, Adela
15. Kostrzycki Dionizy, ż. Marcelina Kobielska, dzieci: Jan, Marian, Władysław, Zofia ur.14.03.1937, zm.?, Tadeusz ur.1938
16. Kostrzycki Gracjan ż. Bronisława Kondracka, dzieci: Witalis, Julian, Marcelina, Danuta ur.20.01.1937, Władysława ur.1939
17. Kostrzycki Gracjan s. Adolfa, zm.1943, ż. Feliksa Kondracka, dzieci: Leontyna, Helena, Jan, Walenty ur.24.12.1935, Czesław ur.1938, Aniela ur.1941, Adela ur.1943
18. Kostrzycki Leon, ż. Zofia Kurjata, II. ż. Eugenia NNR, dzieci: Maria, Jadwiga, Anna ur.16.12.1937
19. Kostrzycki Wiktor, ż, Ludwika Bronowicka +04.1944, dzieci: Marcelina
20. Kurjata Wiktor, ż. Teofila Szachniewicz, dzieci: Tadeusz ur.1934, Władysława ur.1938
21. Litwińczuk Antoni, ż. Aniela Kostrzycka, dzieci: Władysław ur.12.02.1936, Bernardyna ur.05.01.1938
22. Matusewicz (główny wykaz poz. 32)
23. Ostrowski (główny wykaz poz. 19)
24. Prychodźko (główny wykaz)
25. Prychodźko Józef, s. Piotra, ur.1910, ż. Antonina Chorążewska, dzieci: Rozalia Jadwiga ur.1934, Helena Tekla ur.1936
26. Stalski Władysław, emeryt wojskowy, ż. Wincentyna Kostrzycka,
27. Żygadło Stanisław, ż. I i NNR, dzieci: Wincenty ur.1937, Bronisław ur.1942, Helena ur.1944


Data powstania strony: marzec 2004 r., ostatnia edycja: październik 2016 r.