kolonia

BYSTRZYCA

gromada Bystrzyca, gmina Szczurzyn, powiat Łuck, woj. wołyńskie
parafia Woronczyn


Opracowywane w okolicy:
Zaostrów, Romanówka, Czarne Łozy, Berezołupy Małe,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

REJSNERTeodor, bombardier.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Czesław Kamiński[maj 2011] poz. 1czkamyk(a)op.pl

Data powstania strony: czerwiec 2011 r., ostatnia edycja: czerwiec 2011 r.

inne strony O KRESACH

.