wieś

CHARUCZA

gmina Międzyrzec, powiat Równe, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Legjonowo, Międzyrzec, Zastawie, Niewirków, Zarzecze, Kołowerta, Korzyść, kol. Korzyść,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r

1.

BAGIŃSKIStanisław, żona Aniela, syn Jan.

2.

MALINOWSKIIN.
Pozostali mieszkańcy byli Ukraińcami IN. (nie wiadomo czy informacja dotyczy Charuczy Małej czy w Charuczy Wielkiej)
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w tworzeniu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udzielające informacji:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Leszek Rześniowiecki[maj 2008] poz. 1-2.lrzesniowiecki(a)gmail.com

Data powstania strony: maj 2008 r., ostatnia edycja: grudzień 2015 r.