wieś i folwark

CHOŁONIÓW

gromada Chołoniów, gmina Skobełka, powiat Horochów, woj. wołyńskie
parafia Horochów


Opracowywane w okolicy:
Starystaw, Boroczyce, Olizarów,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


W granicach gminy znajdowało się również ZAMCZYSKO HORODYSZCZE.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

BAZIUKRomualda 10.03.1919 (*Kijówka) - c. Władysława i Władysławy. Po wojnie Moniatycze pow. hrubieszowski.

2.

BAZIUKSzymon, żona IN, dzieci: Piotr 14.06.1920-23.06.2009 (chor. 25 Pułk Piechoty, kawaler Virtuti Militari). Po wojnie w Kaliszu (pułkownik).

3.

DACIUKMikita - s. Adama, dzieci: Michał i Jan (poniżej).

DACIUKJan 1914, żona Zofia 3.01.1912 (*Pieczychwosty) z d. Dąbrowska - c. Józefa i Anny, dzieci: Ryszard ~1933 i Józef 3.01.1937.

4.

IWASZKIEWICZAnna.

5.

SOKOŁOWSKIJózef, żona Helena z d. Wyminko, dzieci: Bolesław Tadeusz 1922 (po wojnie: Świdnica, potem Opole), Wanda Jadwiga 1924, Janina (po wojnie: Olszany lub Stanowice), Elżbieta. Po wojnie Krzczonów, p. Świdnica.

6.

ZEJDLERJulia, syn Janusz 1934. Po wojnie: w Australii. V.n.: Zajdler, Zedler, Zadler.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Przemysław Portuś[grudzień 2010] poz. 1 z akt komisji repatriacyjnej pow. hrubieszowskiego.port14(a)interia.pl

2.

Danuta Stryszykz d. Daciuk. [maj 2011] poz. 3.dstryszyk(a)op.pl

3.

Czesław Kamiński[czerwiec 2011] poz. 2.[październik 2013] poz. 4. z ogł. w WDW.czkamyk(a)op.pl

4.

Piotr Sokołowski[grudzień 2013] poz. 5.sokoleoko66(a)wp.pl

5.

Jan Zejdler[luty 2018] poz. 6.jzejdler(a)iinet.net.au

6.

Red.[luty 2018] uzup. poz. 6.Strony o Wołyniu

Data powstania strony: grudzień 2010 r., ostatnia edycja: luty 2018 r.