wieś

CHOROCHORYŃ

gromady Chorochoryń Północny i Chorochoryń Południowy, gmina Szczurzyn, powiat Łuck, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Marynków, Semerynki, Anielówka, Michałówka, Werchy,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Chorochoryń był podzielony na dwie gromady Ch. Północny i Ch. Południowy. Obecnie w większości przypadków nie jest możliwe ustalenie w której części mieszkały wymienione rodziny, dlatego w wykazie nie zastosowano podziału na gromady.

W Chorochorynie była siedmioklasowa szkoła.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. Domyślnie, jeżeli nie wpisano inaczej, wszyscy urodzeni są w tej miejscowości.

1.

BORKOWSKIBazyli, żona Katarzyna z d. Dolecka, dzieci: Grzegorz 1927 (*Kisielin), Edward 1930, Jan 1934, Antoni i córka IN. Wiosną 1938 r. przenieśli się do Warszawy.

2.

DANIECKIGerard - s. Alojzego i Marceliny z d. Zielonka, kowal, żona (śl.1896) Elżbieta z d. Soszyńska, dzieci: Gerwazy 1902 (poniżej), Florian 1908 (ż.Adelajda Ślusarz 1921 - c. Józefa, śl.1942), Teodora 1920.

DANIECKIGerwazy, żona (śl.1930) Weronika 1905 z d. Radkowska/Ratkowska, dzieci: Krystyna_Danuta 1931.

3.

DANIECKITadeusz - s. Alojzego i Marceliny, żona Helena z d. Tuńska, dzieci: Julian 1919, Władysław 1921, Edward 1922, Roman 1925, Adam 1931.

4.

GORCZYCAAndrzej, stolarz, żona Maria z d. Kołtus, dzieci: Irena 1925, Józefa 1928, Teresa 1932.

5.

LISOWSKIStanisław, kowal, żona Paulina z d. Okorska, dzieci: Władysław 1913 (poniżej), Jadwiga 1923, Janina 1926.

LISOWSKIWładysław, żona (śl.1939) Bronisława 1916 z d. Wojtowicz, syn Eugeniusz 1940.

6.

MALINOWSKIBernard, szewc, żona Wanda z d. Juchniewicz, dzieci: Anna 1921, Wacława 1923, Czesław Władysław 1927.

7.

WISZNIEWSKILeon, szewc, żona Antonina z d. Juchniewicz, dzieci: Halina Jadwiga 1922, Mirosława 1926.

8.

PRZEPIÓRKAFeliks, żona Zofia z d. Rzeszutek, dzieci: Antonina Marianna 1925, Tadeusz Jan 1926, Marian 1929, Antoni 1932-1933, Zenon Eugeniusz 1934, Ireneusz Józef 1936. Feliks posiadał pasiekę.

9.

SYDORTeodozy, Ukrainiec.

10.

ZIŃCZUKIN., Ukrainiec.

11.

ŻUKOWSKIAndrzej. (źr.).

Majątek

1.

OLSZAMOWSKIMirosław.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Róża Kruza[listopad 2009] poz.1.roza.kruza(a)gmail.com

2.

Czesław Kamiński[luty 2011] poz. M1 z Księgi adresowej Polski z 1928 r. [lipiec 2011] poz. 2. z księgi metrykalnej. [wrzesień 2011] poz. 8-10.czkamyk(a)op.pl

3.

Andrzej Mielcarek[wrzesień 2011] poz. 4-7. dzięki "Wykazom osób..." -opr. ks. W.W. Żurek.Strony o Wołyniu

4.

Maria Urbanowiczz d. Daniecka, c. Edwarda. [wrzesień 2011] uzup. w poz. 3. [sierpień 2012] korekta w poz. 3.marylka1950(a)o2.pl

5.

Anna Sulimowicz[lipiec 2016] treść wpisu do Księgi Pamiątkowej, odsyłacz do wspomnień Amalii z Nowickich Rudkowskiej, świadka wydarzeń na Wołyniu:marylka1950(a)o2.pl

Z Księgi adresowej Polski: Ślusarski J. kowal, Mucznik S. krawiec, Grinsztejn H. właściciel młyna, Sznajder S. piwiarnia, Zeman W. (Wacław 1853-1938 +Łuck) piwiarnia. Pozostałe osoby zostały uwzględnione w wykazie.

Wpis do Księgi Pamiątkowej Kienesy karaimskiej w Łucku. Księgę założono z okazji wizyty prezydenta RP I. Mościckiego w Łucku 16 VI 1929 r.

"Szkoła Powszechna z Chorochoryna
13 czerwca 1931

Zofja Kopczykówna
nauczycielka

Antoni Chodorowicz
kier. szkoły

Uczniowie: Paweł Klimiuk, Mieczysław Chodorowicz, Paweł Bożyk, Sasza Olejnikówna, Mieczysław Janicki, Marjan Horbaczewski, Szymon Makarczuk, A. Helit, Aleksy Czerkaski, Jan Klimuk, Zofja Galówna, Helena Łukaszewska, Anna Piechówna, Natalja Jajkowska, Jadwiga Malinowska, Jakób Koroluk, Mikołaj Kudela, Józef Wąsowicz, Jerzy Olszamowski, Stanisława Jasieńska, Władysław Rózga."

Data powstania strony: listopad 2009 r., ostatnia edycja: wrzesień 2016 r.