wieś i osada wojskowa

CHORÓW

gromada Chorów, gmina Chorów, powiat Zdołbunów, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Gremiackie Futory, Płoska, Oziery, Majówka, Pruski, Kurhany, Czerniachów, Wielbowno,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939

OSADA WOJSKOWA (dokładna lokalizacja osady nieznana). Zamieszkało tu 20 osadników z 21 Pułku Piechoty.

1.

KOMARAntoni 1890 - s. Jana, kapr., żona Helena 1906 z d. Szymańska (Szemoniec) - c. Archipa i Zofii (po II m. Zajczuk, zob.niżej), dzieci: Janina 9.08.1923 (chrzestni: Ignacy Straszyński, Helena Orlińska, par.Ostróg 22.08.1923), Stanisława 1925, Edward 1927. Antoni był chrzestnym Ireny Rybczyńskiej (os.Kurhany, poz. 10). Uprowadzeni na Sybir
ZAJCZUKZofia 1884 - c. Trofima, po I m. Szemoniec. Uprowadzona na Sybir, córka Helena (Komar, zob.wyżej).

2.

WINNICKIStanisław, szer., żona Aniela 1900 (*Sochaczew) - c. Piotra, dzieci: Władysław 1923, Marian 1925, Jadwiga 1926, Irena 1928, Teresa 1929, Napoleon 1931. Uprowadzeni na Sybir

3.

BOROWYWładysław 1896-22.01.1986 (*Soboń-Bradford) - s. Pawła i Julii (zob.niżej), st.szer./kapral (żołnierz 2 KP we Włoszech), żona Stanisława 1895 z d. Patoka - c. Jana, dzieci: Zofia 1924, Stanisław 1926. Uprowadzeni na Sybir (źr.2). Po wojnie w Anglii.
BOROWAJulia 1858-20.05.1941 (+Sybir) - c. Pawła. (źr.)

4.

WYCZECHOWSKIWacław 18.03.1900-1940 (Dębowa Góra-Ostaszkowo) - s. Jana i Zofii z d. Zalewska, plut., przybył z Sannik k/Płocka, żona Józefa 1907 - c. Jana, dzieci: Ryszard 1926 i Eliza (Helena) 1929. V.n.: Wojciechowski-Wyczech. Uprowadzeni na Sybir

5.

TOMANKIEWICZTeodor (*Warszawa) +1950, pochowany w Białej, pow. Trzcianka, st.szer., żona Jadwiga 1907 - c. Konstantego, dzieci: Lucyna 1924 i Irena 1926. Uprowadzeni na Sybir

6.

JACKIEWICZJózef 1884 - s. Władysława i Wiktorii, żona Romania 1896 z d. Abramowska, dzieci: Tamara, Regina 31.03.1920 (chrzestni: Rufin Mosiewicz, Bronisława Jackiewicz, par. Ostróg 5.04.1920, śl.Ostróg 6.09.1942 - m. Józef Stołbunow), Bogdan 1922-1944 (zginął), Bogusław 1924. Józef w latach 1919-1930 był wójtem gminy Chorów (po nim stanowisko objął Baryszniuk). Cała rodzina po wkroczeniu wojsk sowieckich w 1939 r. została aresztowana i wywieziona do Kazachstanu (bez Reginy? jej ślub w 1942 r.). Rodzice już nie wrócili. Tamara uciekła i zamieszkała w Warszawie. Regina i Bogusław mieszkają w Katowicach, woj. śląskie. Sąsiadem był Stanisław Janicki (p.15), a jego brat Kazimierz (p.19) mieszkał nieco dalej.
JACKIEWICZJan (brat?), żona Stanisława z d. Adamska, syn Tadeusz 10.11.1920 (chrzestni: Jan Adamski i Katarzyna Adamska, par.Ostróg 28.11.1920)

7.

MATUSIAKJan 1899 (*Warszawa) - s. Andrzeja i Konstancji 1959-12.02.1941 (c. Wojciecha, zmarła za zesłaniu), kapr., żona Stanisława 1896 - c. Józefa, dzieci: Leokadia 1927, Stanisław 1929. Uprowadzeni na Sybir

8.

KWAŚNIEWSKIMaksymilian, wachm., żona przed wojną wróciła do W-wy, dzieci: 2 synów Edward i Alek 1926 (Alojzy lub Aleksander, uprowadzony na Sybir),

9.

OZIMKIEWICZStanisław 1896 - s. Ludwika, szer., żona Maria 1904 - c. Mateusza, syn Kazimierz 1924. Uprowadzeni na Sybir

10.

RADWANRoman Czesław, żona Irena 1903 z d. Kuczera - c. Więczesława, dzieci: Tadeusz 1.05.1923 (chrzestni: Stanisław Woźny-Radwan, Anna Kuczerówna, par. Ostróg 20.05.1923), Mieczysław 8.06.1925-29.09.1943 (+Perth, Szkocja), Genowefa 1927, Zdzisław 1929, Irena 1937. Uprowadzeni na Sybir.

11.

WERYŃSKIJózef 1896 - s. Stanisława, szer., żona Maria 1901 (*Uhrynów) z d. Grzebieniewska - c. Franciszka, dzieci: Stefan 23.05.1923-12.09.1942 (chrzestni: Stanisław Radwan, Aniela Grzebieniewska, par.Ostróg 10.06.1923, utonął po storpedowaniu S/S "Lakonia"), Włodzimierz 1924, Kazimierz 1929. V.n. Wereński, Wernicki. Uprowadzeni na Sybir

12.

MASIEWICZMaciej Mikołaj 1894 - s. Rufina, szer., żona Stanisława 1917 - c. Jefima, dzieci: Eugeniusz 1939. Uprowadzeni na Sybir, V.n.: Misiewicz, Mosiewicz, Mulewicz?

13.

OKUNIEWSKICyprian 1892 - s. Stefana, plutonowy, żona Maria 1905 (*Głęboczek) - c. Władysława, dzieci: Tadeusz 1926, Stefan 1928, Stefania 1930. Uprowadzeni na Sybir.

14.

OLSZEWSKIIN., por.

15.

JANICKIStanisław, sierż.(por.?), Kazimierz (w poz. 19, posiadali mleczarnię, więc byli dobrze sytuowani),

16.

KAUSSJózef 1894-22.03.1942 - s. Józefa, sierż., żona Karolina 1899 z d. Krynicka - c. Jana, dzieci: Kazimierz Józef 26.02.1923 (chrzestni: Mikołaj Górski, Maria Górska, par.Ostróg 21.05.1923), Henryk 1925, Janusz 1928. Uprowadzeni na Sybir. Z Armią Andersa walczyli pod Monte Casino. Po wojnie wszyscy oprócz Józefa, który zmarł w okresie formowania Armii Andersa (pochowany na cmentarzu polskim 5 DP w Dżałał Abad), osiedlili się w Anglii. V.n.: Kaus.

17.

KLAWIŃSKIFranciszek 1892, plut./sierż., żona Franciszka 1902 z d. Akajewicz - c. Jana, dzieci: Janina Stanisława 16.05.1923 (chrzestni: Władysław Akajewicz, Jadwiga Sojowa, par.Ostróg 17.06.1923), Tadeusz 1924, Halina 1926 i Mirosław 1930. Uprowadzeni na Sybir.

18.

WIERZBOWSKIPiotr, st.szer., odznaczony VM.

19.

JANICKIKazimierz, p. por.

20.

STANISŁAWSKIBronisław 1898 (*Warszawa), nie był wojskowym, żona Anna 1906 (*Kurhany) z d. Nikończyk - c. Dymitra i Marii z d. Danielewska z Horodyszcz, pow. Łuck, dzieci: Maria 1924, Henryk 1927, Janina 1929, Krystyna 1931, Halina 1933 (Lewczyńska). Uprowadzeni na Sybir.

21.

GUZOWSKIJózef, kpr. Kierownik szkoły. Zginął w Katyniu.

22.

RUCZKOWSKIStanisław 1895 - s. Antoniego, szer., żona Stanisława 1904 - c. Romana., dzieci: Roman 1925, Jadwiga Wanda 1926, Helena 1931, Leonarda 1932, Zofia 1936, Adam 1937. Uprowadzeni na Sybir

23.

SAMELAKTeodor 1897-1940 (Słomowo-Twer) - s. Antoniego i Franciszki, żona Maria z d. Krynicka, dzieci: Halina i Teresa. Teodor był w Chorowie przodownikiem Posterunku Policji.

24.

SZKODAJózef 1900 - s. Jana, bomb., żona Antonina 1900 - c. Leona, dzieci: Danuta 1934, Jan 1934, Józef 1924, Irena 1930, Helena 1927. Uprowadzeni na Sybir.

25.

JANKOWSKIKonstanty, podporucznik.
26.INDULSKIFranciszek, żona Zofia z d. Mroczyńska, córka Stanisława 25.11.1920 (chrzestni: Dyonizy Senlowski i Maria Nawrocka, par.Ostróg 27.12.1920)
INDULSKIJan, żona Waleria z d. Mrozowska, syn Mieczysław 1919 (ż.Anna Raczyńska z Ostroga, śl.1943).
27.MICHALEWSKIFranciszek, żona Helena z d. Białkowska, dzieci: Stanisława 3.12.1920 (chrzestni: Jan Michalewski, Bronisława Abramowska, par.Ostróg 12.12.1920, śl.Ostróg 12.12.1941- m.Leonard Jackiewicz), Władysław 21.01.1923 (chrzestni: Jan Michalewski, Zofia Indulska, par.Ostróg 4.02.1923).
28.MICHALEWSKITomasz, żona Rozalia z d. Zielińska, syn Kazimierz 16.03.1923 (chrzestni: Franciszek Zieliński, Olimpia Nawrocka, par.Ostróg 2.04.1923)
29.NAWROCKIJózef, żona Klementyna z d. Masłowska, syn Konrad 24.12.1922 (chrzestni: Józef Jackiewicz, Bronisława Mrozowska, par.Ostróg 31.12.1922).
30.ABRAMOWICZPiotr, żona Bronisława z d. Zielińska, córka Leonarda 1921 (od 1942r. Jackiewicz, w Białaszowie).
31.GŁĘBOCKIWojciech, żona Michalina z d. Jakuszewska, córka Janina 1920.
32.JAKUSZEWSKIStanisław, żona Paulina z d. Pietruszewska, syn Jan 1921.

WIEŚ

1.RUDIUKGordiej, żona Tatiana z d. Panasiuk, dzieci: Roman 1918 (ż.Aniela Skrzypek, śl.1943).
2.SKRZYPEKWacław, żona Stanisława z d. Niewczyk, dzieci: Aniela 1923 (*Zasław, od 1943 r. po m.Rudiuk).
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie: czerwonej - śmierć w wyniku represji sowieckiej.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Anna Badeńska[październik 2007] poz. 1anna.badenska(a)bds.strefa.pl

2.

Tadeusz Sebestiański

[listopad 2007] poz. 2-5, 7-22.

tsebestianski(a)sympatico.ca

3.

Marek Borowy

wnuk Władysława. [grudzień 2008] uzup. poz. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 20, 22. na podst. relacji Stanisława Borowego i Henryka Stanisławskiego

marekborowy(a)btconnect.com

4.

Teresa Gatz

z.d. Samelak. [marzec 2009] poz. 23, korekta i uzup. w poz. 16

DonnaGatz(a)wp.pl

5.

Tadeusz Tomankiewicz[wrzesień 2010] uzup. w poz. 5. Jestem synem Teodora, poszukuję rodziny mojego ojcapilip(a)wp.pl

6.

Romuald Kauss[listopad 2010] adres e-mail. [lipiec 2014] uzup. poz. 16.reniu(a)op.pl

7.

Elżbieta Ogłaza[kwiecień 2011] poz. 24, uzup. poz. 10, 12 z listy Memoriałuustronie-karpacz(a)wp.pl

8.

Czesław Kamiński[kwiecień 2011] poz. 25, uzup. poz. 13. [lipiec 2013] uzup. poz. 12.czkamyk(a)op.pl

9.

Bogusław Jackiewicz[czerwiec 2011] poz. 6urszulajackiewicz(a)wp.pl

10.

ks.Witold Józef Kowalów[sierpień 2013] poz. 26-29, uzup. poz. 1, 6, 10, 11, 16, 17 z AP Ostróg, Księga Chrztów 1920-1923, korekta w poz. 23 na podst. spisu jeńców rozstrzelanych w Twerze.vykovaliv(a)gmail.com

11.

Danuta Wojtowiczz ksiąg par.Ostróg: [od wrzesień 2013] poz. 30-32, w1-2, uzup. poz. 26.wodanka(a)o2.pl

12.

A. Przybyszewski[styczeń 2017] uzup. poz. 3.anprzyb(a)gmail.com

13.

Ewa Wilsonc. Haliny Lewczyńskiej. [styczeń 2019] uzup. poz. 20.ewahal(a)googlemail.com

W wykazie Osadników wojskowych figurują też: GOŁOBORODKIN Michał szer., GRZEBIENIAK Michał st.uł., JAROSZEWSKI Klemens kapr., PONA Józef szer., SAROSZEWSKI Klemens kapr., STRASZYŃSKI Ignacy ~1896~1968, st.szer. (przed wojną sprzedał działkę i wyjechał z rodziną do Warszawy, żona Zofia z d. Witczak, dzieci tu ur.: Kazimierz ur.25.06.1923, chrzest 19.08.1923 r. Rodzice chrzestni: Antoni Komar (poz 1), Antonina Fikałowicz AP Ostróg, Księga Chrztów 1920-1923, s. 174, poz. 127. Henryk ur.25.01.1926 r. Zgłosiła w marcu 2026 r. Elżbieta Straszyńska - wnuczka Ignacego, mail: dina445fat(a)yahoo.fr), SZCZAWIŃSKI Adolf strz., ZAPOLSKI Bolesław kapr., ŻAK Władysław ksiądz.

Data powstania strony: październik 2007, ostatnia edycja: styczeń 2019 r.

ros. Хоров