kolonia

CHOTENKA

gromada Chotenka, gmina Kostopol, powiat Kostopol, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Maszcza, Lasopol, Kostopol, Józefówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Z Rozporządzenia z 1931 r.: Wydziela się z sołectwa Dermanki, gm. Kostopolskiej, pow. kostopolskiego, grunta kol. Chotenka o obszarze 316,67 ha stanowiące 40 samodzielnych gospodarstw o 198 mieszkańcach i na
wydzielonym w ten sposób obszarze tworzy się samodzielną gromadę wiejską - sołectwo. Utworzone w ten sposób sołectwo nosić będzie nazwę "Chotenka".

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan z około 1939 r.

1.SZMYGAMaksym, żona Eudoksja, dzieci: Tatiana 4.02.1916 (m.Stanisław Szmidt, śl.Lublin 1938). (źródło)
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

---

Data powstania strony: lipiec 2008 r., ostatnia edycja: wrzesień 2009 r.