wieś i osada wojskowa

CHOTYŃ

gromada Chotyń, gmina Tesłuhów, powiat Dubno, woj. wołyńskie
parafia Tesłuchów


Opracowywane w okolicy:
Rydków, Połunoczna, Korytno, Zamościska, Osikowa, Żabokrzyki Wielkie, Kaźmirówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

OSADA (domyślnie dla wpisów)

1.

BOJARSKIJan 1900 - s. Józefa, szer., żona Aniela 1904 (*Komorówka, pow. Brody) z d. Nejedla - c. Karola; dzieci: Helena 1926-1928, Stanisława 1928, Mieczysław 1929, Alfreda 1931. Wywiezieni na Sybir - Ust-Zaruba (obw. archangielski). Po wojnie wyjechali do Argentyny. Osiedlili się w Buenos Aires.

2.

CHRUSZCZYŃSKIStanisław 1894 (*Korytno) - s. Roberta i Petroneli z d. Ogibowska, żona Filomena z d. Nejedla, dzieci: Emilia (Lusia) 1929, Józef. Uciekli przed UPA do zachodniej Polski. Osiedlili się w Jarosławie woj. podkarpackie.

3.

ENGELBRECHTFryderyk, kan.

4.

LISJózef 1890-1942 (*Różaniec woj. lubelskie) - s. Franciszka i Franciszki z d. Buńko, szer. w Armii Hallera; działka #7, żona Ewa 1893-1942 (*Wola Różaniecka woj. lubelskie) z d. Bagniak - c. Krzysztofa i Agnieszki z d. Marczak, dzieci (*Wola Różaniecka): Jan 1921-1940, Katarzyna 1923-1924; (*Chotyń): Bolesław 1925-1941, Bronisława 1928, Mieczysław 1930. Wywiezieni na Sybir - Obil (obw. archangielski). Jan i Bolesław zmarli w Obilu, Józef i Ewa zmarli w Czirakczi, Uzbekistan. Bronisława i Mieczysław ewakuowani do Nowej Zelandii w 1944r. Osiedlili się w Wellington.

5.

SĄTOWSKIAleksander, kan., I żona Emilia +1928, dzieci Paulina 1923-2004 (tu ur., p m. Słomiana), Józef. Paulina wywieziona na roboty do Niemiec (Braunschweig-Thune 1942-45). Po wojnie w Jerzmanowicach woj. małopolskie. II żona (IN.), syn Władysław. V.n.: SONTOWSKI.

6.

SZYMAŃSKIWacław 1888 (*Jabłonna k.Warszawy) - s. Jana, żona Antonina 1898 (*Komorówka pow. Brody) z d. Nejedla - c. Jakuba, dzieci: Kazimiera 1921, Wacław 1922, Karol 1923, Aniela 1926. Dzierżawili działkę nr 6. od Jana Majewskiego (plut). Wywiezieni na Sybir - Siencybino (obw. archangielski). Po wojnie wyjechali do Kanady.

7.

SZULCMarian 1892 (*Perczyn) - s. Michała, szer., żona Emilia 1895 (*Długiepole pow. Dubno) - c. Mikołaja, dzieci (*Szwedowiec): Józef 1919-1942 (+Narpaj Uzbekistan), Władysław 1921, Antoni 1923-1942 (+Kenimech, Uzbekistan); (*Chotyń): Maria 1925-1942, Elżbieta 1927-1942, Antonina 1929, Kazimierz 1932, Zofia 1938-1940. Wywiezieni na Sybir - Rieczuszka (obw. archangielski). Marian i Emilia zmarli w Uzbekistanie. Antonina ewakuowana do Rongai w Kenii, Kazimierz do Koloni Santa Rosa w Meksyku a potem do USA w 1946r. Mieszka w Wisconsin. Władysław wstąpił do wojska polskiego (3 Dywizja Strzelców Karpackich) i emigrował z Anglii do Kanady w 1947r.

8.

LISOWSKIMichał 1882-1958 (*Sambor woj. lwowskie) - s. Andrzeja i Albertyny z d. Kowalska, plut., żona Jadwiga 1901-1991 (*Pyzdry pow. słupecki) - c. Józefa; córka Helena 1935. Działka nr 8. Wywiezieni na Sybir - Ust-Zaruba (obw. archangielski). Po wojnie wyjechali do Anglii. Jadwiga wróciła do Polski i zmarła w Poznaniu. Helena mieszka w Gloucestershire.

9.

FRYCIN. Duża rodzina. Repatriowani do Niemiec na początku drugiej wojny światowej.

10.

FIGIEL

Jan, żona Stefania.

11.

CIASNOCHARajmund, kapr. Działka nr 11.

12.

MALINOWSKIIN.

13.

DAWIDOWICZ

Feliks, żona Anna z d. Szewczuk, dzieci: Józef 1933

14.

GRODZICKI

Aleksander, żona Maria Magdalena z d. Malinowska, dzieci: Stanisław 1933.

15.

GRODZICKI

Ludwik (rodzina powyżej?)

16.

LISZKO

Franciszek, żona Bronisława z d. Łuciuk, dzieci: Józef 1933

17.

PAWELSKA

Zofia z d. Pasiecznik, wdowa po Michale ~1873-1936 - s. Józefa i Rozalii z d. Zawadzka, dzieci: Jan i Walenty.

18.

ZAWADZKI

Józef 1910 - s. Władysława i Stanisławy z d. Izdebska, żona (śl.1937) Irena 1920 z d. Szarun - c. Atanazego i Anastazji z d. Onyszczuk.

19.

ZAWADZKI

Piotr, żona Maria z d. Mielniczuk, dzieci: Józef 1935

WIEŚ

1.

WOJCIECHOWSKIStefan

2.

MIROŃCZUKStefan 1912 - s. Nikifora, żona Helena 1912 - c. Stanisława, dzieci: Maria 1936, Wiesław 1938. Zabrani na Sybir.

3.

SUSSKIJ

Wasylij 1915 - s. Georgia i Juliany, żona (śl.1937) Daria z d. Kościuk - c. Stefana i Marii.

4.

PASIECZNIKFranciszek 1908. Po wojnie w Przybyszówce.

5.

PASIECZNIKKazimierz 1908. Po wojnie w Staroniwie.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Andrzej Mielcarek[październik 2010] wieś, poz. 1 z ogłoszenia w WDW w 1938r., poz. 2 ze strony "Memorial" [grudzień 2017] wieś, poz. 4-5 z oświadczenia zamieszkania Maliszewskich w Mytnicy,Strony o Wołyniu

2.

Halina Lis- wnuczka Józefy i Ewy Lis. [styczeń 2011] poz. 1-12. Szukam informacji o osadnikach wojskowych i cywilnych osady Chotyńkiwikid.nz(a)hotmail.com

3.

Danuta Wojtowicz[kwiecień 2013] poz. 13-19, w3, uzup. poz. 10. z ksiąg parafialnych r-k.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: wrzesień 2010 r., ostatnia edycja: lipiec 2013 r.

ros. (Memorial): Хотень, Хотынь, Хотын, Хатина,