wieś

CHRENÓW

gromada Chrenów, gmina Sijańce, powiat Zdołbunów, woj. wołyńskie
parafia r-k Hłuboczek


Opracowywane w okolicy:
Boczanica, Hory, Borszczówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.KONARZEWSKIKazimierz, żona Leontyna z d. Tyska, syn Kazimierz 1916.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowiczz akt par. Ostróg: [grudzień 2014] poz. 1.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: grudzień 2014 r., ostatnia edycja: grudzień 2014 r.