kolonia

CHWOSZCZYK

gromada Harajmówka, gmina Silno, powiat Łuck, woj. wołyńskie
parafia Chłoniewicze


Opracowywane w okolicy:
HarajmówkaBorowa, Halinówka, ŁadesaNierucze,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

BARAŃSKIAntoni, leśniczy, żona Antonina, dzieci: Tadeusz 1929, Mirosława 1932, Henryk 1934, Mirosław. W 1940 r. uprowadzeni na Sybir.

2.

LEMISIEWICZMarianna 1907-2001, dzieci: Weronika 1926, Tadeusz 1929-1996, Aleksander. (Uwaga: podobny wpis w wykazie Chołoniewiczy)

3.

KOPIJMarceli 1880 (*Zaułek) - s. Franciszka. Uprowadzony na Sybir.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Waldemar Kanar[listopad 2013] poz. 1-2.waldemar_kanar(a)wp.pl

2.

Andrzej Mielcarek[listopad 2013] poz. 3 z listy MemoriałuStrony o Wołyniu

Data powstania strony: listopad 2013 r., ostatnia edycja: listopad 2013 r.

ros. (Memorial): Хвощик