wieś

DANICZÓW

gromada Daniczów, gmina Międzyrzec, powiat Równe, woj. wołyńskie
parafia Korzec


Opracowywane w okolicy:
Żeleźnica, Hołownica, Hwozdów, Horodyszcze, Błudów, Rzeczeczyna, Rzeczki,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Wieś miała 186 zagród i 1134 mieszkańców (wg GUS z 1921 r.) Przeważała ludność ukraińska, Polaków było 86, Czechów - 15, Żydów - 42. W 1939 r. 1iczba ludności nieznacznie wzrosła.

Z listy zamordowanych:

osobaokoliczności

1. CHODAKOWSKA Paulina 1888-28.06.1943 - c. Franciszka i Anieli.

została zamordowana przez bojówkarzy z tzw. UPA

Przypisy: Księga zgonów w parafii Korzec, - J. Turowski, W. Siemaszko, Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich... ss. 114 - Jan Klepuszewski - wykazy zamordowanych Polaków w parafii Korzec. Dla czasopisma "NA RUBIEŻY"46/2000 opracował Henryk Komański.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

...

Utworzenie strony: grudzień 2004, ostatnia edycja: lipiec 2013 r.