wieś

DERĆ

gromada Derć, gmina Kisorycze, powiat Sarny, woj. wołyńskie
parafia Rokitno


Opracowywane w okolicy:
Kisorycze, Borowina, Ostki, Budki Snowidowickie, Olewsk,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

JEWPATMichał

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Red.[sierpień 2010] poz. 1 z ogłoszenia w WDW w 1938r..Strony o Wołyniu

Data powstania strony: sierpień 2010 r., ostatnia edycja: grudzień 2011 r.

ros. Дерть