wieś

DOMANINKA MAŁA

gromada Domaninka Mała, gmina Wyszogródek, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie
parafia Wyszogródek


Opracowywane w okolicy:
Wereszczaki, Pańkowce, Wyszogródek, Płyska,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

BŁASZCZUK

Stanisław, żona Anna z d. Postanczuk, dzieci: Bronisława 1935

2.

DYRANOWSKI

synowie IN i Eudokii 1841-1937 z d. Szumska - c. Andrzeja i Anny z d. Krzywokulska: Jan, Józef, Teodor i Andrzej

3.

SZUMSKI

Adam

4.

SZUMSKI

Jan

5.

SZUMSKI

Józef

6.

SZUMSKI

Stanisław, żona Tekla.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[kwiecień 2013] poz.1-6. z ksiąg metrykalnych.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: maj 2013 r., ostatnia edycja: maj 2013 r.

inne strony O KRESACH

.