wieś i majątek

DROZDNIE

gromada Drozdnie, gmina Lubitów, powiat Kowel, woj. wołyńskie
parafia Hołoby


Opracowywane w okolicy:
Zasmyki, Rokitnica, Worona, Lubitów, Dementjanówka, Stachów,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej DROZDENIE.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

MAJĄTEK

1.

ŁOBACZEWSKIBolesław - s. Józefa i Anny z d. Bagińska, żona Amelia 1906 z d. Gissyng z Zasmyków - c. Karola i Anny z d. Wawer, dzieci: Antoni 1925, Irena 1928 i Sabina ~1938. Bolesław - właściciel majątku Drozdnie, według przekazu rodzinnego został w 1939 roku aresztowany przez NKWD w Drozdniach. Skrępowany drutem kolczastym wystawiony na widok publiczny, by pokazać jak nowa władza traktuje kułaków został zakatowany na śmierć. Według dokumentów Ośrodka Karta t.zw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej wynika, że zamordowany został w 1940 r. Żona Amelia +wiosna 1942 (zmarła w Pawłodarskiej Obłasti Kazachskiej Republiki Radzieckiej), dzieci Irena, Sabina +1942 (prawdopodobnie zamarła w domu dziecka w Pawłodarze) i Antoni - wszyscy zesłani w 1940 r. do Kazachstanu. Irena i Antoni wyjechali w lipcu 1943 r. z armią gen. Andersa do Iranu. Irena trafiła do domu dziecka w Pahiatua w Nowej Zelandii. Antoni wcielony do 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie brał udział w walkach we Włoszech następnie w 1946 r. trafił do Wielkiej Brytanii.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Andrzej Mielcarek[maj 2012] poz.1. ze strony www., (uzup. anonim., styczeń 2015)Strony o Wołyniu

2.

Wiesław Donajski[listopad 2017].uzup. poz.1. więcej informacji na mojej stronie: http://wdonajski.za.pl/Lobaczewska_Irena_relacja.htmlhwdonajski(a)wp.pl

Data powstania strony: maj 2012 r., ostatnia edycja: listopad 2017 r.

inne strony O KRESACH