futor

DUBROWA

gromada Waśkowce, gmina Szumsk, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie
parafia Szumsk


Opracowywane w okolicy:
Litowiszcze, Wygoda, Cyranka Lepieszówka, Waśkowce, Szumsk, Załuże, Bacaje, Sadki Małe,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej DĄBROWA.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.TOMCZUKIwan (Ukrainiec), żona Rozia (Róża, Rozalia) z d. Beneda, córka IN. (wysiedlona w 1945 r.), syn Anatol.
2.

BROJAK

Antoni 1911 - s. Piotra i Klary z d. Buszyńska z Baszkowiec, żona (śl.1935 Krzemieniec) Karolina 1913 z d. Stankiewicz - c. Józefa i Marii z d. Kornaczewska z Czuhali, dzieci: Jan 1936-1936 (*Czuhale+Tylawka), Danuta Maria 1940.

3.

STANKIEWICZ

Dominik 1897, żona Antonina 1899 z d. Winnicka, dzieci: Jan 1939.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Anatol Tomczuk[kwiecień 2007] poz. 1 Szukam siostrę wysiedloną w 1945. Jej mama miała nazwisko Beneda Rozia, a nasz wspólny tata Iwan Tomczuk (Ukrainiec)pp(a)pp.utel.net.ua

2.

Danuta Wojtowicz[od marzec 2013] poz. 2-3. z ksiąg parafialnych rz-k.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: kwiecień 2007 r., ostatnia edycja: kwiecień 2014 r.

inne strony O KRESACH